DMF Aarhus kontoret beliggende ovenpå Halling Møbler i Vestergade. (foto: Lars Knudsen).

Af: Camilla Overgaard, formand DMF Aarhus.

Print Friendly, PDF & Email

Camilla Overgaard, forperson DMF Aarhus.

Camilla Overgaard, forperson DMF Aarhus.

Selvom både inflations- og energikrise har fyldt i 2022, er der meget positivt at sige om året i afdelingen. Særligt vil jeg gerne fremhæve samarbejdet med vores ungdomsudvalg. Fællesskab, engagement, ejerskab og nysgerrighed er for mig nøgleord, der beskriver både udvalget og deres arbejde. De beskriver samtidig også et værdisæt, som vi hele tiden skal spejle vores arbejde i. Derfor har vi i året, der er gået, søgt at skabe rammerne for netop fællesskab, engagement, ejerskab og nysgerrighed. Et eksempel på dette er omdannelsen af vores mødelokale til et åbent kontorfællesskab for musikere. Et initiativ som vi håber, kan være med til at skabe nye fællesskaber blandt jer og jeres musikerkolleger.

En anden ting, som jeg gerne særligt vil fremhæve, er Dansk Musiker Forbunds Årsmøde, der traditionen tro blev afholdt i september måned. Her besluttede de delegerede i fællesskab, at vi i Dansk Musiker Forbund frem mod næste årsmøde, skal være nysgerrige på os selv. Hovedbestyrelsen blev nemlig pålagt, med inddragelse af lokalafdelingerne, at se på forbundets struktur med henblik på at tilpasse organisationen, så Dansk Musiker Forbund står rustet til de medlemsmæssige og økonomiske behov, der vil opstå i fremtiden. I dette arbejde er det tidligere nævnte værdisæt helt afgørende.

Jeg håber derfor, at I i det kommende år vil tage ejerskab, engagere jer i fællesskabet og sammen med os være nysgerrige på, hvordan vi skaber det bedst mulige forbund for os alle nu og i fremtiden.

Selvom både inflations- og energikrise har fyldt i 2022, er der meget positivt at sige om året i afdelingen. Særligt vil jeg gerne fremhæve samarbejdet med vores ungdomsudvalg. Fællesskab, engagement, ejerskab og nysgerrighed er for mig nøgleord, der beskriver både udvalget og deres arbejde. De beskriver samtidig også et værdisæt, som vi hele tiden skal spejle vores arbejde i. Derfor har vi i året, der er gået, søgt at skabe rammerne for netop fællesskab, engagement, ejerskab og nysgerrighed. Et eksempel på dette er omdannelsen af vores mødelokale til et åbent kontorfællesskab for musikere. Et initiativ som vi håber, kan være med til at skabe nye fællesskaber blandt jer og jeres musikerkolleger.

En anden ting, som jeg gerne særligt vil fremhæve, er Dansk Musiker Forbunds Årsmøde, der traditionen tro blev afholdt i september måned. Her besluttede de delegerede i fællesskab, at vi i Dansk Musiker Forbund frem mod næste årsmøde, skal være nysgerrige på os selv. Hovedbestyrelsen blev nemlig pålagt, med inddragelse af lokalafdelingerne, at se på forbundets struktur med henblik på at tilpasse organisationen, så Dansk Musiker Forbund står rustet til de medlemsmæssige og økonomiske behov, der vil opstå i fremtiden. I dette arbejde er det tidligere nævnte værdisæt helt afgørende.

Jeg håber derfor, at I i det kommende år vil tage ejerskab, engagere jer i fællesskabet og sammen med os være nysgerrige på, hvordan vi skaber det bedst mulige forbund for os alle nu og i fremtiden.

Kulturen ind i valget 2022, løb af stablen d. 24 Oktober på DOKK1 i Aarhus (foto: Viggo Lundgren Hejgaard).

Afdelingens kulturpolitiske arbejde

Vi arbejder i bestyrelsen med at styrke afdelingens kulturpolitiske arbejde med henblik på at kunne varetage jeres interesser bedst muligt lokalpolitisk. Som optakt til folketingsvalget den 1. november, tog afdelingen initiativ til valgdebatten ’Kulturen ind i valget!’, som blev planlagt og realiseret i samarbejde med Erhverv Aarhus, Kultursamvirket i Aarhus og DOKK1. Debatten blev afholdt på DOKK1, hvor over 100 deltagere mødte op. Derudover fik debatten også opmærksomhed i medierne, hvilket var meget positivt.

Møde omkring ‘Kulturen ind i valget’

I forbindelse med offentliggørelsen af Aarhus Kommunes sparekatalog havde afdelingens forperson et debatindlæg i Stiften som kommentar til de foreslåede besparelser hos magistraten for børn og unge. Her blev foreslået en række besparelser, som ville begrænse børnenes møde med musikken i væsentlig grad. Læs debatindlægget her. Den endelige beslutning om, hvilke besparelser, der bliver gennemført, afventes stadig på tidspunktet for denne beretning. Det er desværre en realitet, at Aarhus Kommune skal spare et stort beløb, men ikke desto mindre skal vi gøre opmærksom på, hvilke konsekvenser besparelserne har. For vi skriver i debatindlægget; ”når der slukkes for den levende musik, kan der ikke bare tændes igen.”

Vi arbejder i bestyrelsen med at styrke afdelingens kulturpolitiske arbejde med henblik på at kunne varetage jeres interesser bedst muligt lokalpolitisk. Som optakt til folketingsvalget den 1. november, tog afdelingen initiativ til valgdebatten ’Kulturen ind i valget!’, som blev planlagt og realiseret i samarbejde med Erhverv Aarhus, Kultursamvirket i Aarhus og DOKK1. Debatten blev afholdt på DOKK1, hvor over 100 deltagere mødte op. Derudover fik debatten også opmærksomhed i medierne, hvilket var meget positivt.

I forbindelse med offentliggørelsen af Aarhus Kommunes sparekatalog havde afdelingens forperson et debatindlæg i Stiften som kommentar til de foreslåede besparelser hos magistraten for børn og unge. Her blev foreslået en række besparelser, som ville begrænse børnenes møde med musikken i væsentlig grad. Læs debatindlægget her. Den endelige beslutning om, hvilke besparelser, der bliver gennemført, afventes stadig på tidspunktet for denne beretning. Det er desværre en realitet, at Aarhus Kommune skal spare et stort beløb, men ikke desto mindre skal vi gøre opmærksom på, hvilke konsekvenser besparelserne har. For vi skriver i debatindlægget; ”når der slukkes for den levende musik, kan der ikke bare tændes igen.”

Møde omkring ‘Kulturen ind i valget’

Aktiviteter og kurser

Afdelingen har i 2022 indgået i en række forskellige samarbejder med byens kulturaktører og afholdt forskellige kurser og aktiviteter.
Heraf kan nævnes; ’Løbeklub for musikere’, ’Netwalking – besøg hos Turkis’, ’Har du tjek på rettighederne til din musik?’ oplæg ved Mikael Højris, ’Temaaften for selskabsmusikere’, ’Få tips til fondsbudgettet’, ’Fælles fondssøgning’, ’Sæt din pris!’ med Lisbeth Rysgaard i samarbejde med DMF Randers og DMF Silkeborg, ’Særforestilling af ’BAMSE-filmen’ i Øst for Paradis, ’Bliv klogere på Musikpuljen’ oplæg ved Ole Jørgensen fra Kulturforvaltningen, ’Kulturen ind i valget!’ valgdebat i samarbejde med Erhverv Aarhus, Kultursamvirket i Aarhus og DOKK1, ’Få din forretning til at spille’ i samarbejde med Freelanceakademiet og Iværksætterdanmark, ’Kommerciel sangskrivning & produktion’ ved Jeppe Pilgaard, ’Tour de Spillested på Fatter Eskil og Radar’ iværksat og afviklet af ungdomsudvalget, ’DMF Aarhus Julestue, ’ Er du forsikret ved aflysning?’ webinar med DMF Forsikring, ’Fatter Eskil prisen kick-off event’ i samarbejde med Fatter Eskil, ’Workshop i fondssøgning’ med Kristina Thede Johansen og Rock The Region 2023 i samarbejde med Musikforeningen MONO.
Forslag til kurser eller aktiviteter i afdelingen modtages altid gerne.

2022 bød bl.a. på endnu en en workshop med Jeppe Pilgaard, omhandlende Kommerciel Sangskrivning og Produktion.

Medlemstilbud

•  Berlin lejligheden

I år 2022 har afdelingens medlemmer heldigvis kunnet få glæde af alle de 12 uger, som vi hvert år har mulighed for at udbyde i lejligheden i Berlin. I 2021 blev en del af de planlagte rejser desværre forpurret af coronapandemien, og derfor er vi glade for, at medlemmerne har fået fuldt udbytte af lejligheden i år. Find mere om information om Berlin lejligheden her.

•  PA-anlæg og cykel udlån

På initiativ fra DMF Aarhus’ tidligere ungdomsudvalg har afdelingen en ladcykel og et PA-anlæg, som medlemmer gratis kan låne. Det er fortsat et populært tilbud, som rigtig mange heldigvis benytter sig af. Læs mere her.

•  Kontorfællesskab for musikere

I 2022 søsatte vi ’DMF Aarhus’ Freelance Fællesskab’, som er et kontorfællesskab for musikere. Kontorfællesskabet har til huse på afdelingens kontor og er åbent og gratis for alle at benytte. Med kontorfællesskabet ønsker vi at understøtte faglig sparring og fællesskab musikere imellem og give mulighed for at arbejde udenfor hjemmet. Det kan bidrage til at skabe struktur i arbejdslivet og afhjælpe sammenblanding af arbejdstid og fritid. Læs mere her.

DMF Aarhus Freelance Fællesskab

•  BASUNEN

Med baggrund i blandt andet et medlemsforslag stillet på afdelingens generalforsamling i 2021 valgte bestyrelsen i 2022 at ændre formatet på BASUNEN så der nu udkommer en artikel om måneden sammen med afdelingens nyhedsbrev i modsætning til en artikelsamling fire gange årligt. Dette gør arbejdet med bladet mere smidigt og giver bedre mulighed for at sætte fokus på de enkle artikler.

I 2022 overgik BASUNEN til et mere fokuseret format, med 1 artikel om måneden.

DMF Aarhus’ Ungdomsudvalg

I 2022 har afdelingens ungdomsudvalg, DMF-U, sat gang i arrangementsrækken ’Tour de Spillested’, hvor udvalget i samarbejde med en række aarhusianske spillesteder giver musikerne et bedre indblik i spillestedernes profiler og bookingprocesser. Indtil videre har der været afholdt to arrangementer i samarbejde med henholdsvis Fatter Eskil og Radar. Derudover har udvalget fået sin egen instagram, hvor man kan følge med i deres arbejde. Følg med på dmf.ungdom.aarhus!
Udvalget har i 2022 bestået af Viggo Hejgaard, Mathilde Hald, Nanna Hamborg og Marie Møller Foged.

DMFs Ungdomsudvalg anno 2022.

Regionssamarbejdet

Afdelingerne i region Midtjylland har I flere år samarbejdet med musikskolerne i Øst og Vest om projektet DMF M8 Musikskolernes bandevent, som i 2022 skiftede navn til DMF Reaktor. Efter mange gode år har styregruppen besluttet at lade projektet hvile i en tid, og 2022 er derfor sidste gang, vi afvikler bandkonkurrencen for nu.

Aarhus Symfoniorkester

Året 2022 har for Aarhus Symfoniorkester budt på et væld af storslåede symfonikoncerter, med kendte internationale dirigenter såsom Marc Soustrot, Leif Segerstam, Hartmut Haenchen og Dmitry Matvienko.

Udover symfonikoncerterne har orkestret bla. udført koncertrækken VelLyd. Her kunne publikum møde orkesterets musikere i Marselisborgskovene på en musikalsk vandring ledsaget af formidler Mark Stewart. Koncertserien havde særligt fokus på velvære og vores mentale helbred.

Derudover har orkesteret i løbet af året spillet filmmusik, fyraftenskoncerter, den traditionsrige nytårskoncert, symphony of horrors, hyldest til de tre danske komponister, Per Nørgård, Kaija Saariaho og Hans Abrahamsen, som alle fyldte rundt i 2022, og meget mere. Orkesteret stod desuden for festkoncerten i forbindelse med uddelingen af Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat, som for første gang nogensinde blev uddelt udenfor København.

Aarhus Symfoniorkester 2022 (foto: Jes Vang).

Aarhus Jazz Orchestra

Det forgangne år har for Aarhus Jazz Orchestra budt på en lang og alsidig række forskellige projekter og samarbejder. Heraf kan blandt andet nævnes koncerter med og indspilning af Jakob Buchanans værk ”Song &Wind”, som var et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Jazz Orchestra og Københavns Drengekor under ledelse af Carsten Seyer-Hansen. Udgivelsen udkommer i løbet af 2023. Derudover hyldede AJO jazzlegenden Miles Davis med en koncert i forbindelse med Århundredets Festival featuring Naya Buric (DR P8 Jazz) og Rasmus Rosenørn (RAGNAROCK – Rockmuseet i Roskilde). Året har også budt på et samarbejdsprojekt med Randers Kammerorkester omkring en hyldestkoncert under navnet ”Caledonian Crossroads” til skotsk folkemusik og med to generationer Riddell i spidsen – David Riddell, orkesterchef ved Randers Kammerorkester og John Riddell, trommeslager i Aarhus Jazz Orchestra. Dette var dog ikke det eneste projekt, hvor en af AJO’s egne i centrum. Michael Bladt, tenorsaxofonist, kunne nemlig fejre sit 25 års jubilæum hos Aarhus Jazz Orchestra med en række funky fusions-jubilæumskoncerter med udgangspunkt i egne kompositioner.
Sidst, men ikke mindst, blev der også i 2022 forhandlet ny overenskomst mellem Aarhus Jazz Orchestra og Dansk Musiker Forbund. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til orkesterets tillidsrepræsentant.

Aarhus Jazz Orchestra (pressefoto).

Den Jyske Operas Kor

2022 har hos Den Jyske Operas Kor budt på en række forskellige produktioner, heraf kan f.eks. nævnes; ’Sunset Boulevard’ i samarbejde med Aarhus Symfoniorkester, de traditionsrige julekoncerter ’Julesang og Messingklang’ med Prinsens Musikkorps, La Vendetta og ikke mindst Dracula i samarbejde med Aarhus Teater, som efter at være blevet lagt ned af corona-nedlukningerne i 2020 nu endelig kunne gennemføres. Der er også i 2022 gennemført overenskomstforhandlinger med Dansk Teater, som kunne præsenteres i foråret 2023. Overenskomsten indeholder blandt andet en videreuddannelsespulje, der har til formål at modvirke de store konsekvenser, som den stigende pensionsalder i samfundet har for sangerne, da de herigennem har mulighed for videreuddannelse med henblik på anden beskæftigelse. Der skal i den forbindelse rettes en stor tak til korets tillidsrepræsentanter, som gennem en årrække har arbejdet på at dette kunne blive en realitet. Overenskomsten kan læses her.

Den Jyske Operas Kor (Ditte Chemnitz).

Teater- og musicalområdet

I 2022 har coronapandemien sluppet sit greb om teater- og musicalproduktionerne, og der har ikke som i 2021 været produktioner med prøveforløb, men uden forestillinger. Det er tilmed i enkelte tilfælde lykkedes at genopsætte nogle af de produktioner, som pandemien lagde ned. Heraf kan f.eks. nævnes Dracula og Leonora Christina – Sandhedens Dronning på Aarhus Teater.
Også musicalproduktionerne er kommet godt i gang igen. Fredericia Musicalteater er lagt fra land med en række mindre produktioner, men laver gradvist større opsætninger. Jysk Musikteater i Silkeborg præsenterede i 2022 en opsætning af My Fair Lady og kan i 2023 præsentere Jesus Christ Superstar. Derudover planlægger Herning Kongrescenter at genoptage sin årlige egenproduktion efter tre års pause grundet pandemien. Det sker med We Will Rock You, som har premiere fredag den 31. marts 2023.
Der blev i 2022 også forhandlet overenskomst med Dansk Teater på området. Her har et stort engagement fra lokale kræfter blandt teatermusikerne i Aarhus-afdelingens medlemsskare været af stor betydning for forhandlingerne. Der skal lyde en stor tak til alle involverede for indsatsen i forbindelse med dette arbejde.

Aarhus Teater (foto:Lars Knudsen).

Musikundervisningsområdet

I 2022 har undervisningen på musikskolerne igen kunnet foregå fysisk i undervisningslokalerne til glæde for både undervisere og elever. Dog er antallet af elever, der indskrives på musikskolerne, desværre endnu ikke tilbage på samme niveau som før pandemien alle steder. Aarhus Kommunes sparekatalog, som blev præsenteret i oktober 2022, havde man i Magistraten for Børn og Unge desværre valgt at foreslå en række besparelser, som har direkte indvirkning på musikundervisningsområdet. Heraf kan f.eks. nævnes besparelser på World Music Center under Aarhus Musikskole samt Sangkraft Aarhus. Det er endnu uvist, præcis hvordan besparelserne endeligt fordeler sig. På den mere positive side har afdelingen igen i 2022 haft den store fornøjelse af at uddele Dansk Musiker Forbunds Talentpris i Unge Spiller Klassisk konkurrencens finale, som blev afholdt den 27. november 2022. Prisen blev for første gang givet til et ensemble, nemlig guitarkvartetten Estampas med Susanna Briones, 17 år, Malene Flensted Dideriksen, 18 år, Carl Kappel,18 år og Martha Gry Lindstrøm, 18 år. Derudover har afdelingen haft et aktivt samarbejde med MGK Østjylland, hvor forbundets skatterådgiver Esben Lauersen og afdelingens forperson, Camilla Overgaard i fællesskab har holdt oplæg.

Unge Spiller Klassisk (pressefoto).

Freelanceområdet

Afdelingen var i maj 2022 repræsenteret på SPOT-festivalen sammen med en samling kolleger fra hovedforbundet. Her medvirkede Camilla Overgaard og Henrik Jansberg, 2. næstforperson i forbundet og forperson i DMF Hovedstaden, blandt andet i en talk på SPOT+ med udgangspunkt i Dansk Musiker Forbunds diversitetspolitik og arbejdet med denne. Herudover har Dansk Musiker Forbunds chefjurist Jesper Hvolby Christensen og Camilla i 2022 indgået to rammeaftaler med Aarhus Kommune omkring koncerter på kommunens Folkehuse. Der sker generelt rigtig meget på kultur- og sundhedsområdet, både kommunalt, regionalt og nationalt, og det er derfor vigtigt, at Dansk Musiker Forbund er med til at sikre gode rammer og arbejdsvilkår på dette område. Desværre har året også budt på konkurser hos både Regattaen i Silkeborg og foreningen ’Metal Royale’, som står bag ’Royal Metal Fest’. Det ser dog ud til at begge dele forventes at kunne genrejses i 2023.

Til venstre: Camilla Overgaard på SPOT, til højre: Henrik Jansberg på SPOT (fotos: Lars Knudsen).

Øverst: Camilla Overgaard på SPOT, nederst: Henrik Jansberg på SPOT (fotos: Lars Knudsen).

Dansk Musiker Forbunds Årsmøde

Den 25. og 26. september 2022 blev Dansk Musiker Forbunds andet årsmøde afholdt i Snekkersten. Otte delegerede repræsenterede DMF Aarhus ved årsmødet, hvoraf de syv var medlemmer af afdelingens bestyrelse. På årsmødet blev afdelingens næstforperson Thomas Thomsen valgt til Hovedbestyrelsen for fire år. Årsmødet vedtog med et overvældende flertal et forslag stillet af DMF Hovedstaden, som pålagde Hovedbestyrelsen med inddragelse af lokalafdelingerne, at se på forbundets struktur med henblik på at tilpasse organisationen, så Dansk Musiker Forbund står rustet til de medlemsmæssige og økonomiske behov, der vil opstå i fremtiden, som det også er nævnt i indledningen til denne beretning. Baggrunden for forslaget er et ønske om at sikre, at Dansk Musiker Forbund til enhver tid har den struktur, som tjener medlemmerne bedst muligt nu og i fremtiden. Frem mod næste årsmøde arbejder Hovedbestyrelsen således med dette med inddragelse af lokalafdelingerne og med henblik på at kunne præsentere dette arbejde på det næstkommende årsmøde i september 2023.

DMFs Årsmøde 2022 (foto: Mads Mazanti).