(foto: Martin Bastiansen).
Af: Camilla Overgaard, formand DMF Aarhus.
Print Friendly, PDF & Email

Den 19. og 20. september 2021 mødtes omkring 100 delegerede fra Dansk Musiker Forbunds lokalafdelinger på Hotel Alsik i Sønderborg til det første årsmøde i Dansk Musiker Forbund.

I 2020 mødtes delegerede fra lokalafdelingerne også, men dengang var det til Dansk Musiker Forbunds kongres, som fandt sted hvert fjerde år. På kongressen i 2020 besluttede forsamlingen af delegerede, på hovedbestyrelsens opfordring, at DMF fremover skulle have et årsmøde.

Fra formand til forperson

I 2020 takkede forbundsformand, Anders Lauersen af efter 28 år på formandsposten, og kongressen valgte Søs Nyengaard som formand, Thomas Sandberg som næstformand og Henrik Jansberg som 2. næstformand for Dansk Musiker Forbund. Søs Nyengaard stod således efter første år på posten sammen med Thomas, Henrik og en ny hovedbestyrelse, som ligeledes blev valgt ved kongressen i 2020, i spidsen for Dansk Musiker Forbunds første årsmøde.

Søs åbnede årsmødet som formand, men lukkede det som forperson, da årsmødet traf beslutning om fremadrettet at anvende denne kønsneutrale betegnelse. Dansk Musiker Forbund har således nu et forpersonskab bestående af en forperson, en næstforperson og en 2. næstforperson. Forpersonskabet og Hovedbestyrelsens arbejde siden kongressen i 2020 har resulteret i, at Dansk Musiker Forbund nu har en diversitetspolitik og desuden har tilsluttet sig 2030 målene for kønsbalance i musikbranchen sammen med en række andre organisationer.

(foto: Camilla Overgaard).

Kursen er sat og nu sejler vi

På årsmødet præsenterede Søs Nyengaard, som en del af hovedbestyrelsens beretning, et målhieraki for arbejdet med udviklingen af Dansk Musiker Forbund, der er udarbejdet af forpersonskabet og hovedbestyrelsen i fællesskab. Målhierakiet rummer forbundets formål, vision, mission og strategiske hoved- og delmål og er et dynamisk værktøj i hovedbestyrelsens arbejde. Der ligger allerede et stort arbejde bag udviklingen af målhierakiet, men arbejdet stopper bestemt ikke her. Både hovedbestyrelsen og forpersonskabet er i arbejdstøjet og samarbejder aktivt med henblik på at styrke og udvikle vores forbund. Søs Nyengaard rundede hovedbestyrelsens beretning af med ordene, ”Det første år er næsten gået. Kursen er sat. Og nu sejler vi.” Som medlem af hovedbestyrelsen ser jeg personligt meget frem til det videre arbejde og til igen at gøre status på næste årsmøde.

Valg af ungdomsrepræsentanter til hovedbestyrelsen

På årsmødet skulle der vælges 2 ungdomsrepræsentanter under 35 år til hovedbestyrelsen. Valget faldt på Stina Tølbøll Bekker og Martin Bastiansen, som begge genopstillede til posterne. Derudover blev Thilde Fjord Madsen og Daniel Toudal Kobberø valgt som suppleanter. Et stort tillykke med valget til dem alle. Det er vigtigt og nødvendigt, at der videndeles på tværs af generationer og fagligheder, hvis vi skal have et stærkt forbund i fremtiden. Vi skal lære af hinanden og skabe mulighedsrum, hvor forskellige erfaringer og kompetencer kan mødes. Det gælder i lokalafdelingernes bestyrelser ligeså vel som i hovedbestyrelsen. Det sociale og faglige fællesskab, som er Dansk Musiker Forbunds DNA, skal vi værne om, og det sker gennem inddragelse. Det gælder både inddragelse af medlemmerne i DMF’s arbejde, af lokalafdelingerne i hovedbestyrelsens arbejde og af hovedbestyrelsen i lokalafdelingernes arbejde.

(foto: Camilla Overgaard).

Dialog på programmet og brændstof på motoren

Årsmødets anden dag bød på en temadrøftelse faciliteret af hovedbestyrelsen. Alle delegerede blev inddelt i grupper og drøftede følgende spørgsmål. Hvad forventer lokalafdelingerne sig af HB og omvendt? Hvordan dækker vi hele landet? Hvor skabes hvilke aktiviteter, og hvordan implementeres de lokalt? Hvor og hvordan samles de gode erfaringer, så de kommer alle til gode? Efterfølgende præsenterede hver gruppe resultatet af deres drøftelser for hele forsamlingen. Det ledte til mange interessante betragtninger samt ny inspiration og nye idéer, som kan komme både det lokale arbejde og arbejdet i hovedbestyrelsen til gode. Det var en meget positiv oplevelse igen at kunne mødes uden restriktioner og mærke det fællesskab, vi har i Dansk Musiker Forbund. Hos mig har det fyldt brændstof på motoren og givet fornyet energi til arbejdet frem mod næste årsmøde i 2022. Jeg er overbevist om, at jeg ikke er alene.

Tak for et godt årsmøde!