DMF Aarhus bestyrelsesmedlemmer på workshop.
Af: Camilla Overgaard, forperson DMF-Aarhus.
Print Friendly, PDF & Email

Vi har alle godt af fra tid til anden at stoppe op, betragte os selv og undersøge, om vi kan blive endnu bedre til det arbejde, vi gør. Det gælder også i bestyrelseslokalet! I DMF Aarhus’ bestyrelse har vi fokus på, hvordan vi kan blive en endnu bedre bestyrelse for afdelingen og derigennem skabe mere værdi for medlemmerne.

Mandag den 14. august 2023 holdt vi derfor et kort og effektivt bestyrelsesmøde, hvorefter næstforperson Thomas Thomsen og jeg i fællesskab faciliterede en workshop med bestyrelsen. Vi havde sat os tre mål for workshoppen:

  • At vi får en bedre forståelse af vores samlede kompetence som bestyrelse med henblik på at involvere bestyrelsen mere.
  • At vi kommer med et bud på, hvilke kompetencer i bestyrelsen, vi vurderer, er særligt vigtige for, at DMF Aarhus kan varetage medlemmernes interesser bedst muligt.
  • At vi afprøver en ny måde at samarbejde på i bestyrelsen og lærer hinanden bedre at kende.

En bestyrelse er på mange måder sammenlignelig med et band. Det handler om at lytte til hinanden, om at sætte hinanden i spil og spille hinanden bedre, om at være kreative og skabe noget sammen og om at kunne levere på scenen – både en god performance og et godt håndværk. Og ligesom i et band kræver det, at man øver sig!

Bestyrelsens opgaver og kompetencer

I workshoppen tog vi afsæt i to forskellige modeller fra bogen ’At lede en sag – grundbog for bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer’, som kan hentes gratis her. Den ene model beskriver de opgaver, man har som bestyrelse, mens den anden beskriver de kompetencer, man som bestyrelse skal besidde for at kunne løse opgaverne.

 (model: At lede en sag – grundbog for bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer).

Med udgangspunkt i modellerne talte vi først om, i hvor høj grad vi i dag beskæftiger os med hver af opgaverne, og dernæst hvordan vi fremadrettet ønsker at prioritere opgaverne i forhold til hinanden. Øvelsen gav os både forskellige perspektiver på opgaverne og nye idéer til selve opgaveløsningen.

Efterfølgende havde vi, med udgangspunkt i kompetencemodellen, en snak om hvad vi gør godt som bestyrelse i dag, og hvor vi mener, at vi kan udvikle os. Et af de udviklingspotentialer vi identificerede var, at vi gerne ville bringe mere kreativitet ind i bestyrelsesarbejdet, og netop dét at bryde vores vante arbejdsform og afholde en workshop er et godt første skridt i den retning.

Lydhørhed og forskellige perspektiver

Noget, der gik igen i vores samtale om, hvad vi gør godt som bestyrelse, var vores evne til at lytte til og respektere hinanden og de forskellige perspektiver, vi hver især bringer til bordet. En evne, som jeg personligt mener, er rigtig vigtig for, at vi kan repræsentere en stor diversitet af musikere. Vi har også på tidligere møder drøftet vigtigheden af, at vi som bestyrelse dækker bredt og har kontakt til de mange forskellige musikmiljøer i Aarhus.

Vi sætter derfor også stor pris på, når I henvender jer til os og gør opmærksom på de forskellige problemstillinger, I oplever, eller gerne vil vide mere om, hvad vi arbejder med i afdelingen. Døren er altid åben, og alle spørgsmål og henvendelser er meget velkomne. Det gælder selvfølgelig også, hvis du er nysgerrig på at blive en del af afdelingens bestyrelse.

Et kig ind i bestyrelseslokalet

Med dette lille kig ind i bestyrelseslokalet ønsker vi at inddrage i, hvordan vi i bestyrelsen arbejder på at skabe værdi for DMF Aarhus’ medlemmer. Har du input til bestyrelsens arbejde, er du altid velkommen til at kontakte mig på mail (cor@dmf.dk) eller telefon (35 240 261).

Jeg vil desuden benytte lejligheden til at sige mange tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Jeres engagement og de idéer, I hver især bringer ind i arbejdet i afdelingen er meget værdsat, og jeg ser frem til at fortsætte den udviklingsproces, vi har sat i gang!

Afdelingens bestyrelse er

Camilla Overgaard
forperson

Thomas Thomsen
næstforperson

Emir Bosnjak
kasserer

Flemming Både
bestyrelsesmedlem

Simone Stensgaard Rolsted
bestyrelsesmedlem

Andrea Krüger Holm
bestyrelsesmedlem

Jonathan Borksand Hanke
bestyrelsesmedlem

Erik Bekker Hansen
bestyrelsessuppleant

Pernille Jönsson
bestyrelsessuppleant

Camilla Overgaard
forperson

Thomas Thomsen
næstforperson

Emir Bosnjak
kasserer

Flemming Både
bestyrelsesmedlem

Simone Stensgaard Rolsted
bestyrelsesmedlem

Andrea Krüger Holm
bestyrelsesmedlem

Jonathan Borksand Hanke
bestyrelsesmedlem

Erik Bekker Hansen
bestyrelsessuppleant

Pernille Jönsson
bestyrelsessuppleant