Fagbladet BASUNEN

Dette nummer af BASUNEN spænder igen vidt og tager dig med på besøg ud i musikkens lokale alsidige hjørner. Vi har besøgt to ret forskellige musikorganisationer i Aarhus; ROSA – Dansk Rock Samråd, der er flyttet ind på Godsbanen, og Sangkraft Aarhus, hvor Andrea Krüger Holm er tiltrådt som daglig leder, og fortæller om arbejdet med at fremme sangen og et forestående mega-korprojekt i år. Aktive musikere findes i alle aldre. Fra Bjørn ‘Bønne’ Christensen – aktiv professionel musiker igennem de sidste 7 årtier, og still going strong. Til den unge basunist Lucca D. Kjærgaard, der beretter om en nylig afholdt jazz camp for unge big band musikere. Herudover sætter vi fokus på generalforsamlingen og afdelingens arbejde det forgangne år. Herom og meget mere i dette nyeste nummer af BASUNEN.

God læselyst!

BASUNEN-redaktionen.

BASUNEN nr. 1 2022

Nyeste udgivelser