Fra venstre mod højre: Mikkel Lynggaard, Pedro Da Palma og Astrid Elbek. (Fotos: Lars Knudsen & Mads Mazanti).
Af : Lars Knudsen, DMF Aarhus
Print Friendly, PDF & Email

22musikere, musiklærere, folkeskole-musiklærere, socialpædagoger, gymnasie- og seminarielærere – alle med relevant musikalsk- og musikpædagogisk praksis – er i øjeblikket ved at opkvalificere deres kompetencer i, hvordan musikkens potentialer når ud og integreres bredt i hele den danske befolkning. Tilsammen udgør de det første hold studerende på den nye Masteruddannelse i musikpædagogisk udvikling. En masteruddannelse som udbydes af Rytmisk Musikkonservatorium i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, VIA University College og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Fagbladet Musikeren bragte en artikel i september 2022, hvor uddannelsesansvarlig Astrid Elbek forklarede tankerne bag den nye uddannelse (Læs her). De 22 masterstuderende på første årgang, der aldersmæssigt er mellem 30-60 år og ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder, har i løbet af første efterårssemester 2022 samledes over fire hele weekender på Rytmisk Musikkonservatorium i København. I indeværende forårssemester foregår samlingerne på VIA University College i Aarhus.

Uddannelsens opbygning og indhold er rigtig godt beskrevet på Rytmisk Musikkonservatoriums hjemmeside. BASUNEN har mødt to studerende, Mikkel Lynggaard og Pedro Da Palma, begge fra Aarhus, for at høre dem fortælle om, hvordan de indtil videre oplever den nye uddannelse.

22musikere, musiklærere, folkeskole-musiklærere, socialpædagoger, gymnasie- og seminarielærere – alle med relevant musikalsk- og musikpædagogisk praksis – er i øjeblikket ved at opkvalificere deres kompetencer i, hvordan musikkens potentialer når ud og integreres bredt i hele den danske befolkning. Tilsammen udgør de det første hold studerende på den nye Masteruddannelse i musikpædagogisk udvikling. En masteruddannelse som udbydes af Rytmisk Musikkonservatorium i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, VIA University College og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Fagbladet Musikeren bragte en artikel i september 2022, hvor uddannelsesansvarlig Astrid Elbek forklarede tankerne bag den nye uddannelse (Læs her). De 22 masterstuderende på første årgang, der aldersmæssigt er mellem 30-60 år og ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder, har i løbet af første efterårssemester 2022 samledes over fire hele weekender på Rytmisk Musikkonservatorium i København. I indeværende forårssemester foregår samlingerne på VIA University College i Aarhus.

Uddannelsens opbygning og indhold er rigtig godt beskrevet på Rytmisk Musikkonservatoriums hjemmeside. BASUNEN har mødt to studerende, Mikkel Lynggaard og Pedro Da Palma, begge fra Aarhus, for at høre dem fortælle om, hvordan de indtil videre oplever den nye uddannelse.

Mikkel Lynggaard

Mikkel er 32 år og solistuddannet klassisk guitarist fra Det Jyske Musikkonservatorium. Til dagligt er han ansat som producent på Kulturskolen Viborg.

”Jeg underviser i klassisk guitar, men har også sideløbende lavet produktions- og koordineringsopgaver for andre kulturaktører. For et par år siden bød muligheden sig arbejdsmæssigt at gøre mig mere administrativt på Kulturskolen, og mit job har efterfølgende bevæget sig i den retning. Jeg arbejder blandt andet med at udvikle og implementere Kulturskolen Viborgs folkeskole- og dagtilbudsindsats og den dernæst kommende drift. Derfor er Masteruddannelsen i musikpædagogisk udvikling interessant for mig, fordi den søger at skabe et fælles sprog på tværs af forskellige sektorer.”

Mikkel Lynggaard (pressefoto).

Uddannelsen henvender sig til en bred pallette af studerende. Både dem, hvis primære faglige virke i det daglige er undervisning, samt folk i administrative stillinger som Mikkel, der fortæller, at man i stigende grad oplever, at der er brug for et fælles afsæt, når man tværsektorielt taler om kunst og kultur.

”Fra musik- og kulturskolerne til folkeskolerne, til dagtilbuddene, ind i velfærd, omsorg og sundhedssektoren f.eks. For at kunne drage nytte af det, som vores kunst og kultur kan tilbyde og bruges til i vores samfund, så er vi nødt til at kvalificere måden vi kommunikerer, forstår og samarbejder på. Vores foreløbige studier omkring begrebet samskabelse på masteruddannelsen, har jeg allerede fået rigtig meget ud af i praksis.”

Samskabelse

Uddannelsesansvarlig Astrid Elbek (Foto: Mads Mazanti).

”Samskabelse er et samfundsvidenskabeligt begreb, som kort fortalt handler om, når samarbejdspartnere med forskellige udgangspunkter mødes om at bruge hinanden til at skabe noget helt nyt”, fortæller Astrid Elbek til BASUNEN.

”Samskabelse er noget de fleste musikere kender til, for eksempel når de mødes for at skabe ny musik. Der er ikke noget facit, ingen ved præcis, hvor man skal hen, før man går i gang, men der skabes et fælles udtryk med et fælles ejerskab. Musikere har således forudsætninger for at medvirke i og lede samskabelsesprocesser, hvad man flere steder er ved at få øjnene op for. Siden september 2022 har vores masterstuderende i første semester gennemgået en masse teori, og øvet sig i at praktisere samskabelsesprojekter ude i deres arbejdsvirkelighed. Blandt andet er tre studerende fra det jyske, en i Hjørring, en i Skørping og en i Holstebro gået sammen om at prøve at gøre musikundervisning bæredygtig hver deres sted. De har haft sparring med hinanden og fulgt hinandens processer, hvor man har arbejdet med at involvere pædagoger og forældre for at igangsætte nye måder, hvorpå deres elever kan fortsætte deres undervisning, når musiklæreren ikke er til stede.

Master i musikpædagogisk udvikling indeholder foruden Samskabelse også to andre hovedmoduler: Musik som Livskvalificerende Praksis og Kreativ Agens på 2. og 3. semester, samt et afsluttende masterprojekt på 4. semester.

”Samskabelse er et samfundsvidenskabeligt begreb, som kort fortalt handler om, når samarbejdspartnere med forskellige udgangspunkter mødes om at bruge hinanden til at skabe noget helt nyt”, fortæller Astrid Elbek til BASUNEN.

”Samskabelse er noget de fleste musikere kender til, for eksempel når de mødes for at skabe ny musik. Der er ikke noget facit, ingen ved præcis, hvor man skal hen, før man går i gang, men der skabes et fælles udtryk med et fælles ejerskab. Musikere har således forudsætninger for at medvirke i og lede samskabelsesprocesser, hvad man flere steder er ved at få øjnene op for. Siden september 2022 har vores masterstuderende i første semester gennemgået en masse teori, og øvet sig i at praktisere samskabelsesprojekter ude i deres arbejdsvirkelighed. Blandt andet er tre studerende fra det jyske, en i Hjørring, en i Skørping og en i Holstebro gået sammen om at prøve at gøre musikundervisning bæredygtig hver deres sted. De har haft sparring med hinanden og fulgt hinandens processer, hvor man har arbejdet med at involvere pædagoger og forældre for at igangsætte nye måder, hvorpå deres elever kan fortsætte deres undervisning, når musiklæreren ikke er til stede.

Master i musikpædagogisk udvikling indeholder foruden Samskabelse også to andre hovedmoduler: Musik som Livskvalificerende Praksis og Kreativ Agens på 2. og 3. semester, samt et afsluttende masterprojekt på 4. semester.

Uddannelsesansvarlig Astrid Elbek (Foto: Mads Mazanti).

Mesterlæren stadig vigtig

Via sin ansættelse på Kulturskolen i Viborg fik Mikkel muligheden for at videreuddanne sig og starte på masteruddannelsen. ”Der er nok ikke nogen tvivl om, at musik- og kulturskolerne er ude i et paradigmeskift i måden man driver institution på. Soloundervisningen med en-til-en mesterlærepraksis er helt generelt faldende grundet vigende elevtal. Der er efterhånden mange flere udbydere af musikundervisning – private såvel som onlineaktører – på markedet, så elevmassen er spredt ud over et større felt. Breddeindsatsen er blevet forsømt, synes jeg. Vi skal helt ud at nå børnene, og tidligt fange deres interesse for musikken og kulturen. Der er ikke tale om en rekrutteringsindsats, men om at skabe mere meningsfyldte børneliv ved hjælp af øget adgang til kunst og kultur.

Vi skal lave nogle bæredygtige samarbejder imellem musik- og kulturskolerne og folkeskolen, som ikke bare handler om at en musikskolelærer tager ud og overtager den faglige musikundervisningen, imens folkeskolelæren tager sig af det pædagogiske med at holde ro i klassen. Nej, der skal samskabes for at stille de optimale rammer og dermed også sikre meget større udbytte af undervisningen for børnene, samt for de samarbejdende parter.

Den gode dialog imellem modtagende og bidragende part kan løfte niveauet der op hvor det kvalitativt giver mening og kommer til sin ret. At samarbejde på tværs af faglighed er der ikke noget nyt i. Men for sjældent bliver der faciliteret et rum, hvor man mødes om det, der er tilfælles, og drager nytte af kompetenceforskelligheder, og deraf opnår et fælles tredje at stå stærkere på, end da vi startede – det føler jeg ikke er blevet særlig prioriteret eller udviklet endnu generelt indenfor musikpædagogikken.”

Mere musik og kultur

Mikkel mener, at uddannelsen hæves op ved den fælles forankring i de fire uddannelsesinstitutioner, der står bag. Masteruddannelsen er et stærkt fundament for at mødes i et rum, hvor der kollektivt kan gøres brug af og udveksles erfaring, kompetencer, oplevelser, forundring, reflektion med mere. ”Studiemiljøet er meget stærkt og inspirerende, og bliver yderligere løftet af utrolig kompetente forelæsere. Vi bruger allerede hinanden meget i vores arbejdsvirke uden for studiet, og jo flere der starter på denne uddannelse, jo mere kan vi bidrage til at udvikle og styrke de danske musikmiljøer.

Inden jeg startede på Master i musikpædagogisk udvikling tænkte jeg, om det mon er for musikpædagogisk ’fag-fagligt’. Altså fokus udelukkende på at vi skal blive endnu bedre til at undervise. Sådan er det ikke. Jeg vil sige, at det bliver vi også, men uddannelsen peger i høj grad på de faktorer, der gør, at udbyttet af den kvalitative undervisning sikres og anvendes.

Jeg har allerede fået en masse værktøjer og inputs, som jeg bruger i mit arbejde med at styrke indsatsen for mere musik i folkeskolen. Det kan være sådan noget som, hvordan jeg skal søsætte et projekt i kultur- og udviklingssekretariatet, som samtidig skal tale sammen med børn og unge, fordi det er et skoleprojekt, og hvordan mødes vi og får etableret et meningsfuldt samarbejde. Jeg er taknemmelig for at have en ledelse på Kulturskolen i Viborg, som bakker meget op om ikke bare at få tingene til at køre, men prioriterer at få ressourcerne til at fungere på den optimalt bedste måde, både menneskeligt, kunstnerisk, didaktisk, hele vejen rundt.”

Motivationen

”En af de roller jeg ofte har, er at facilitere det rum, hvor forskellige fagligheder, dynamikker og baggrunde mødes. Hvor der ikke er fokus på det, vi ikke kan, men derimod arbejde for at skabe et rum, hvor vi får øjnene op for det, vi kan sammen. Dette interesserer mig rigtig meget, og jeg håber med denne masteruddannelse at udvikle mig og blive endnu skarpere til dette. Den mæglende og faciliterende rolle er velkendt inden for erhvervslivet. Men samtidig, i forhold til blødere værdier der ikke er direkte synlige og som der ikke direkte kan kapitaliseres og sættes kroner og ører på, kan disse godt blive uhåndgribelige og diffuse.

På det kommunale plan kan der ligeledes mange steder herhjemme være meget potentiale og flere ressourcer at hente, på baggrund af viden om tværsektorielt samspil contra blokstrukturer og silotænkning. Det er det, vi kan som musikere, spille hinanden bedre. Til gode for børnene, i mit tilfælde. Men på et endnu højere plan også som medvirkende forudsætning for at vi høster evnerne, som de utrolig dygtige musikere vi prioriterer at have i Danmark har, og inddriver dette potentiale i at skabe et endnu sundere samfund for alle borgere.”

Pedro Da Palma

Pedro i Snåstrup Vestergård’s øvelokale (Foto: Lars Knudsen).

”I 2022 faldt jeg tilfældigvis over et opslag om Masteruddannelsen i musikpædagogisk udvikling, og tænkte: Hvad dælen, de har lavet en uddannelse til MIG!”

Pedro Da Palma er 50 år, meritpædagog og har siden 2004 været ansat som socialpædagog og aktivitetsmedarbejder på Snåstrup Vestergård i Harlev ved Aarhus. En institution, der fungerer som bo- og aktivitetstilbud for voksne med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser bl.a. også domsanbragte borgere.

”I 2008 var der et par beboere, der vidste, jeg var musiker, som syntes, vi skulle lave et band på institutionen. Det blev starten på ’John D Band’, som i dag stadig er institutionens band for beboerne, og siden har været en del af stedets musikaktivitetstilbud. Med den her målgruppe oplever vi mennesker, der har det rigtig svært med sociale spilleregler, og konsekvensberegneren er heller ikke altid lige vel-tunet. Så igennem musikken stiller vi muligheder op, hvori mennesker kan lære at udvikle sig, tage ansvar og på mange forskellige måder øve sig i at fungere og bidrage ind i sociale sammenhænge.”

Skærpet lydhørhed

”I vores arbejde med beboerne på Snåstrup Vestergård er musik helt tydeligt et hjælpende værktøj.  Formålet med og hele argumentationen omkring at få talt musikkens betydning op og arbejde på at få den endnu mere fast funderet i skoler og institutioner, er en af årsagerne til, at jeg er startet på masteruddannelsen. Hvis du ønsker at være med til at påvirke ind i de systemer, hvor der bliver taget politiske beslutninger, så skal du også kunne argumentere og have belæg for din viden, holdninger og synspunkter. Masteruddannelsen, håber jeg, vil medvirke til, at jeg bedre kan sætte ord på det arbejde, jeg har gang i, de begreber jeg kender og anvender i praksis. Altså få det omsat til et sprog som beslutningstagerne forstår. Virkeligheden er, at når der kommer en akademisk titel på, så skærpes lydhørheden.”

Pedro Da Palma (Foto: Lars Kjær Dideriksen).

Noget for en punkrocker

”Punkrockeren i mig gjorde at jeg i sin tid gik uden om konservatoriet. Min selvindsigt har altid sagt mig, at mit urolige væsen ikke kunne spænde over en konservatorieuddannelse. Mange af mine venner og bekendte tog uddannelsesmæssigt konservatorievejen og har fået meget med derfra og på den baggrund efterfølgende fine arbejdsliv. Masteruddannelsen synes jeg bygger et helt nyt niveau på musikpædagogikken, ved også at inddrage et filosofisk perspektiv og være holistisk anlagt, på en måde som stimulerer og kæder en lang række færdigheder og discipliner sammen på en bredperspektiveret måde, og med det bedste fra de uddannelsesinstitutioner der står bag.”

Forbundne synapser

Masteruddannelsen som helhed og måden, den er sat sammen på, mener Pedro foreløbig virker utrolig godt. ”Det begynder at gå op for mig, hvor meget der faktisk har været brug for den her uddannelse. Jeg må sige, efter at være blevet en del af dette forum, at det er tydeligt, at der er dygtige mennesker overalt i landet – vores kollegaer og medstuderende fra Norge og Grønland inkluderet – som har enorm ekspertise og som arbejder på helt geniale ting rundt omkring derude. Synapser er med denne uddannelse ved at blive forbundet, så der kan samles op, dokumenteres og synliggøres så deling af god viden og metoder kan komme alle til gode. Mennesker der trives. Systemer der trives… de er jo nemlig som regel ikke så ressourcekrævende. Musik er så vigtigt! Det er mere end bare musik.”

Konkrete nye ideer

”Jeg er arbejdsmæssigt et sted, hvor jeg er rigtig glad for at være. Som bo- og aktivitetssted for voksne udviklingshæmmede er vi 10 institutioner i Aarhus kommune under CSV – Center for specialpædagogiske tilbud til voksne, hvor Snåstrup Vestergård er ét ud af to tilbud, der modtager borgere med dom. Derudover er der de almindelige institutioner for voksne handicappede. Jeg har kontaktet chefen for voksenhandicapområdet i håb om, at dialogen måske kan føre til, at der tænkes på tværs af området og institutionerne. Det kunne være ved at prioritere aktivitetsmedarbejdere på hver og en af de andre institutioner og bosteder også, som kunne indgå i brede samarbejder og vidensdeling med hinanden.”

Nødvendigt at opkvalificere

Astrid Elbek: ”Jeg blev bekræftet i, at vi er på sporet af noget vigtigt med masteruddannelsen, da jeg medvirkede i den netop afholdte musikpædagogiske konference på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium d. 3. januar 2023. Musik- og Kulturskolernes formand, Thomas Winther, talte her om nødvendigheden af at opkvalificere uddannelserne i forhold til samskabelse, med det formål at musikken kan blive relevant for flere. På fuldstændig samme linje var kulturchef Steen Lindgaard, som talte om kommunernes overordnede agenda, nemlig at flere får oplevelsen af og muligheden for at deltage i musikken. Kort sagt: ”mere for flere”!

Astrid Elbek (Foto: Mads Mazanti).

I disse bestræbelser spiller folkeskolens og kulturskolens musiklærere samt musikere en helt central rolle, både qua den brede kontakt til befolkningen og i kraft af den decentrale placering i kommunen. Folkeskolelærere udgør sammen med musikpædagogerne på kulturskolerne de helt essentielle kræfter i indsatsen for at få flere deltagere i musikken. Derfor glæder det mig umådeligt at se, at uddannelsen er blevet valgt af mere end en håndfuld af disse – og jeg håber, at flere vil melde sig til den kommende årgang, når vi har ansøgningsfrist d. 15. marts 2023”.

Ønsker du at blive klogere på uddannelsen, kan du inden da tilmelde dig online infomøde den 27. februar 2023.