DMF Aarhus’ delegerede var klar under fanerne til årsmødet.

Af: Camilla Overgaard, forperson DMF-Aarhus.

Fotos: Theis Jensen.

Print Friendly, PDF & Email

Den 24. og 25. september 2023 holdt Dansk Musiker Forbund sit årsmøde i Idrættens Hus i Brøndby. Fra Dansk Musiker Forbunds Aarhus Afdeling deltog 8 delegerede, som alle var valgt på afdelingens generalforsamling i marts. Alle de deltagende delegerede er desuden medlemmer af afdelingens bestyrelse.

Netop dette årsmøde var særligt på mange måder. Dels skulle der ekstraordinært være valg til forpersonskabet, da Søs Nyengaard valgte at træde tilbage tidligere på året. Årsmødet valgte Thomas Sandberg (DMF Hovedstaden) som forperson, Henrik Jansberg (DMF Hovedstaden) som næstforperson og Stina Tølbøll Bekker (DMF Odense) som 2. næstforperson. De er alle valgt frem til årsmødet 2024, hvor der igen vil være valg til forpersonskabet. Stort tillykke til Thomas, Henrik og Stina, og jeg ser meget frem til samarbejdet frem mod næste årsmøde.

 Fra venstre mod højre : Emir Bosnjak, Camilla Overgaard, Simone Stensgaard Rolsted, Andrea Krüger Holm, Pernille Jönsson Nüchel, Erik Bekker Hansen, Flemming Både og Thomas Thomsen.

Kulturministeren til morgensang

På årsmødets anden dag fik vi besøg af kulturminister Jakob Engel-Schmidt, som gjorde os selskab til opvarmning og fællessang dirigeret af Andrea Krüger Holm fra vores egen bestyrelse. Kulturministerens besøg er et udtryk for et meget vellykket politisk arbejde fra forpersonskabets side. En god og kontinuerlig dialog med ministeren er vigtig, både med henblik på en potentiel revision af musikloven og i forhold til de udfordringer, som streamingtjenester og kunstig intelligens stiller musikerne overfor. Kulturministeren gav udtryk for en stor lydhørhed i forhold til disse udfordringer og gav forsamlingen indblik i, hvordan han aktuelt arbejder på området.

I det hele taget skal der herfra lyde en stor ros til forpersonskabet for deres politiske arbejde, som sikrer Dansk Musiker Forbund en tydelig og vedvarende stemme i den offentlige debat. Som medlem af hovedbestyrelsen både kender og følger jeg arbejdet indgående og inddrages, sammen med den samlede hovedbestyrelse, af forpersonskabet, når der opstår ekstraordinære politiske sager, der kræver en fælles stillingtagen. Netop dét, at Dansk Musiker Forbund skal være en stærk og tydelig stemme i den offentlige debat, blev også af årsmødet fremhævet som værende afgørende for at skabe synlighed omkring forbundets arbejde.

Fællessang dirigeret af Andrea Krüger Holm.

DMF ind i fremtiden – hovedbestyrelsens forslag til en ændret struktur i Dansk Musiker Forbund

Både op til og under selve årsmødet var hovedbestyrelsens forslag ’DMF ind i fremtiden’ genstand for stor debat – og det med god grund! Forslaget præsenterer de første skridt mod en ny organisationsstruktur, hvilket både er historisk og ikke mindst komplekst. Også hos mig personligt er der gået rigtig mange spørgsmål og overvejelser forud for både udarbejdelsen og debatten om forslaget. Vi er et forbund med en lang og rig historie, og vores lokale forankring i de 24 lokalafdelinger, som sammen skabte Dansk Musiker Forbund i 1911, er både vigtig og unik. Men vi skal også forandre os i takt med, at medlemmernes omverden og arbejdsliv gør det.

Forslaget tegner blandt andet en retning frem mod et fælles harmoniseret lokalkontingent, hvilket i mine øjne vil være en klar fordel, da det vil lette kommunikationen omkring, hvad et medlemskab af Dansk Musiker Forbund koster. Der er i dag lokale forskelle på dette, da lokalkontingentet fastsættes af de enkelte afdelinger. Derudover peger forslaget også i retning af en samling af lokalafdelingerne og forbundet under et fælles CVR-nummer. Netop dette blev debatteret indgående, og Thomas Sandberg forsikrede årsmødet om, at hensigten med dette ikke var en nedlæggelse af lokalafdelingerne, da hovedbestyrelsen ikke betvivler værdien af Dansk Musiker Forbunds lokale forankring. Det har betydning for medlemmerne, at Dansk Musiker Forbund er tæt på dem, og her spiller de lokale tillidsvalgte en vigtig rolle. Der var flertal for forslaget, der således blev vedtaget som et mandat til hovedbestyrelsen til at arbejde videre frem mod at kunne fremsætte de egentlige lovforslag, som en strukturændring forudsætter, for årsmødet i 2024. Det betyder med andre ord, at der ikke sker konkrete ændringer med vedtagelsen af dette forslag i år.

Jeg vil i det videre forløb frem mod årsmødet i 2024 arbejde for, at vi skaber en inddragende proces, hvor der er mulighed for at bidrage med forskellige perspektiver på, hvordan vi kan udvikle os som forbund. Vigtigheden af god kommunikation og dialog var tydelig på årsmødet, hvor flere medlemmer af forsamlingen gav udtryk for, at de ikke havde følt sig tilstrækkeligt inddraget i processen frem mod dette årsmøde, og at man havde ønsket mulighed for at kunne drøfte hovedbestyrelsens forslag allerede på afdelingernes generalforsamlinger. Der findes ingen lette svar på, hvordan man inddrager bedst muligt i en kompleks proces som denne, men vi skal gå i dialog, lytte og gøre alt, hvad vi kan for at lykkes med det.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt besøgte årsmødets anden dag.

Guldnål, æresmedlemskab og Walde

Kim Mikkelsen, tidligere næstforperson i DMF Aarhus, får overrakt Dansk Musiker Forbunds guldnål.

Kim Mikkelsen, tidligere næstforperson i DMF Aarhus, får overrakt Dansk Musiker Forbunds guldnål.

På årsmødet fik Kim Mikkelsen, tidligere næstforperson i DMF Aarhus, overrakt Dansk Musiker Forbunds guldnål for sit mangeårige engagement i afdelingens bestyrelse og som en meget aktiv bidragsyder på teaterområdet både ved forhandlingsbordet sammen med Dansk Musiker Forbund og i forberedelses- og implementeringsfasen. Kim har også været drivkraften bag flere lokalaftaler om løn og vilkår for teatermusikere samt været talsmand for musikerne på de enkelte teatre. Kim har således bidraget væsentligt til at forbedre både arbejdsvilkårene og arbejdsmiljøet for sine kolleger både på landsplan og lokalt. Tusind tak for din store indsats Kim!

Årsmødet udnævnte desuden Susan Hindborg til æresmedlem af Dansk Musiker Forbund. Susan har været ansat i sekretariatet i næsten halvdelen af den tid, forbundet har eksisteret, og der er derfor nærmest ikke noget om DMF, hun ikke ved. Overrækkelsen af æresmedlemskabet fandt sted med Susan svævende over forsamlingen på en skærm, da hun desværre ikke kunne være fysisk til stede i Idrættens Hus. Selvom vi alle ville have elsket at have Susan hos os i fysisk form, var der alligevel noget over at have hende svævende på storskærmen. Jeg er overbevist om, at hun for mange af os netop svæver i tankerne i hverdagen, når vi spørger os selv ’hvad ville Susan have gjort?’. En stor tak og velkommen som æresmedlem til Susan!

Sidst, men bestemt ikke mindst, var Peter Lund Paulsen modtager af Waldeprisen for sit store og dedikerede arbejde for Nordkraft Bigband. Peters har ihærdigt og vedholdende arbejdet for at skabe rammerne for et professionelt bigband i det nordjyske, hvilket blandt andet har resulteret i, at Nordkraft Bigband er kommet på finansloven. Stort tillykke til Peter med den velfortjente anerkendelse!

På årsmødet fik Kim Mikkelsen, tidligere næstforperson i DMF Aarhus, overrakt Dansk Musiker Forbunds guldnål for sit mangeårige engagement i afdelingens bestyrelse og som en meget aktiv bidragsyder på teaterområdet både ved forhandlingsbordet sammen med Dansk Musiker Forbund og i forberedelses- og implementeringsfasen. Kim har også været drivkraften bag flere lokalaftaler om løn og vilkår for teatermusikere samt været talsmand for musikerne på de enkelte teatre. Kim har således bidraget væsentligt til at forbedre både arbejdsvilkårene og arbejdsmiljøet for sine kolleger både på landsplan og lokalt. Tusind tak for din store indsats Kim!

Årsmødet udnævnte desuden Susan Hindborg til æresmedlem af Dansk Musiker Forbund. Susan har været ansat i sekretariatet i næsten halvdelen af den tid, forbundet har eksisteret, og der er derfor nærmest ikke noget om DMF, hun ikke ved. Overrækkelsen af æresmedlemskabet fandt sted med Susan svævende over forsamlingen på en skærm, da hun desværre ikke kunne være fysisk til stede i Idrættens Hus. Selvom vi alle ville have elsket at have Susan hos os i fysisk form, var der alligevel noget over at have hende svævende på storskærmen. Jeg er overbevist om, at hun for mange af os netop svæver i tankerne i hverdagen, når vi spørger os selv ’hvad ville Susan have gjort?’. En stor tak og velkommen som æresmedlem til Susan!

Sidst, men bestemt ikke mindst, var Peter Lund Paulsen modtager af Waldeprisen for sit store og dedikerede arbejde for Nordkraft Bigband. Peters har ihærdigt og vedholdende arbejdet for at skabe rammerne for et professionelt bigband i det nordjyske, hvilket blandt andet har resulteret i, at Nordkraft Bigband er kommet på finansloven. Stort tillykke til Peter med den velfortjente anerkendelse!

Susan Hindborg (med på storskærm) blev udnævnt til æresmedlem af Dansk Musiker Forbund.

Døren er altid åben

Frem mod næste årsmøde venter et stort arbejde med at undersøge, hvordan Dansk Musiker Forbund kan blive en endnu bedre og stærkere fagforening for medlemmerne nu og i fremtiden. Hvordan vi kan bevare vores historie, men samtidig forandre os. Det er en proces, som kræver samtale og plads til forskellige perspektiver. I skal derfor vide, at min dør er åben for alle, der har lyst til at bidrage til det videre arbejde – hvad enten der måtte være behov for at udtrykke bekymringer eller spille ind med idéer.

Tak for et godt årsmøde til alle.