DMF Aarhus kontoret beliggende ovenpå Halling Møbler i Vestergade. (foto: Lars Knudsen).

Af: Camilla Overgaard, formand DMF Aarhus.

Print Friendly, PDF & Email

Camilla Overgaard, forperson DMF Aarhus.

Camilla Overgaard, forperson DMF Aarhus.

Forandring har været grundtonen i året 2023. Susanne Docherty tiltrådte som ny direktør for Dansk Musiker Forbund i februar 2023, Søs Nyengaard vendte tilbage til sin violin og trådte tilbage som forperson i marts 2023, Thomas Sandberg trådte til som ny forperson, og temaet forandring har i det hele taget fyldt rigtig meget både her i afdelingens bestyrelse, men også i Hovedbestyrelsen og de andre lokalafdelingers bestyrelser som resultat af Hovedbestyrelsens arbejde med et forslag til organisationsændringer i Dansk Musiker Forbund.

Det er i mine øjne positivt og nødvendigt, at vi forholder os til, hvordan vi kan blive ved med at udvikle og dermed også forandre vores fagforening, så den tjener medlemmerne bedst muligt nu og i fremtiden. Det er dog lettere sagt end gjort, for det kræver både dialog, tillid og tålmodighed at finde fælles fodslag. I afdelingens bestyrelse er vi ikke enige om alting, men vi er enige om, at uenighed gør stærk, og det gode, konstruktive samarbejde, vi har haft i bestyrelsen i året, der er gået, er jeg meget taknemmelig for.

I det følgende kan du læse bestyrelsens beretning om året, der er gået – herunder også mere information om de planlagte organisationsændringer.

Forandring har været grundtonen i året 2023. Susanne Docherty tiltrådte som ny direktør for Dansk Musiker Forbund i februar 2023, Søs Nyengaard vendte tilbage til sin violin og trådte tilbage som forperson i marts 2023, Thomas Sandberg trådte til som ny forperson, og temaet forandring har i det hele taget fyldt rigtig meget både her i afdelingens bestyrelse, men også i Hovedbestyrelsen og de andre lokalafdelingers bestyrelser som resultat af Hovedbestyrelsens arbejde med et forslag til organisationsændringer i Dansk Musiker Forbund.

Det er i mine øjne positivt og nødvendigt, at vi forholder os til, hvordan vi kan blive ved med at udvikle og dermed også forandre vores fagforening, så den tjener medlemmerne bedst muligt nu og i fremtiden. Det er dog lettere sagt end gjort, for det kræver både dialog, tillid og tålmodighed at finde fælles fodslag. I afdelingens bestyrelse er vi ikke enige om alting, men vi er enige om, at uenighed gør stærk, og det gode, konstruktive samarbejde, vi har haft i bestyrelsen i året, der er gået, er jeg meget taknemmelig for.

I det følgende kan du læse bestyrelsens beretning om året, der er gået – herunder også mere information om de planlagte organisationsændringer.

Afdelingens kulturpolitiske arbejde

Afdelingens kulturpolitiske arbejde, som varetages af forpersonen, har i 2023 blandt andet indebåret møder med forskellige organisationer med henblik på dialog og samarbejde herunder; Aarhus Universitet (Arts Karriere), Den Jyske Opera, Magistraten for Sundhed og Omsorg ved Aarhus Kommune med hvem, der også er indgået en rammeaftale omkring koncerter på Folkehusene, Aarhus Musikskole, Det Jyske Musikkonservatorium, ROSA, Aarhus Lydforening med flere. Derudover har afdelingens forperson, Camilla, deltaget i arbejdsgruppen ‘Art Hacks the Boardroom’, som har undersøgt, hvordan man kan skabe større faglig diversitet i de danske bestyrelser ved at inkludere kunstnere. Hun har desuden taget initiativ til oprettelsen af et kulturpolitisk forum, DMF Kultur,  for de tillidsvalgte i Dansk Musiker Forbund med formålet at dele viden og styrke det kulturpolitiske arbejde i DMF. Forummet har indtil videre holdt et enkelt møde.

I samarbejde med Dansk Musiker Forbunds forperson, Thomas Sandberg, og direktør, Susanne Docherty, har Camilla påbegyndt en kortlægning af området ‘musik og sundhed’ med henblik på at skabe basis for nye aftaler/overenskomster i fremtiden. Thomas og Camilla gav desuden et fælles interview i to dele til podcasten ‘Griner hele vejen til branchen’ hos 27/4, som kan høres her (del 1 og del 2).

Bestyrelsesarbejdet i DMF Aarhus

Bestyrelsen har i 2023 haft fokus på, hvordan vi kan blive en endnu bedre bestyrelse for afdelingen. Arbejdet med dette har både bestået af workshops internt i bestyrelsen, hvor vi har beskæftiget os med vores ansvar og opgaver samt hvordan vi kan sætte de kompetencer, vi har i bestyrelsen bedre i spil. Vi har også haft artiklen ‘Et kig ind i bestyrelseslokalet hos DMF Aarhus’ i vores webmagasin, BASUNEN, som giver indblik i dette arbejde.

Det arbejde frem mod en forandring af Dansk Musiker Forbunds struktur, som blev igangsat ved årsmødet 2022 og yderligere konkretiseret og vedtaget som en politisk retning ved årsmødet 2023 har også fyldt meget i bestyrelsen arbejde i året, der er gået. Selve dette arbejde er beskrevet i yderligere detaljer i afsnittet ‘Debatten om fremtidens Dansk Musiker Forbunds og Årsmødet 2023’.

Derudover har to medlemmer af bestyrelsen deltaget i forløbet KUFOBE (Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer), som er Dansk Musiker Forbunds bestyrelseskursus for tillidsvalgte, som har afløst det tidligere TMU. Det var et spændende og informativt forløb, som rummede både oplæg om både DMF’s historie ved forbundets forperson Thomas Sandberg, samarbejdet mellem forbund og lokalafdelinger ved DMF Aarhus’ forperson Camilla Overgaard, mødet med medlemmet ved DMF Aalborgs forperson Hanne Elkjær, kommunikation og præsentationsteknik ved Christian Koch og meget mere.

Jonathan Borksand Hanke valgte i løbet af året at udtræde af bestyrelsen grundet andre forpligtelser, og førstesuppleant, Erik Bekker Hansen, trådte således ind i hans sted. En stor tak for samarbejdet til Jonathan og tak til Erik for at træde ind i bestyrelsen.

Årsmødet 2022 pålagde hovedbestyrelsen at se på Forbundets struktur med henblik på at tilpasse organisationen, så Dansk Musiker Forbund står rustet til de medlemsmæssige og økonomiske behov, der vil opstå i fremtiden, med inddragelse af lokalafdelingerne og med henblik på at præsentere et forslag til vedtagelse af en ny struktur på Årsmødet 2023. Forslaget blev stillet af DMF Hovedstaden.

I marts 2023 inviterede Hovedbestyrelsen til dialogmøder for alle interesserede medlemmer forskellige steder i landet, hvor forpersonskabet, Søs Nyengaard, Thomas Sandberg og Henrik Jansberg, direktør Susanne Docherty og organisationskonsulent Daniel Blum, som Hovedbestyrelsen havde antaget for at få et eksternt perspektiv på arbejdet, præsenterede hovedbestyrelsens arbejde og konsulentens anbefalinger. I Aarhus fandt mødet sted den 28. marts 2023, 2 dage efter afdelingens generalforsamling i 2023. Fremmødet til mødet var ikke stort, og der har efterfølgende været stor kritik af mødet både i afdelingens bestyrelse og blandt de øvrige fremmødte. Kritikken gik blandt andet på, at der ikke var tilstrækkeligt plads til dialog på mødet, samt at invitationen ikke var dækkende for mødets indhold.

Afdelingens bestyrelse deltog ved Årsmødet 2023, hvor Hovedbestyrelsen præsenterede forslaget ‘DMF ind i fremtiden’. Forslaget rummede to delforslag; et harmoniseret kontingent i hele landet samt reduktion af 6 medlemskategorier til 4 samt modeller for lokal tildeling af kontingentmidler under ét samlet cvr. nr. for hele DMF. Forslaget blev vedtaget som et politisk arbejdspapir og tegner dermed den retning, som Hovedbestyrelsen skal arbejde i frem mod Årsmødet i 2024. Efter Årsmødet 2023 havde forpersonen en artikel i BASUNEN om mødet, som du kan læse her.

Medlemsmøde i DMF Aarhus – Hvor skal vi hen? Din fagforening i forandring

Afdelingens bestyrelse inviterede den 21. februar til medlemsmøde i afdelingen for at tale om de planlagte organisationsforandringer i Dansk Musiker Forbund. Mødet var lagt lidt under en måned før generalforsamlingen med henblik på at interesserede medlemmer kunne nå at overveje at stille op som delegerede til Årsmødet 2024 og repræsentere afdelingen. Vi havde en god og konstruktiv debat, og vi fik i bestyrelsen rigtig meget ud af at lytte til debatten. Følgende spørgsmål blev drøftet på mødet:

  • Skal et medlemskab af DMF koste det samme i hele landet?
  • Kan man forestille sig en sammenlægning med andre fagforeninger?
  • Skal DMF’s nuværende struktur med 24 lokalafdelinger og et hovedforbund se anderledes ud i fremtiden?
  • Hvad betyder det for mig som medlem?

En stor tak fra bestyrelsen til de fremmødte for debatten!

Aktiviteter og kurser

I 2023 har afdelingen afholdt en lang række kurser og arrangementer i samarbejde med forskellige partnere. I det følgende vil vi berette lidt om nogle af dem.

You can also be a sound engineer. Sammen med Aarhus Lydforening var vi medafsender på en lydtekniker-workshop afholdt på Spillestedet Turkis, primært henvendt til kvinder og non-binære, som blev undervist i arbejdet med live-lyd og lydteknik. En 3-dages workshop i samarbejde også med ROSA, Lydbyen, Radar og Train.

Fra udfordret til udgivelse! Trine Ulrich fra Account The Beat holdt et inspirerende oplæg om tilrettelæggelse, planlægning og forberedelse i forbindelse med musikudgivelser og koncerter/turné arrangementet var en del af en arrangementsrække i vores kontorfællesskab. Udover dette oplæg holdt Trine også en open desk session, hvor hun hjalp medlemmer med overblik og konkrete handleplaner med dertilhørende værktøjer til at komme videre med individuelle projekter.

Løft din karriere 2023. Opfølgende på vores sessions med Trine Ulrich lavede vi et forløb over ca. 6 måneder, hvor solister og bands løbende blev fulgt og havde 3 mentor- og rådgivende sessioner med Trine.

Fra Overvæld til Overskud. Trompetist, sanger, arrangør, kor- og orkesterleder Gunnar Sigfússon afholdt et meget velbesøgt kursus, der gav indblik i forskellige værktøjer til tids- og opgavestyring. Masser af gode råd til hvordan værktøjerne anvendes i praksis. Samt hjælp og vejledning til hvordan man skaber bedre struktur i hverdagslivet som professionel musiker.

Skab dit næste job – festivaler i fokus. Foredrag med violinist Anne Sophie Andersen, der  delte ud af sine erfaringer fra otte år som festivalleder i Danmark, Island og New York. Der var masser af nye idéer, perspektiver og redskaber til at skabe en festival eller koncertserie, info om de praktiske aspekter af en festival leders arbejde, samt om at udvikle en kunstnerisk profil der er attraktiv for festivaler og fonde.

Temaaften for musikere. Vi har i 2023 afholdt 3. temaaftener for musikere, alle i Lading forsamlingshus. Alle har været velbesøgt med 40-50 deltagere.
I maj kom Musikhuset Kjeld Helmuth fra Slagelse og demonstrerede Bose højtalersystemer. Desuden viste musiker Lars Damkjær sit grej frem.

I august havde vi fokus på hørelsen og in-ear systemer. Torben Kruse fortalte om Høreskader, forebyggelse af dem samt om høreapparater. Matrix sales demonstrerede in-ear monitorer og bandet Blyfri95 spillede for os, alle kunne prøve systemerne.

I november fik vi besøg af Bent Silvester, der fortalte om et langt spændende musikliv som bl.a. værtshusmusiker. Desuden fik vi besøg af festmusiker Lars Rasmussen, der viste sit grej frem.

Disse aftener er åbne for alle, også ikke medlemmer.

Julestue på Folkestedet. I december afholdt afdelingen sin traditionelle julestue, men i år foregik det på Folkestedet. Målet var at genoplive afdelingens traditionsrige juletræsfester, hvor børn og voksne mødtes og dansede om juletræ, hørte musik, og hvor julemanden, Flemming Bamse Jørgensen, uddelte slikposer til børnene.

Det var skønt at se de mange fremmødte børn og voksne hygge sig, klippe julepynt og danse om juletræ under kyndig musikalsk ledelse af Andrea Krüger Holm og Flemming Både. Folkestedet skabte en god ramme omkring arrangementet med god plads og højt til loftet. Det vil vi helt sikkert gentage!

Masterclass: extreme vocals med Paula Befrits. På grund af stor tilslutning afholdt vi i januar 2024 2 masterclasses med fokus på alle typer sangere og vokalister – screamere, growlere, rappere og lign. – som befinder sig inden for de musikalske genrer, hvor stemmen presses til det ekstreme og yderste. De to masterclasses blev afholdt i samarbejde med Musikforeningen MONO.

GRO – et nystartet forløb over 4 datoer med start i begyndelsen af 2024 for musikere, med fokus på at skabe grobund for nye handlemuligheder gennem et balanceret og bæredygtigt musikerliv.

Medlemstilbud

Afdelingen har en række vedvarende medlemstilbud; PA-anlæg og ladcykel til udlån, kontorfællesskab for musikere, hvor man kan komme og arbejde på sine projekter, webmagasinet BASUNEN, mulighed for at leje Berlin-lejligheden, og som et nyt tiltag i 2023 har vi nu også en aftale med bandlokaler.dk, hvor du får medlemsrabat på leje af øvelokaler.

Vi har i 2023 oplevet en lidt dalende interesse for at booke lejligheden i Berlin og har haft et par uger, hvor lejligheden ikke har kunnet lejes ud. Bestyrelsen har i februar 2024 gennemført en medlemsundersøgelse vedr. webmagasinet BASUNEN med henblik på at blive klogere på, relevansen af tilbuddet og dets indhold samt hvor meget det benyttes. På baggrund af undersøgelsen har bestyrelsen besluttet, at der i 2024 udkommer en artikel i kvartalet i stedet for en artikel om måneden. Derudover har bestyrelsen også besluttet, at der i første halvår af 2024 skal tages stilling til alle afdelingens kommunikationsplatforme samlet med henblik på at sikre, at ressourcerne udnyttes optimalt, og at afdelingen opnår størst mulig synlighed.

DMF Aarhus’ Ungdomsudvalg

Ungdomsudvalget har i 2023 både afholdt to gange ‘Tour de Branche’ på henholdsvis Lydhavnen og GAFFA og afviklede et kick-off arrangement op til SPOT-festivalen i samarbejde med ungdomsudvalget i DMF Odense. Arrangementet hed SPOT hinanden og bød på hjemmelavet musikmatador, lytning til hinandens musik og koncert med duoen Chris&Pis. Det var en meget vellykket eftermiddag/aften og udvalget deltog efterfølgende også i SPOT+-programmet på festivalen.
I tillæg til afviklingen af arrangementerne har udvalget arbejdet med at finde frem til, hvad deres målsætning og strategi skulle være.

Regionssamarbejdet

Regionssamarbejdet på tværs af afdelingerne i Midtjylland har ligget helt stille i 2023. Dette skyldes, at der er opstået en del andre samarbejdsfora, hvor afdelingerne taler sammen. Heraf kan nævnes JF (Jyske Formænd) og F24 (alle afdelinger i DMF). Vi har dog fra DMF Aarhus Afdelingen taget initiativ til at genoptage samarbejdet.

Aarhus Symfoniorkester

Året 2023 har budt på mange spændende projekter og samarbejder for Aarhus Symfoniorkester. Orkestrets chefdirigent gennem 8 år, Marc Soustrot, takkede af, og ASO kunne, med støtte fra Det Obelske Familiefond, byde velkommen til en ny chefdirigent, Dmitry Matvienko. Herudover er Martin Reinhardt tiltrådt som orkesterchef pr. 1. januar 2024 og vil varetage personaleledelse og udvikling af orkestrets musikere. Året har budt på samarbejder med Randers Kammerorkester, Den Jyske Opera, Aalborg Symfoniorkester og mange flere og har givet koncert på både CopenHell og Smukfest. Derudover kunne sløret løftes for et spændende samarbejde med Forlaget Carlson om en serie af koncerter, der tager udgangspunkt i børnebogserien “Er du rigtig klog?”. Det glæder vi os til at høre mere om.

En anden god nyhed fra året 2023 er, at billetsalget til ASO’s koncerter er tilbage på niveau 2019 – altså før Covid-19 gjorde sit indtog. Det er virkelig flot klaret, og vi håber på, at den gode udvikling fortsætter. Aarhus Symfoniorkesters Venner har stiftet en ny talentpris, som blev uddelt for første gang i 2023 til den 17-årige violinist Antonia Fuglsang.

Året blev også et gensyn og ‘velkommen hjem’ til et velkendt ansigt både i ASO og i Dansk Musiker Forbund, da Søs Nyengaard i slutningen af april valgte at træde tilbage som forperson for Dansk Musiker Forbund for at vende tilbage til sin stilling i 2. violinistgruppen i orkestret.

2023 bød desværre også på et tab af en kær kollega for orkestret, da Carsten Elborg Adrian, som siden 1995 har siddet som 2. hornist i orkestret, gik bort i december efter længere tids sygdom.

Aarhus Jazz Orchestra

Hos Aarhus Jazz Orchestra har året 2023 budt på spændende samarbejder med blandt andet Københavns Drengekor under ledelse af Carsten Seyer-Hansen, Tina Dickow, Helgi Jonsson, forfatter Iben Krogsdal og næsten 300 korsangere fra Kor72, Peter Vuust, Teitur og mange flere. Karmen Rõivassepp og AJO vandt prisen som Årets Komponist for ‘Ambivalence’ ved Danish Music Awards Jazz 2023. Albummet “Song & Wind” med Jacob Buchanan, Marilyn Mazur, Københavns Drengekor og Aarhus Jazz Orchestra under ledelse af Carsten Seyer-Hansen fik ligeledes en rigtig god modtagelse af anmelderne. Efteråret bød på ‘Songs from a Social Distance’ releasetour med Teitur og dirigent Jan Lynggaard Sørensen, inden julen blev sunget og spillet ind i Musikhuset med Tina Dickow, Iben Krogsdal og Kor72. Derudover har året budt på den traditionsrige Jazzgalla koncert med den amerikanske verdensstjerne Curtis Stigers samt et spændende koncert-eksperiment i samarbejde med studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium og den prisvindende duo KALEIIDO. Sidst, men ikke mindst, fejrede orkestret under sommerens Musikhuset Swinger i jazzfestivalen ligeledes komponisten og arrangøren Thad Jones’ 100 års fødselsdag i et projekt dirigeret af Dennis Mackrel, der i mange år var en nær ven af Thad Jones og hans danske familie.

Aarhus Jazz Orchestra (pressefoto).

Den Jyske Operas Kor

Uhyggen bredte sig på Aarhus teater i det vellykkede samarbejde om opførelsen Dracula, der også vandt Reumertprisen som årets musikteater 2023.
Med Tosca i august så man for første gang i utroligt mange år at der var voksne amatørsangere med på scenen til en operaproduktion, så man kunne få et kæmpestort kor på 80 sangere. I betragtning af at der ved årsskiftet kun var 16 fastansatte korsangere tilbage på Den Jyske opera er det en bekymrende udvikling.
I efteråret blev det tid til sidste omgang af den danske serie med operaen Ravnen af Hartmann/H.C. Andersens. En ny kunstnerisk chef blev annonceret og Anne Barslev starter 1. maj 2024 som operachef.
Året sluttede med den traditionelle julekoncert sammen med Prinsens Musikkorps.

Pressegrafik fra forestillingen ‘Ravnen’ (pressefoto).

Teater- og musicalområdet

På teater- og musicalområdet har afdelingen været repræsenteret ved forskellige arrangementer i løbet af 2023. Efter 3 år uden store egenproduktioner vendte MCH Musical i Herning stærkt tilbage med Queen-musicalen ‘WE WILL ROCK YOU’. Her var forperson, Camilla Overgaard, og bestyrelsesmedlem, Simone Stensgaard Rolsted,  på besøg for at hilse på musikerne og opleve musicalen. Det var skønt at høre Queens udødelige musik spillet sublimt af de medvirkende musikere. Tak for oplevelsen!
En anden storslået oplevelse fra teaterområdet var Aarhus Teaters opsætning af Dracula i samarbejde med Den Jyske Operas Kor, der, som nævnt i afsnittet om Den Jyske Operas Kor, vandt Reumertprisen 2023. Korets medvirken i opsætningen var en helt særlig oplevelse, som fik hvert et nakkehår til at rejse sig med deres kraftfulde og imponerende musikalske bidrag til fortællingen om Dracula. Tak for oplevelsen!

Musikundervisningsområdet

På musikundervisningsområdet har de store besparelser, som Aarhus Kommune har skullet finde i budgetterne, herunder også på kulturområdet, desværre haft konsekvenser bla. på Aarhus Musikskole, hvor der på grund af besparelserne er sket afskedigelser. Det er trist og går selvfølgelig hårdt ud over dem, der er direkte berørt, men sætter også sit aftryk hos kollegerne og på arbejdsmiljøet.
I det kommende år vil vi fra DMF Aarhus have fokus på at styrke dialogen med kommunens politikere med henblik på at blive ved med at understrege musikkens værdi og sørge for, at den er present hos dem.

Freelanceområdet

Afdelingen var i maj 2023 repræsenteret på SPOT-festivalen og var blandt andet med til at understøtte Dansk Musiker Forbunds kampagne på festivalens toiletter. Herudover har vi afviklet en række aktiviteter i vores kontorfællesskab, som har været særligt rettet mod freelancemusikere. Den 3. oktober åbnede rådgivningstilbudet ‘Trygt Rum’, som Dansk Musiker Forbund sammen med 12 andre organisationer står bag. ‘Trygt Rum’ er en anonym rådgivningslinje, som varetages af Sex og Samfund. Rådgivningstelefonen er en uafhængig instans, der varetager anonyme opkald fra alle, som arbejder i musik- og kulturbranchen og har været udsat for eller er vidne til grænseoverskridende adfærd, seksuel chikane, seksuelle krænkelser eller er i tvivl om det. Rådgivningens funktion er at være aflastende, afklarende og henvisende. Trygt Rum tilbyder en samtale, der kan skabe klarhed over, hvad der er sket, bearbejde reaktioner og ved hjælp af faglig viden henvise til de rette handlemuligheder, såsom politi, sundhedsvæsen og fagorganisationer. Læs mere her.