Af: Camilla Overgaard, DMF Aarhus.

 

Print Friendly, PDF & Email

DMF Aarhus’ generalforsamling den 28. marts 2022 på Casa V58 venter lige om hjørnet. Jeg har derfor besluttet mig for at dedikere lederen i dette nummer af BASUNEN til netop generalforsamlingen. Hvad sker der egentlig på en generalforsamling, og hvorfor er den i det hele taget vigtig? For nogen er dette måske selvsagt, men det er det ikke for alle. Derfor mener jeg, at det er vigtigt at sætte ord på.

Camilla Overgaard, formand DMF Aarhus (foto: Lars Knudsen).

Hvorfor er generalforsamlingen vigtig?

Generalforsamlingen er en fejring af demokratiet. Når medlemmerne af DMF Aarhus mødes til den årlige generalforsamling, udgør de i fællesskab afdelingens øverste myndighed og beslutningsled. Det er eksempelvis medlemmerne, der i fællesskab beslutter, hvem de ønsker skal være en del af bestyrelsen i afdelingen og lede den mellem generalforsamlingerne.

Som bestyrelsesmedlem er man altså tillidsvalgt, hvilket vil sige, at man er valgt til sin post på baggrund af sine kollegers tillid. I mine øjne er det at være tillidsvalgt noget helt særligt. Man vælges af sine kolleger til at varetage sin opgave til deres fælles bedste. Generalforsamlingen er en anledning for os til at møde hinanden, gøre status på året der gik og tale om, hvor vi gerne vil hen med vores afdeling. Når man som medlem er med til at vælge kollegaer ind i bestyrelsen, er man derfor samtidig med til at forme afdelingens arbejde.

Hvorfor skal man komme til generalforsamlingen?

Man skal komme til generalforsamlingen for at hjælpe med at sikre, at vi har så stærk en stemme i det aarhusianske musikliv som muligt. Vi er mange forskellige musikere i DMF Aarhus, som arbejder med musik i alle mulige afskygninger, men når det kommer til at sikre og forbedre vilkårene i den branche, som vi alle er fælles om, er det vigtigt, at vi mødes og former vores afdeling i fællesskab.

Man skal også komme for at lære nye kollegaer i byen at kende. Som musikere er vi dybt afhængige af vores netværk, og generalforsamlingen er et godt sted at mødes. For nye medlemmer er det desuden en god måde at lære afdelingen at kende på. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at man altid er velkommen til at skrive til mig med spørgsmål omkring generalforsamlingen.

Hvad sker der på generalforsamlingen?

Generalforsamlingen afvikles efter en dagsorden, som mindst skal indeholde de punkter, der står beskrevet i vedtægterne. Der kan dog være små variationer, fordi der eksempelvis ikke er valg til alle bestyrelsesposter hvert år.

Bestyrelsen består af formand, kasserer og fem bestyrelsesmedlemmer. I lige år er formanden samt to bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige år er kassereren samt tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, mens næstformanden, som tager over fra formanden, hvis han eller hun bliver uarbejdsdygtig og ikke kan varetage sin post, vælges af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer på det første møde efter generalforsamlingen.

Medlemmer har også mulighed for at indsende forslag til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse, som de ønsker behandlet på generalforsamlingen. Det kan eksempelvis være forslag til ændringer i afdelingens vedtægter eller aktiviteter, som man ønsker, at generalforsamlingen tager stilling til.

I DMF Aarhus har vi tradition for, at der ved generalforsamlingens begyndelse holdes et minuts stilhed for de medlemmer, som er gået bort i løbet af året. Det har jeg altid syntes var en smuk tradition. Derudover er der også tradition for, at generalforsamlingen klapper for at markere, at man er enig i en beslutning. Der er nogle beslutninger, som sendes til skriftlig afstemning, men dette sker som hovedregel kun, hvis der er behov for det, eller hvis et medlem af forsamlingen ønsker det. Det kan eksempelvis være ved valg til bestyrelsen, hvor der er flere kandidater opstillede. Sidst, men bestemt ikke mindst afrundes generalforsamlingen altid med et trefoldigt leve for Dansk Musiker Forbund.

Det er også en tradition i DMF, at et eller flere medlemmer af hovedbestyrelsen deltager i DMF Aarhus’ generalforsamling og fortæller om, hvad der arbejdes med i hovedforbundet. Hovedbestyrelsens medlemmer vælges på Dansk Musiker Forbunds Årsmøde. Hovedbestyrelsens medlemmer deltager på skift ved alle lokalafdelingernes generalforsamlinger, og det er en rigtig god måde at sikre videndeling i forbundet. Det giver ligeledes medlemmerne af hovedbestyrelsen et indblik i lokalafdelingernes arbejde, hvilket er vigtigt for hovedbestyrelsens arbejde. Udover dette årlige besøg ved generalforsamlingerne holder hovedbestyrelsen sig også løbende orienteret om lokalafdelingernes arbejde.

Vestergade 19 (foto: Lars Knudsen).

Jeg håber, at vi ses!

Som afrunding på dette lille indlæg om generalforsamlingen og dens betydning, vil jeg opfordre dig til at møde op til dette års generalforsamling den 28. marts 2022 på Casa V58 og være med til at fejre demokratiet. Både dig, der har været med til GF mange gange tidligere. Og dig, der ikke har prøvet det før. Du kan læse mere om generalforsamlingen her.