(foto: Camilla Overgaard).
Af: Camilla Overgaard, formand DMF Aarhus.
Print Friendly, PDF & Email

Julen nærmer sig med hastige skridt, og vi havde her på kontoret set frem mod, at vi kunne mødes til DMF Aarhus’ traditionsrige julestue den 21. december. Denne måtte vi desværre undvære sidste år grundet corona-situationen, og det scenarie gentager sig desværre i år. Vi havde ellers glædet os meget til at mødes med jer og ønske hinanden en glædelig jul på Casa V58.

Aflysningerne rammer igen

Desværre er Covid-19 fortsat en yderst uvelkommen gæst, som bliver ved med at trænge sig på. Vi får stadigt flere meldinger om forsøg på aflysninger af spillejobs uden betaling. Dansk Musiker Forbund har kontaktet Kulturministeren for at gøre opmærksom på den bekymrende situation og med henblik på at sikre, at freelancemusikerne ikke endnu engang kommer til at stå bagerst i køen. Vi hører også, at flere arrangører laver deres egne Covid-19 bestemmelser, som altså ikke nødvendigvis er de samme som de Force Majeure-bestemmelser, som mange arrangører forsøgte at indføre i kontrakterne sidste år. Forsøg på aflysninger kan ikke begrundes med Force Majeure på grund af Covid-19-situationen på nuværende tidspunkt, og udgangspunktet for vores rådgivning er fortsat, at aflysning af en kontrakt ikke kan finde sted, uden at der betales fuldt honorar. Vi opfordrer dig altid til at søge rådgivning hos os, hvis dit spillejob aflyses, eller hvis du bliver mødt med forslag om aflysningsbestemmelser i forbindelse med kontraktindgåelsen – ring på 35 240 240 eller skriv til dmf@dmf.dk. Vi opfordrer ligeledes til, at du bruger vores standardkontrakt, når du laver aftaler om spillejobs.

Regeringens melding om nye restriktioner og den kraftige opfordring til at aflyse julefrokoster og større arrangementer, som blev bekendtgjort på pressemødet den 8. december, kommer desværre til at ramme mange af jer, der havde spillejobs i kalenderen her i december. Som tidligere nævnt, havde vi allerede kontaktet Kulturministeren forud for dette pressemøde, og vi er nu i dialog med kulturordførerne omkring de hjælpepakker, der bliver forhandlet.

 Camilla Overgaard (foto: Lars Knudsen).

Ny pulje til kultur- og sundhedsinitiativer i Aarhus Kommune

Den 1. november 2021 åbnede ’Kultur & Sundhedspuljen’ for ansøgninger. ”Puljens i alt 2,1 millioner tildeles frem mod 2023 til både nye og eksisterende projekter, der vil fremme borgernes sundhed og trivsel gennem kunst- og kulturaktiviteter.”
Puljen kan søges af alle institutioner, organisationer, foreninger og personer, der arbejder eller ønsker at arbejde i overlappet mellem kultur- og sundhedsområdet. Puljen tager afsæt i Kultur og sundhedsplanen for Aarhus og er opdelt i to hovedspor – et innovationsspor, der har til formål at understøtte den tidlige udvikling samt afprøvning af idéer eller projekter, og et initiativspor, der har til formål at understøtte eksisterende, igangværende eller nye projekter.
Det er altså også muligt at søge til udviklingen af samarbejder på tværs af kultur og sundhed og ikke kun til færdige projekter. Ansøgninger til puljen behandles først og fremmest af kultur- og sundhedsteamet, men der er tilknyttet en gruppe, som har en sparrende og rådgivende funktion for teamet. Gruppen er dynamisk og består af personer med fagligheder fra både kultur- og sundhedsområdet. Jeg sidder selv med i denne gruppe som repræsentant fra kulturområdet og ser rigtig meget frem til arbejdet.

Kommunalvalg og kulturpolitik

Den 16. november 2021 var der, som bekendt, kommunal- og regionalvalg i Danmark. Tirsdag den 7. december blev det nye byråd formelt konstitueret, og medlemmerne af de kommende byrådsudvalg blev valgt. Valgt til Kulturudvalget er Mette Bjerge (SF), Lone Hindø (S), Jesper Kjeldsen (S), Thure Haustrup (EL), Bünyamin Simsek (V), Peter Sporleder (KF) og Jakob Søgaard Clausen (DF). Udvalgets dagsordener og referater er offentligt tilgængelige her. Rabih Azad-Ahmad fortsætter desuden som rådmand for Kultur og Borgerservice.

Den 24. februar 2021 blev Aarhus Kommunes Kulturpolitik, ’Aarhus – med kulturen i hjertet og blikket mod verden’ for perioden 2021-2024 vedtaget i Byrådet. De ambitioner, som præsenteres i kulturpolitikkens 6 temaer, er efterfølgende udmøntet i en handleplan, hvori det konkretiseres, hvordan disse tænkes realiseret. Handleplanen er et dynamisk dokument, som løbende rettes til, og som Kulturudvalget får præsenteret en status på årligt. Både i Kulturpolitikken og i handleplanen har genstart af kulturlivet i 2022 sin egen overskrift. Jeg har løbende deltaget i dialogmøder for det Aarhusianske kulturliv med Rabih Azad-Ahmad og har her understreget vigtigheden af ikke kun at understøtte institutionerne i forbindelse med en genstart, men i høj grad også freelancerne, de frie kunstnere, som har været og fortsat er meget sårbare og hårdt ramt af corona-situationen. Jeg følger selvfølgelig udmøntningen af kulturpolitikken og arbejdet i forbindelse med genstartsindsatsen i 2022 tæt og bidrager i de sammenhænge, hvor jeg kan.

(foto: Camilla Overgaard).

Tak for jeres svar på vores medlemsundersøgelse!

Bestyrelsen besluttede i oktober at sætte gang i en medlemsundersøgelse med henblik på at få inputs fra jer til afdelingens aktiviteter og arrangementer i 2022. Undersøgelsen har givet os en masse relevant viden, som er meget værdifuldt for vores arbejde fremadrettet. Vores mål er selvfølgelig at gøre afdelingens aktiviteter så relevante for jer som muligt, og vi er rigtig glade for de mange svar, vi har fået på undersøgelsen. Hvis I har ønsker eller idéer til arrangementer eller kurser, som kunne være relevante for jer, er I desuden altid velkomne til at kontakte mig.

Jeg vil runde af med at sige mange tak for jeres deltagelse og ønske jer alle en glædelig jul.