Daglig leder af Sangkraft Aarhus, Andrea Krüger Holm (foto: Lars Knudsen).
Af: Lars Knudsen, DMF Aarhus.
Print Friendly, PDF & Email

Fra én Holm til en anden. Sanger, sangpædagog og korleder Andrea Krüger Holm har i mange år været en del af Sangkraft Aarhus og herigennem som sangkonsulent været ude at undervise lærere på folkeskoler, lavet projekter i børnehaver, på plejehjem og meget mere. Den 1. januar 2022 er hun tiltrådt stillingen som daglig leder af Sangkraft Aarhus og har dermed overtaget den administrative taktstok fra den tidligere leder, Christina Holm Dahl.

Selvejende institution

Sangkraft Aarhus er en selvejende institution med økonomisk støtte fra blandt andet Aarhus Kommune og Statens Kunstfond. Gennem arbejdet med en række projekter og aktiviteter i skoler og kor er fundamentet for Sangkraft Aarhus at fremme og udvikle sangen for både bredden og eliten. Sangkraft Aarhus arbejder tæt sammen med Skt. Clemens Drengekor, Aarhus Pigekor, Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor, Eve og Aarhus U. Sangkraft Aarhus har et kontor på 3. sal i Skt. Clemens Gård, der er Aarhus Domkirkes administrationsbygning beliggende i Kannikegade med fantastisk udsigt til Store Torv og den smukke mastodontiske, gamle kirkebygning.

Det daglige arbejde med projekterne i Sangkraft Aarhus varetages af en styregruppe på tre personer, som foruden Andrea også består af dirigenterne Brian Stenger Poulsen og Birgitte Næslund Madsen. Styregruppen arbejder tæt sammen med en lang række samarbejdspartnere såsom Aarhus Kommunes Magistrat for Børn og Unge, Magistrat for Kultur og Borgerservice og Magistrat for Sundhed og Omsorg, Aarhus Musikskole, VIA University College, Aarhus Domkirke, Aarhus Symfoniorkester, Aarhus Jazz Orchestra og Den Jyske Opera.

Arbejdsomgivelserne i Skt. Clemens Gård (foto: Lars Knudsen).

Erfaring fra kormiljøet

I de seneste år har Andrea arbejdet som organist i Sct. Peders Kirke i Randers og sideløbende også som sangkonsulent både hos Sangens Hus og Sangkraft Aarhus. Med sit i forvejen store kendskab til og indblik i Sangkraft Aarhus og sit engagement i kormiljøet både lokalt og nationalt har Andrea Krüger Holm været det naturlige valg til jobbet at videreføre institutionens arbejde med at organisere, planlægge, holde styr på budgetter og daglig administration.

”Aarhus er et lille miljø, og jeg ved godt, at jeg er tiltrådt en administrativ position nu, hvor det hører med, at jeg nogle gange skal agere leder for mine venner, bekendte og musikkollegaer. Det skal man være indstillet på”. Ved siden af stillingen som daglig leder af Sangkraft Aarhus, som er en 40 % stilling, nyder Andrea stadig at være udøvende musiker. Hun var med til at etablere og er stadig aktiv producent i Ensemble Edge, der fra starten i 2016 er gået fra at være et ’con amore’ projekt, til i dag at være et professionelt, honoraraflønnet ensemble.

”Vejen fra amatør- til professionelt ensemble har også til tider været med svære beslutninger, hvor der har skullet trædes ind og ud af den private og professionelle rolle, så det er en del af det, som jeg i forvejen kender”, fortæller hun.

Sangglade børnehavebørn (pressefoto: Kristian Würtz).

Motiverende sangkonsulenter søges

Som tilknyttet sangkonsulent har Andrea igennem årene fulgt med i udviklingen og det administrative arbejde i Sangkraft Aarhus, så hun har på forhånd vidst, hvad hun gik ind til. Hendes forgænger, Christina Holm Dahl, har siddet med forskellige, spændende projekter, lige fra opkvalificering af sangguider, der tager ud og synger med beboere på plejehjemmene, til kæmpekorsprojekter hvor skoleelever synger sammen med nogle af elitekorene, og hvor de ender med at optræde sammen med Aarhus Symfoniorkester eller Aarhus Jazz Orchestra. For at gøre skoleeleverne klar til koncerten, tager Sangkrafts sangkonsulenter ud på skolen for at øve med de deltagende klasser. ”Det er med til at hæve niveauet, at vi som sangkonsulenter kommer udefra og kræver noget af dem – teksten skal på plads, de skal bruge kroppen til at synge, og de musikalske detaljer skal på plads. Det gør det også meget mere tilfredsstillende at være med, når det lyder godt, og der er overskud til at kigge op”, siger hun.

Som daglig leder glæder Andrea sig nu over at være den, der skal have fingeren på pulsen hele tiden og finde dygtige sangkonsulenter og korledere, som kan motivere skoleelever og tænde lysten til at få gode oplevelser med glæden ved sang.

”Det kræver nogle forskellige evner af de sangkonsulenter, som vi benytter, som ikke alle sangere nødvendigvis har. Vores sangkonsulenter skal virkelig kunne motivere og være god til at håndtere skoleklasser – sådan nogle har jeg jævnligt brug for, så det må du gerne skrive!”, siger Andrea med et stort smil. ”Jeg holder selvfølgelig øje med, hvem der bliver uddannet på konservatoriet. Men det er ikke automatisk bare alle, der kan dét der med skolebørn.”

Skt. Clemens Drengekoret tæller ca. 50 sangere i alderen 9-60 år (foto: Per Rasmussen).

Flere skal synge

Visionen er, at alle børn i Aarhus skal synge hver dag. Flere børn i Aarhus skal synge i kor. Og flere børn i Aarhus skal synge i elitekor. Der findes 12 sangkraftcentre i Danmark under paraplyen Sangens Hus. Der er en række gode samarbejdspartnere i Aarhus, men Andrea fortæller, at Sangkraftcentrene i for eksempel Herning og i Haderslev har en aftale med kommunerne om mulighed for, at elitekorlederne må screene alle børn i tredjeklasserne. Her bør man kigge meget mere på ’gnisten i øjnene’ på børnene fremfor blot at lede efter sangtalentet. Sang er dermed meget mere synligt, da alle børn ved, at der er en korskole, og at det er noget, som man kan gå til. Det afspejler sig helt konkret i antallet af sangelever på den lokale musikskole i begge kommuner.

Andrea Krüger Holm (foto: pressefoto).

Samme opdrag i sang, som i sport

”Kor er lidt lige som holdsport. Ingen kan undværes, og man har i et kor et fælles drive og en fælles holdånd om at blive det bedste kor. Man har brug for at lytte til hinanden, støtte hinanden, at lyden bliver fortættet, at man bliver gode til at være opmærksom på hinandens klang osv. I vores eget Skt. Clemens Drengekor er der for eksempel en virkelig god energi blandt drengene om at blive ’det sejeste drengekor i hele landet’. Det er virkelig befordrende at opleve, da der for udenforstående børn måske stadig godt kan være lidt fordomme om, at det at gå til kor er mest for piger. Til kor lærer børn, at der er nogle ret store præstationer i det med at kunne synge. Det er noget, som man skal øve sig rigtig meget i. Og når man øver sig, så bliver man bedre.”

Projekterne spænder bredt

Fra glade børnehavebørn til professionelle voksne, projekterne spænder bredt lige fra morgensang til talentudvikling. Sangglad er et projekt målrettet børnehaver, som har et ønske om at give sangen en central plads i børnenes dagligdag. Der er p.t. fem Sangglad børnehaver i Aarhus, der har fået personalet opgraderet til at kunne mere med sang.

Sangkraft Aarhus har også etableret et talentudviklingsprogram for unge sangere og dirigenter i alderen 15-25 år, der modtager undervisning i hørelære, klaver, musikteori, direktion og ensemblesang og mødes i fire intensive weekender om året.

200 skolebørn har to gange årligt mulighed for at medvirke i en kæmpekorkoncert i samarbejde med Aarhus Jazz Orchestra ved sommerkoncerten og Aarhus Symfoniorkester ved julekoncerten. Inden koncerterne får de besøg af sangkonsulenter, som hjælper med at få sangene helt på plads og med at få stemmerne til at klinge.

Projektet Sang, bevægelse og læring er et nationalt samarbejdsprojekt mellem Sangens Hus i Herning og landets øvrige sangkraftcentre, der gennemførte sangfaglig opkvalificering af 340 musiklærere og pædagoger i folkeskolen over tre skoleår fra 2016-2019. Projektet havde et treårigt fokus på sang og bevægelse. I Aarhus har mere end 50 lærere og pædagoger deltaget.

Ledelsen

Foruden styregruppen bag Sangkraft Aarhus, som i det daglige tæller Birgitte Næslund Madsen og Brian Stenger Poulsen, der er korledere for henholdsvis Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor, Aarhus Pigekor og Skt. Clemens Drengekor, refererer Andrea som både kunstnerisk og administrativ leder til bestyrelsen, der består af repræsentanter for det musikalske, kulturelle og pædagogiske miljø i Aarhus.

Bestyrelsen i Sangkraft Aarhus:

Formand:  Marc Perera Christensen
Næstformand:  Svend Mortensen
Aarhus Domkirke:  Bodil From
Aarhus Musikskole:  Lars-Ole Vestergaard
Det Jyske Musikkonservatorium:  Studieleder klassisk Robert Bøgelund
VIA University College:  Lektor Birgit Nielsen
Det professionelle sangmiljø:  Udviklingschef Lene Juul Langballe
Aarhus Musiklærerforening:  Vakant

Stort projekt i 2022

I øjeblikket arbejdes der i Sangkraft Aarhus på et nyt og meget stort anlagt korprojekt i Aarhus i anledningen af Hendes Majestæt Dronning Margrethes 50-års jubilæum som regent i 2022. Planerne er at samle et 2022 personers stort kor, bestående af både folkeskolebørn og elitekor, der sammen med Aarhus Jazz Orchestra vil spille en koncert for majestæten.

”Jeg brænder for alle aspekter af det at synge: Det kropslige arbejde, klangen, energien, at skabe og udvikle fællesskabet og rammerne omkring sangen,” siger Andrea. ”Min vision er, at vi med Sangkraft Aarhus i endnu højere grad kan være paraply for endnu mere samarbejde om udbredelse af sangen i Aarhus. At sang bliver endnu mere synligt, og at de mange initiativer i byen koordineres endnu bedre, så vi i et fælles budskab kommer bredere ud.”

Læs mere om Sangkraft Aarhus på www.sangkraftaarhus.dk