(foto: Lars Knudsen).
Af: Lars Knudsen, DMF Aarhus.
Print Friendly, PDF & Email

Inden du her kan læse om, hvad der sker med det tidligere spillested Atlas, Vester Allé 15 i Aarhus, som om kort tid genåbner, så spoler vi først lige lidt tilbage.

Foreningen ’Det Turkise Telt’ fik overdraget nøglerne til det forhenværende, regionale spillested den 12. september 2021. Fire dage senere var koncertrummet pakket ind i persiske tæpper, lavthængende loftslamper, palmer og stofdraperinger i loftet til glæde for publikummerne i et stuvende fuldt hus i forbindelse med ’Roots&Hybrid’ arrangementet under SPOT festivalen. De nye kræfter. som fremadrettet skal drive stedet videre, ligger i øjeblikket vandret for at blive klar til den officielle genåbning i starten af 2022.

Mistede status som regionalt spillested

I forbindelse med udpegningen af de 19 regionale spillesteder i Danmark for perioden 2021-2024 måtte ledelsen bag Voxhall og Atlas i sommeren 2020 sande, at den væsentlige del af det økonomiske grundlag for driften af Atlas uden varsel blev fjernet, idet man ikke opnåede genudpegning af Statens Kunstfond for perioden 2021-2024. Dermed stod Aarhus kommune med opgaven at afdække mulighederne for, om- og hvordan spillestedet så kunne videreføres i en ny form uden den finansielle støtte. som hidtil var kommet fra staten.

Forligsparterne i Aarhus byråd blev i budgetforliget for 2021 enige om at bakke op om Atlas som et selvstændigt honorarstøttet spillested, hvor der i perioden 2021-2024 fra kommunekassen er blevet afsat 500.000 kr. årligt til at sikre et kvalitativt og kvantitativt tilfredsstillende antal koncerter uanset den mistede status som regionalt spillested. Denne bevilling anvendes til at udløse et statsligt tilskud på tilsvarende 500.000 kr. via honorarstøtteordningen i musikloven. Kommunen giver desuden et årligt driftstilskud på 895.900 kr. Yderligere skal der ikke betales husleje på adressen, men blot afholdes udgifter til el, vand og varmeforbrug – ca. 100.000 kr. pro anno.

I forbindelse med udpegningen af de 19 regionale spillesteder i Danmark for perioden 2021-2024 måtte ledelsen bag Voxhall og Atlas i sommeren 2020 sande, at den væsentlige del af det økonomiske grundlag for driften af Atlas uden varsel blev fjernet, idet man ikke opnåede genudpegning af Statens Kunstfond for perioden 2021-2024. Dermed stod Aarhus kommune med opgaven at afdække mulighederne for, om- og hvordan spillestedet så kunne videreføres i en ny form uden den finansielle støtte. som hidtil var kommet fra staten.

Forligsparterne i Aarhus byråd blev i budgetforliget for 2021 enige om at bakke op om Atlas som et selvstændigt honorarstøttet spillested, hvor der i perioden 2021-2024 fra kommunekassen er blevet afsat 500.000 kr. årligt til at sikre et kvalitativt og kvantitativt tilfredsstillende antal koncerter uanset den mistede status som regionalt spillested. Denne bevilling anvendes til at udløse et statsligt tilskud på tilsvarende 500.000 kr. via honorarstøtteordningen i musikloven. Kommunen giver desuden et årligt driftstilskud på 895.900 kr. Yderligere skal der ikke betales husleje på adressen, men blot afholdes udgifter til el, vand og varmeforbrug – ca. 100.000 kr. pro anno.

Kommunale forventninger

Stedet skal som honorarstøttet spillested varetage en musikprofil med plads til blandt andet jazz, folk og world musik. Spillestedet skal også medvirke til, at nye talenter får en scene at udfolde sig på. Og Aarhus Jazz Orchestra, som har til huse på spillestedet hvor de afvikler ca. 40 øvesessions årligt, skal der fortsat samarbejdes med om koncertproduktioner samt eventuelle kuraterede koncerter i orkesterets regi. Kommunen forventer desuden. at der er åbenhed og villighed til at indgå i samarbejde med byens øvrige aktører.

Stedet skal som honorarstøttet spillested varetage en musikprofil med plads til blandt andet jazz, folk og world musik. Spillestedet skal også medvirke til, at nye talenter får en scene at udfolde sig på. Og Aarhus Jazz Orchestra, som har til huse på spillestedet hvor de afvikler ca. 40 øvesessions årligt, skal der fortsat samarbejdes med om koncertproduktioner samt eventuelle kuraterede koncerter i orkesterets regi. Kommunen forventer desuden. at der er åbenhed og villighed til at indgå i samarbejde med byens øvrige aktører.

Ny operatør

Aarhus kommune udsendte i februar 2021 et open-call, hvor der blev efterlyst en ny ’operatør’ til at drive spillestedet. Det Turkise Telt var en af i alt fire ansøgere, som blevet gennemgået af et bedømmelsesudvalg bestående af Niels Christian Linde Simmelsgaard fra Aarhus Kommunes Musikudvalg, Rikke Andersen fra Fermaten i Herning og Martin Røen Hansen fra Godset i Kolding. De valgte, at Det Turkise Telt frem til udgangen af 2024 skal drive spillestedet.

Da Aarhus kommunes Kultur & Borgerservice den 27. maj 2021 offentliggjorde nyheden om den nye operatør, lød det samstemmende fra Thomas Beyer og Baris Citirikkaya, der udgør Det Turkise Telts daglige ledelse:

“Vi er stolte og begejstrede over, at vores visioner og idéer har lagt grundlaget for denne beslutning. Med vores selvdøbte Roots&Hybrid-profil som rettesnor vil vi etablere os som en fri, engageret og eksperimenterende scene, der udforsker og udvider såvel vores kunstneriske virke som rammerne og rollen for det moderne spillested. I tæt slægtskab med Aarhus’ talentfulde og farverige vækstlag vil vi rodfæste vores ønske om en by, der hænger sammen på tværs i et helårsaktivt hus centreret om nysgerrighed, fordybelse og fejring. I synergi med vores eksisterende aktiviteter vil vi skabe et musikalsk hjem for mødet mellem det trygge og det ukendte, det folkelige og det progressive, og en base hvorfra nye musikalske landskaber og kulturelle muligheder kan vokse frem og inspirere vidt og bredt. Med åbne ører og åbne døre går vi til opgaven ydmygt og ambitiøst”.

Indgangen til spillestedet set fra Thorvaldsensgade (foto: Lars Knudsen).

Hvem er operatøren

Det Turkise Telt er en almennyttig nonprofit forening, som arbejder med at præsentere nysgerrig musik med afsæt i, hvad de selv har døbt en Roots&Hybrid-profil. Det vil sige musik. der blander folkelige og musikalske traditioner med moderne strømninger og skaber nye lyde, idéer og fortællinger. Det Turkise Telt lægger ofte scene til de mange eventyrlystne og eksperimenterende acts fra det lokale musikmiljø, men holder også altid øje med den store musikverden derude og har præsenteret musik fra Buenos Aires til Bamako, Istanbul, København og Paris. Foreningen har to festivaler hvert år: Siden 2010 ’Det Turkise Telt’ under Aarhus Festuge, og siden 2017 ’Roots&Hybrid Festival’ i samarbejde med Spot Festivalen.

Forening og spillested

”Sidste år fik vi, Det Turkise Telt, en meget flot bevilling fra Statens Kunstråd på 1 million kr. til over to år at lave omrejsende koncerter, som specifikt handler om at putte musik ind i mere utraditionelle rammer end de almindelige spillesteder. Det, tror vi på, kan gøre noget ved musikoplevelserne og det fremtidige musiklandskab i Danmark. Et halvt år senere står vi så paradoksalt nok og har et spillested selv!”

Baris Citirikkaya og Thomas Beyer (foto: Lars Knudsen).

Vi vil som forening meget gerne stadig ud at skabe andre rammer og koncertoplevelser. Men samtidig har vi som passionsbåret vækstlagsaktør på 11. år også ambitioner om at videreudvikle os til at blive en etableret kulturinstitution. Så operatørrollen og timingen falder rigtig godt for os. Vi fortsætter stadig med foreningen Det Turkise Telt, som arbejder selvstændigt videre økonomisk særskilt fra spillestedet – men naturligvis i et oplagt samarbejde om at præsentere musikoplevelser i en etableret koncertramme”, siger Thomas.

Baris fortsætter: ”Betyder det så, at vi putter vores værdier omkring nysgerrighed, udvikling, mangfoldighed og horisontudvidende kulturoplevelser ind i et stationært scenerum? Nej, vi ser på det i lyset af vores historiske linje som en helt naturlig ny retning og lejlighed til stadig i det arbejde, vi brænder for at fortsætte med at udvikle og mangfoldiggøre spændende musiktilbud til borgerne i byen og i hele landet.”

AySay på Roots&Hybrid under SPOT festivalen 2021 (foto: Søren Vendelbo).

Forventninger

Når et kommunalt ejet spillested med ansatte skal afvikles og overtages af nye indflyttere, er det selvsagt ikke en simpel manøvre. Aarhus Kommune håndterede processen, der forløb over nogle måneder i løbet af 2021, som samtidig har været det travleste koncertår hidtil for Det Turkise Telt.

”I mellemtiden har vi kunnet koncentrere os om to festival afviklinger under SPOT og i Musikhushaven i Aarhus Festuge. Samtidig har vi balanceret med forventninger, glæde, drømme, udfordringer, planlægning og kommunikation omkring spillestedet.” siger Baris. ”Der er mange aktører inde over. Vi arbejder i den daglige ledelse tæt sammen med vores bestyrelse og med kommunen, andre vækstlagsforeninger, institutioner og spillesteder, og vi oplever generelt meget god respons, forventningsglæde og opbakning omkring etableringen af det nye spillested.”

Junglelyd på Roots&Hybrid under SPOT festivalen 2021 (foto: Søren Vendelbo).

Forpligtelser og fremtidige muligheder

Det nye spillested på Vester Allé bliver fremover fortsat et funktionelt spillested med aktivitet på ugentlig basis, siger Baris og Thomas. ”Vi er åbne for at afprøve, om det for eksempel også er interessant at afholde koncerter søndag formiddag, tirsdag middag eller at gå til meditationskoncert onsdag aften, musikworkshop om mandagen, dansehold, eller hvad det end kan være, der viser sig publikumsbehov og muligheder for. Vi vil naturligvis arbejde for at flugte Aarhus Kommunes kulturpolitiske ønsker på musikområdet.

(foto: Søren Vendelbo)

Og så er der i honorarstøtteordningen også indeholdt nogle kunstneriske forpligtelser blandt andet omkring genrepræsentation. Vi tror på, at billedet af et spillested vil ændre sig inden for ganske nær fremtid. Måske allerede inden for de næste 5-10 år vil vi givetvis se, at den måde, de nuværende unge og kommende generationer af musikbrugere vokser op med musik på og deres behov, vil kalde på, at fremtidens spillested bliver nødt til at åbne op for et helt nyt segment af brugere og imødekomme nye måder og koncertformater. Det kan eksempelvis være at se mulighederne i at danne communities omkring musik og koncerter, måske i samspil med andre ting som publikum ser en værdi i. Der ligger en spændende opgave foran spillestederne i fremtiden, og følger vi med, er det helt sikkert noget, der vil være med til fortsat at holde byens og vores nationale positionering som relevant scene og musikmiljø.”

Det nye spillested på Vester Allé bliver fremover fortsat et funktionelt spillested med aktivitet på ugentlig basis, siger Baris og Thomas. ”Vi er åbne for at afprøve, om det for eksempel også er interessant at afholde koncerter søndag formiddag, tirsdag middag eller at gå til meditationskoncert onsdag aften, musikworkshop om mandagen, dansehold, eller hvad det end kan være, der viser sig publikumsbehov og muligheder for. Vi vil naturligvis arbejde for at flugte Aarhus Kommunes kulturpolitiske ønsker på musikområdet. Og så er der i honorarstøtteordningen også indeholdt nogle kunstneriske forpligtelser blandt andet omkring genrepræsentation. Vi tror på, at billedet af et spillested vil ændre sig inden for ganske nær fremtid. Måske allerede inden for de næste 5-10 år vil vi givetvis se, at den måde, de nuværende unge og kommende generationer af musikbrugere vokser op med musik på og deres behov, vil kalde på, at fremtidens spillested bliver nødt til at åbne op for et helt nyt segment af brugere og imødekomme nye måder og koncertformater. Det kan eksempelvis være at se mulighederne i at danne communities omkring musik og koncerter, måske i samspil med andre ting som publikum ser en værdi i. Der ligger en spændende opgave foran spillestederne i fremtiden, og følger vi med, er det helt sikkert noget, der vil være med til fortsat at holde byens og vores nationale positionering som relevant scene og musikmiljø.”

(foto: Søren Vendelbo)

Eksperimenterende omkring det traditionelle

Roots&Hybrid – Det Turkise Telt’s definition på deres profil plejer Thomas og Baris, i den korte version, at forklare som ’moderne, folkelig musik’. ”Der er tre spor: Oplevelsen, menneskerne, musikken. Det handler om mennesker, og det, arbejder vi altid på, afspejler sig i vores værtskab, som vi er os bevidste om, som arrangører. Musikalsk vil vi ikke lukke os sammen om os selv ved at sige, at vi kun bevæger os inden for udvalgte musikgenrer og rammer. Hvis vi for eksempel nævner metal musik, så har man allerede et billede ikke kun af musikken, men også af dem der lytter til det, og de rammer som det spilles indenfor. Men tager du det ud af rammerne og måske præsenterer metal musik i lyse omgivelser for børn og familier, så er vi ude i en anderledes oplevelse end forventeligt.”

(foto: Søren Vendelbo)

Det Turkise Telt ønsker at formidle det kendte, det gængse og musik med et traditionelt afsæt sat sammen med en eksperimenterende approach. Som da de præsenterede samarbejdet imellem Orhan Özgür Turan og Maher Mahmoud, som spiller traditionelle, tyrkiske instrumenter, sammen med det elektroniske, københavnske act Blue Foundation og et stort kor. Baris: ”Rocken, poppen, jazzen, den etniske musik… musik er altid i bevægelse. Vi har ikke et ønske om at opdrage eller eksponere folk for noget bestemt, som vi specifikt selv godt kan lide. Det vigtige for os er at være platform og formidler af noget, som så lægges ud til folk selv at vurdere og blive nysgerrig omkring.”

Roots&Hybrid – Det Turkise Telt’s definition på deres profil plejer Thomas og Baris, i den korte version, at forklare som ’moderne, folkelig musik’. ”Der er tre spor: Oplevelsen, menneskerne, musikken. Det handler om mennesker, og det, arbejder vi altid på, afspejler sig i vores værtskab, som vi er os bevidste om, som arrangører. Musikalsk vil vi ikke lukke os sammen om os selv ved at sige, at vi kun bevæger os inden for udvalgte musikgenrer og rammer. Hvis vi for eksempel nævner metal musik, så har man allerede et billede ikke kun af musikken, men også af dem der lytter til det, og de rammer som det spilles indenfor. Men tager du det ud af rammerne og måske præsenterer metal musik i lyse omgivelser for børn og familier, så er vi ude i en anderledes oplevelse end forventeligt.”

Det Turkise Telt ønsker at formidle det kendte, det gængse og musik med et traditionelt afsæt sat sammen med en eksperimenterende approach. Som da de præsenterede samarbejdet imellem Orhan Özgür Turan og Maher Mahmoud, som spiller traditionelle, tyrkiske instrumenter, sammen med det elektroniske, københavnske act Blue Foundation og et stort kor. Baris: ”Rocken, poppen, jazzen, den etniske musik… musik er altid i bevægelse. Vi har ikke et ønske om at opdrage eller eksponere folk for noget bestemt, som vi specifikt selv godt kan lide. Det vigtige for os er at være platform og formidler af noget, som så lægges ud til folk selv at vurdere og blive nysgerrig omkring.”

(foto: Søren Vendelbo)

Tag det nysgerrige alvorligt

Når det så er sagt, er de begge helt enige om at sammen med den meget åbne profil, så ved de præcis, hvad der passer ind i Roots&Hybrid, og hvad der ikke gør. ”Det betyder ikke, at noget ikke er godt, blot at det måske hører til andre steder end til vores arrangementer. Ambitionen er, at vi skal fylde omkring ca. 80 koncertdage ud årligt her på Vester Allé. Det betyder, at der skal mere musik ind, end vi hidtil har haft med de ca. 30 koncerter i Aarhus Festuge, 20 koncerter under SPOT og øvrige 10 koncerter årligt. Vi vil gerne række ud og samarbejde med de andre aktører i Aarhus, det kunne være SunShip, Aarhus Folk Festival etc. og invitere til, at man præsenterer sin musik på andre og eksperimenterende måder og i andre sammenhæng sammen med os. Altså nysgerrighed på at udfordre den musik, man selv dyrker.

Det samme til musikere og bands: Hvis du har lyst, så håber vi, at du har lyst, fordi du kommer ind i et rum, som tager det nysgerrige alvorligt, og som skaber rammer for musikken, som kan udvikle sig selv. Præmissen er lagt over til dig selv. At du kommer til os, fordi du er med på at gøre noget andet, end du plejer og ikke kun, fordi du gerne vil spille på en scene. Optimalt så ligger det musikalske jo hos musikerne selv, det kan de bedst, og så forestår vi hele kurateringen. Heldigvis er der jo masser af dygtige musikere og bands, som arbejder med de folkelige traditioner, Roots fortolkninger og spændende hybrider, og man er altid velkommen til at henvende sig.”

Den sidste hånd lægges på inden åbning

Navnet på det nye spillested er i skreven stund ikke offentliggjort. Koncerterne i 2022 er ved at blive booket, og musikken og publikum mødes igen i det tidligere Atlas i starten af 2022. Inden da skal der skrælles sort maling af i koncertrummet og installeres nyt lys- og lydsystem og i det hele taget sørges for, at salen er fleksibel og klar til arrangementer af forskellige slags, fortæller spillestedets to ledere.

(foto: Søren Vendelbo)

Tilbage i 2010 slog spillestedet Atlas og foreningen Det Turkise Telt cirka samtidigt døre og teltduge op med forelæg og ambitioner om også at inkludere de mindre genrer bl.a. jazz, folk og worldmusikken herhjemme. Det kan godt se ud som et fint match, at takterne nu samles på spillestedet i Vester Allé 15. Vi ser i DMF Aarhus afdelingen frem til åbningen og glæder os til at følge udviklingen og opleve musikken på det nye spillested.

Navnet på det nye spillested er i skreven stund ikke offentliggjort. Koncerterne i 2022 er ved at blive booket, og musikken og publikum mødes igen i det tidligere Atlas i starten af 2022. Inden da skal der skrælles sort maling af i koncertrummet og installeres nyt lys- og lydsystem og i det hele taget sørges for, at salen er fleksibel og klar til arrangementer af forskellige slags, fortæller spillestedets to ledere.

Tilbage i 2010 slog spillestedet Atlas og foreningen Det Turkise Telt cirka samtidigt døre og teltduge op med forelæg og ambitioner om også at inkludere de mindre genrer bl.a. jazz, folk og worldmusikken herhjemme. Det kan godt se ud som et fint match, at takterne nu samles på spillestedet i Vester Allé 15. Vi ser i DMF Aarhus afdelingen frem til åbningen og glæder os til at følge udviklingen og opleve musikken på det nye spillested.

(foto: Søren Vendelbo)