Stationsforstander Anders Nolde Pedersen fortæller gerne om Station K (foto: Sergio Marini).
Af Anja Dybris, DMF Randers
Print Friendly, PDF & Email

Det er en søndag eftermiddag i september, og Station K har åbnet dørene til den første af tre septembersøndage.
Folk går fra gaden hen over en bro og ind på førstesalen i Langå Station. Til højre en trappe ned til perronerne, hvor der kommer flere tog i timen. De stopper og samler passagerer op eller sætter dem af.
Jazztoner og børnestemmer lyder bag døren lige frem. Man går direkte ind i et rum med bordfodbold og legoklodser på gulvet, befolket af børn og forældre mellem hinanden.
Til venstre er caféen og musikscenen. Det store lokale fungerer også som fælleskontor, når der ikke er musik.
I dag spiller Johannes Gammelgårds Kvartet for et lydhørt publikum, mens andre besøgende er på Åbent-Hus-rundtur i øvelokaler og kontorer. Ved disken i hjørnet frister de frivillige med kaffe og hjemmebagt kage – blandt andet.
Station K i Langå har taget hul på efterårs- og vintersæsonen 2021 med tre søndagsarrangementer for børn og voksne. Musikken er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Corona-pulje.

Station K er blevet anerkendt for sine initiativer med to priser: Årets Initiativpris 2019 og Randers Kommunes Kulturpris 2020 (foto: Lars Rasborg).

Liv i tom stationsbygning

Det var i foråret 2015, at en interessegruppe af musikere, arkitekter og selvstændige inden for kreative fag for alvor begyndte at diskutere, hvad man kunne bruge den gamle station til.
“Der er to grunde til, at Langå Stationsforening er flyttet ind i stationen for fire år siden”, forklarer musiker Anders Nolde Pedersen med titel af stationsforstander.
“Dels for at bevare stationsbygningen fra 1952 som er et vartegn for Langås identitet som stationsby og dels for at skabe et kreativt miljø med mulighed for at holde koncerter og foredrag, indrette øvelokaler, kontorfællesskab og give musikundervisning.
Jeg er selv professionel musiker og flyttede til byen for 11 år siden. Jeg manglede et øvelokale, men alt var optaget i vores i øvrigt rigtigt dejlige kulturhus i Langå.”
Til en konfirmation mødte Anders Nolde Pedersen en arkitekt, som bor i byen. Han var bekymret for, at stationen skulle rives ned.
”Vi endte med at være en gruppe på 8-10 personer, som tilfældigvis var halvt musikere og halvt arkitekter, som havde en fælles interesse i at bevare stationen og skabe et kreativt miljø. Jeg havde også en fornemmelse af, at der i byen boede en del små selvstændige, der arbejder i kreative fag, grafikere og webdesignere f.eks., som også havde brug for kontorer og fællesskab. Det holdt stik.
Det blev til et utal af møder over lang tid, men endelig fik gruppen, der nu var valgt som bestyrelse for Langå Stationsforening, underskrevet en lejekontrakt med DSB godt et år efter første møde. Der blev udarbejdet tegninger over ombygninger, og ved hjælp fra nogle fonde og lokale udviklingsmidler gik bestyrelsen og frivillige i gang med at omskabe stationen. Rive ned, støbe nyt og bygge om. Nu står førstesalen med et stor cafélokale, hvor musikken spiller i nogle weekender, og som til hverdag fungerer som fælleskontor. Desuden en gang med kontorer, hvor lejerne kan låse døren og en anden gang med kontor og to øvelokaler – et for professionelle musikere, et andet til musikundervisning af børn og unge. For tiden øver kirkekoret også her, for sognegården er under ombygning. Priserne for at leje sig ind er holdt på et niveau, hvor de fleste kan være med.”

 (foto: Jeppe Mehlsen, Mit Perspektiv).

Musikalske lokaler

Mens Johannes Gammelgårds kvartet spillede i caféen, talte jeg med Mads Horsbøl, musiker og bestyrelsesmedlem, i et af øvelokalerne.
“Det her er et musiklokale, vi har indrettet for at opfylde et af punkterne i vores formålsparagraf, nemlig at give byens unge og børn et kvalificeret musikalsk tilbud. Så det er faktisk et undervisningslokale, hvor der både udbydes instrumentalundervisning og samspilsundervisning,” forklarer Mads Horsbøl.
Musikundervisningen leveres af forskellige undervisere, dels fra den private musikskole Laura i Aarhus og dels af lokale musikere, som mener, at det også er en del af det frivillige arbejde i Station K.
“Hvert år holder vi Bandcamp, hvor børn og unge kan komme og få undervisning i tre dage af en professionel musiker. Sidste år var der også en rapper, Rune Rim fra København, som kom og lavede rap for unge,” fortæller Mads Horsbøl.
Bandcampen slutter af med en koncert f.eks. på den lokale festival, Vestparkfestivalen. Det er stort for børn og unge at stå på en rigtig scene, hvor også de seje musikere optræder. “Det andet øvelokale er til byens og områdets professionelle musikere, som kan leje sig ind for en beskeden pris, og så deles man om at få det hele til at fungere,” forklarer Mads Horsbøl.

Station K som byens hus

“Vi har grundlæggende lyst til at skabe et fællesskab om den her station i Langå, gøre den til byens hus kan man sige,” beskriver Mads Horsbøl. “Et tilbud lidt ved siden af, hvad der ellers findes. Vi har et godt kulturhus med bibliotek og tilbud til pensionister, og vi har en kirke, der er relativt aktiv også, og vi prøver at ramme ned i det, der ikke er her i forvejen.” Med de musikalske arrangementer i Station K ønsker arrangørerne også at præsentere et snævrere udbud f.eks. jazz eller afro. “Vi vil gerne overraske, og det giver en rigtig god synergi, oplever vi faktisk. Vi har opbakning fra borgerne i Langå, som simpelthen kommer her, fordi det er et lokalt kultursted, og så tager de overraskelserne med. Altså musik, som publikum ikke vidste, at de gerne vil høre. Det er jo fantastisk, at vi får lov til det,” mener Mads Horsbøl.

Fællessang i afgangshal (foto: Jesper Hedegaard Grønlykke).

For familier, børn og voksne

Arrangementerne søndag eftermiddage har som regel sigte på børnefamilierne. Denne søndag sidder Line Munkholm i en vindueskarm og taler med en anden mor. På gulvet er deres børn optaget af at lege med lego. “Jeg kommer ofte på Station K. Når der er koncerter, til søndagscaféer og når der en gang imellem er foredrag,” fortæller Line Munkholm.

Hvad betyder Station K for dig?

“Man føler, at man bor i en by, hvor der er liv og udvikling. Hvor der er et sted at mødes mennesker imellem, og hvor man kan blive udfordret kulturelt. Tit så er der foredrag og koncerter med kunstnere, jeg ikke kender på forhånd. Men man ved, at Station K står for kvalitet, og arrangementerne har et meget, meget højt bundniveau, synes jeg. Man bliver altid meget overrasket over, hvad der nu foregår.”
Line Munkholms børn på fire og syv år er først og fremmest med til arrangementerne, når der er søndagscaféer.

“Børnene synes, det er hyggeligt at komme her. De mødes også med deres venner og leger med dem. Og så får de også hørte musikken, om ikke andet så lidt af bagveje. Det er også en måde at blive præsenteret for forskellige typer musik på.”
Line Munkholms børn går ikke til musikundervisning på Station K – endnu.
“Lige nu har vi et trommesæt derhjemme, som de spiller på, og så må vi jo se, om de efterspørger undervisning på et tidspunkt.”

Visioner for Station K – men fremtiden er usikker

Randers kommune bakker initiativet op

Lars Søgaard, byrådsmedlem (V) i Randers Kommune: ”Nogle af de parametre, folk lægger vægt på, når de søger væk fra storbyerne, er fællesskab og identitet. Og det er Station K i høj grad med til at skabe i Langå.” (Privatfoto)

”Alle skifter i Langå” er en sætning, der har bidt sig fast fra min barndom, når vi rejste fra Aarhus til mine bedsteforældre i en landsby uden for Hobro. Om det var konduktøren, når han gik igennem togvognene, der råbte det, eller garvede passagerer i kor, husker jeg ikke.
Langå station var og er et knudepunkt for togtrafikken mod nord, syd, vest og øst i Danmark – og til andre europæiske lande.
“Vi synes jo, at Langå ligger lige midt i Danmark med forbindelser alle steder hen. Man kan stige på et tog her og køre til Hamborg eller Kastrup Lufthavn, Hjørring eller Struer. Så vi synes, det er helt naturligt, at alt foregår her, at man tager til Langå for at opleve spændende koncerter og andre kulturelle arrangementer,” siger Anders Nolde Pedersen, stationsforstander for Station K.

“ I starten har vi nydt godt af, at vi er en del musikere i bestyrelsen, som har spillet koncerter mens vi byggede om, så borgerne i Langå kunne følge projektet undervejs. Vi musikere har et ret stort netværk, og det har betydet, at vi har kunnet lave aftaler med musikere, der er på turné, og vi kunne præsentere nogle helt vilde koncerter, som også har trukket publikum fra Herning, Vejle, Aalborg og Aarhus. Og det har jo fra starten været en vision.

Vi får også worldmusic-koncerter fra spillestedet Turbinen i Randers, for der har de svært ved at fylde deres lokaler til den ’smalle’ musik, men det har vi ikke. Vi har indtil nu haft rigtigt mange jazzkoncerter og afromusik, og nu vil vi også fokusere på sangskrivere, folk og rock.
Vi har en sangskriverfestival i støbeskeen, som vi gennemfører i det nye år,” fortæller Anders Nolde Pedersen.
”Og som noget nyt så er vi ved at renovere det lille billetsalg i stuen. Dér skal indrettes en mini-biograf, og den kommer helt sikkert også børnene til gode.”

”Alle skifter i Langå” er en sætning, der har bidt sig fast fra min barndom, når vi rejste fra Aarhus til mine bedsteforældre i en landsby uden for Hobro. Om det var konduktøren, når han gik igennem togvognene, der råbte det, eller garvede passagerer i kor, husker jeg ikke.
Langå station var og er et knudepunkt for togtrafikken mod nord, syd, vest og øst i Danmark – og til andre europæiske lande.
“Vi synes jo, at Langå ligger lige midt i Danmark med forbindelser alle steder hen. Man kan stige på et tog her og køre til Hamborg eller Kastrup Lufthavn, Hjørring eller Struer. Så vi synes, det er helt naturligt, at alt foregår her, at man tager til Langå for at opleve spændende koncerter og andre kulturelle arrangementer,” siger Anders Nolde Pedersen, stationsforstander for Station K.

“ I starten har vi nydt godt af, at vi er en del musikere i bestyrelsen, som har spillet koncerter mens vi byggede om, så borgerne i Langå kunne følge projektet undervejs. Vi musikere har et ret stort netværk, og det har betydet, at vi har kunnet lave aftaler med musikere, der er på turné, og vi kunne præsentere nogle helt vilde koncerter, som også har trukket publikum fra Herning, Vejle, Aalborg og Aarhus. Og det har jo fra starten været en vision.

Vi får også worldmusic-koncerter fra spillestedet Turbinen i Randers, for der har de svært ved at fylde deres lokaler til den ’smalle’ musik, men det har vi ikke. Vi har indtil nu haft rigtigt mange jazzkoncerter og afromusik, og nu vil vi også fokusere på sangskrivere, folk og rock.
Vi har en sangskriverfestival i støbeskeen, som vi gennemfører i det nye år,” fortæller Anders Nolde Pedersen.
”Og som noget nyt så er vi ved at renovere det lille billetsalg i stuen. Dér skal indrettes en mini-biograf, og den kommer helt sikkert også børnene til gode.”

Lars Søgaard, byrådsmedlem (V) i Randers Kommune: ”Nogle af de parametre, folk lægger vægt på, når de søger væk fra storbyerne, er fællesskab og identitet. Og det er Station K i høj grad med til at skabe i Langå.” (Privatfoto)

Elektrificering af jernbanen skaber usikkerhed

DSB og Banedanmark har planer om at rive Langå Stationsbygning ned, fordi togdriften skal elektrificeres. Det betyder, at der skal hænges el-ledninger op på strækningen. Foreløbig er planerne, at det skal ske på begge sider af stationsbygningen, og det vil blandt andet skabe sikkerhedsmæssige problemer med adgang til stationsbygningen.

Men Langås stationsbygning skal bevares, mener folkene bag Langå Stationsforening. Det gamle Langå var fire gårde omkring en branddam, men i dag er Langå en stationsby, der er opstået omkring jernbanen, og selvom bygningen ikke er den oprindelige fra 1862, så er stationen stadig et kulturhistorisk fixpunkt for borgerne i byen.
“Det er svært at argumentere mod den nationale infrastruktur, og vi, der bor i stationsbyerne, er lykkelige for, at man hele tiden optimerer togene og togdriften. Men hvis stationen bliver revet ned, så kan man godt frygte, at der er færre, der vil bruge toget, for det skaber noget utryghed på perronerne,” mener Anders Nolde Pedersen.
“Der er rigtigt mange følelser knyttet til alt, hvad der har med jernbanen at gøre. Og det mærkede vi også, da vi gik i gang med vores projekt. Der var en kæmpe lokal opbakning til at gøre noget ved stationen, få liv i bygningen og bevare den,” fortæller han.
Cirka på samme tid som musikere og arkitekter havde visioner for stationsbygningen, var der gang i et projekt om byfornyelse, og der var åbne møder om mange projekter. Her troppede interessegruppen af musikere og arkitekter op og præsenterede sine ideer med flotte arkitekttegnede skitser. Og nogle af midlerne til projektet Langå i Udvikling, fik det, der senere blev Station K, del i, så stedet fik en flyvende start.

“Og så er byen ikke større, end man snakker med folk, når man mødes i supermarkedet, og vi har jo alle sammen børn i den samme skole og i idrætsforeningen,” siger Anders Nolde Pedersen.

“Randers Kommune har været en stor hjælp og har også støttet med midler fra forskellige puljer.
Langå Stationsforening har lejekontrakt frem til 2025, men den kan opsiges med et års varsel. Der er ikke en fast dato for, hvornår DSB vil gå i gang med elektrificeringen af strækningen, hvor Langå station ligger.”

Septembersøndag med Johannes Gammelgaards Kvartet (foto: Sergio Marini).

Fællesskab og identitet
bakkes op af byrådet

Lars Søgaard, byrådsmedlem i Randers Kommune for Venstre og formand for byrådets landdistriktsudvalg, bor i Langå. Han støtter helhjertet op om Station K ligesom hele byrådet.

“Det er vigtigt, at vi har noget liv og aktivitet ude i vores lokalområder. Nogle af de parametre, folk lægger vægt på, når de søger væk fra storbyerne, er fællesskab og identitet, forklarer han. Og det er Station K i høj grad med til at skabe i Langå. Et fællesskabsrum hvor folk kan mødes på kryds og tværs, og det, synes jeg, giver rigtig god mening. Og da Langå er en stationsby, skal vi selvfølgelig have en stationsbygning der”

Hvordan kan man komme udenom, at DSB og Banedanmark har nogle planer, der gør, at det er meget vanskeligt at bevare bygningen?

“En af måderne er, at kommunen kan lave og har udarbejdet en bevarende lokalplan. Det er i hvert fald et signal til DSB og Banedanmark om, at den her bygning vil vi rigtigt gerne bevare. De skal vide, at det er noget, vi skatter rigtigt højt, så de er fuldt ud opmærksomme på, at hvis de træffer en beslutning om, at den skal rives ned, så er det ikke med vores gode vilje. Så gør de det på trods af, at vi mener, at den har stor betydning for vores lokalsamfund derude,” forklarer Lars Søgaard. Foruden at være formand for Landdistriktsudvalget sidder Lars Søgaard også i byrådets Udviklingsudvalg.
“Det er to områder, der præcist spiller ind i den situation, som vi er i lige nu i Langå. Nemlig at vi gerne vil have en udvikling i et mindre lokalområde uden for Randers storby, og at vi gerne vil have fællesskab og liv i mindre byer og landsbyer, så vi kan fastholde beboerne og også gerne tiltrække nye beboere til vores områder,” siger han.
“Vi har et stort og rigt kulturliv i Langå, og det skal vi selvfølgelig værne om. Og når nogen rasler med sablen, må vi stå vagt om det, vi har, for det er ikke noget, der kommer af sig selv. Der er nogen, der har brugt rigtigt mange timer på at få det her op at stå, og dem skylder vi også at gøre det, vi kan for at forsvare, hvad de har bygget op.”

En af de ting, som stationsforstander Anders Nolde Pedersen fremhæver, er, at Station K med sine aktiviteter gør det tryggere for folk at komme ned i baneområdet og tage med toget, fordi der er lys og liv.

“Det, tror jeg helt sikkert, har en betydning. I stedet for at komme til en stor mørk bygning også i de mørke vinteraftener, der kommer, så kommer man ned, hvor der er liv og glade dage, og der måske kommer musik ud af sprækkerne. Det, er jeg da også sikker på, giver noget tryghed for dem, der skal benytte stationen,” mener Lars Søgaard.

(foto: Sergio Marini).

Er der en Plan B hvis DSB og Banedanmark alligevel beslutter at rive stationen ned?

“De to parter kan godt beslutte at rive stationen ned. De kan nedlægge veto mod vores lokalplan så at sige, hvis de mener den planlagte infrastruktur er vigtig for området og for landsdelen. Jeg ved ikke, om der er en Plan B. Der er selvfølgelig andre muligheder. Men det, der er så godt ved station K og stationsbygningen, det er den centrale beliggenhed i midtbyen og det vil være svært at finde andre lokaler, der kan udfylde den rolle og har den placering, som vi ser lige i øjeblikket.”

Hvis det lykkes at bevare stationsbygningen, så kræver det fortsat en masse frivillige kræfter. Er folk i Langå villige til det i længden, tror du?

“Ja, det tror jeg. Jeg er meget imponeret over den skabelsesiver, der er, og den foreningsiver der er. Så sent som for et par uger siden var jeg nede at indvie en hundeskov i Langå, som også sprang op af ingenting. Fem-ti personer får skabt et projekt til en halv million og samlet midler ind, og nu har vi måske kommunens flotteste hundeskov i Langå. Der er en skabertrang og en foreningsiver, som vi er rigtigt gode til at dyrke i Langå.”