(foto: Lars Knudsen).

Af: Camilla Overgaard, formand DMF Aarhus.

Print Friendly, PDF & Email

Året 2020 har på mange måder været specielt både for Aarhus-afdelingen og for Dansk Musiker Forbund i det hele taget. Der er sket formandsskift både her i afdelingen og i hovedforbundet, hvor en ny hovedbestyrelse desuden også er trådt til, og det hele har fundet sted midt i en global pandemi. Men selvom coronakrisen fylder en del i denne beretning, så fylder musikken og musikerne mere, og sådan skal det også være! For året 2020 var også et år, hvor musikken fandt vej til baggårde og altaner, og hvor der blev insisteret på og tænkt kreativt for at holde den i gang. Jeres arbejde har været med til at skabe samhørighed, fællesskab og glæde blandt mennesker i et meget vanskeligt år.

Corona

Det er svært at komme uden om, at coronavirussens indtog i verden var med til at definere året 2020. Det har på verdensplan været et hårdt år for kulturlivet, musikbranchen og musikerne, og følgevirkningerne vil utvivlsomt række langt ind i 2021. Freelanceområdet har været og er fortsat ekstra hårdt ramt af coronakrisen. DMF har arbejdet og arbejder fortsat på højtryk for at skabe politisk bevågenhed omkring medlemmernes situation og for at lukke hullerne i hjælpepakkerne ved at skabe større forståelse for musikervirket og de udfordringer, I oplever.
Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse og DMF Forsikring GS besluttede i november, at medlemmer, der er særligt berørte af coronakrisen, kan søge om kontingent- og præmienedsættelse på 50% i 3 fortløbende måneder inden for perioden 1. december 2020 til og med 31. juli 2021. Medlemmer med G-kontingent kan ikke ansøge om kontingent- og præmienedsættelse, og medlemmer, der er fastansatte og hjemsendt med løn, kan ikke forvente, at ansøgning herom imødekommes.

DMF har desuden lavet en Humanitær akut-pulje som en økonomisk håndsrækning og støtte fra DMF til de medlemmer, der har mistet store dele af deres årsindkomst pga. restriktionerne i forbindelse med Covid-19. Vi støtter med symbolske beløb, da vi ønsker, at puljen skal kunne virke ind i 2021, hvor vi forudser, at mange medlemmer fortsat vil være hårdt økonomisk pressede.
I foråret 2020 lavede Dansk Musiker Forbund ligeledes en ny musikfremmende pulje, hvor der kunne søges i tre forskellige kategorier: internetkoncerter, live-koncertstøtte og andre musikfremmende tiltag. Puljen henvendte sig primært til freelancemusikere, der var hårdt ramt af corona-situationen.

Det er svært at komme uden om, at coronavirussens indtog i verden var med til at definere året 2020. Det har på verdensplan været et hårdt år for kulturlivet, musikbranchen og musikerne, og følgevirkningerne vil utvivlsomt række langt ind i 2021. Freelanceområdet har været og er fortsat ekstra hårdt ramt af coronakrisen. DMF har arbejdet og arbejder fortsat på højtryk for at skabe politisk bevågenhed omkring medlemmernes situation og for at lukke hullerne i hjælpepakkerne ved at skabe større forståelse for musikervirket og de udfordringer, I oplever.
Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse og DMF Forsikring GS besluttede i november, at medlemmer, der er særligt berørte af coronakrisen, kan søge om kontingent- og præmienedsættelse på 50% i 3 fortløbende måneder inden for perioden 1. december 2020 til og med 31. juli 2021. Medlemmer med G-kontingent kan ikke ansøge om kontingent- og præmienedsættelse, og medlemmer, der er fastansatte og hjemsendt med løn, kan ikke forvente, at ansøgning herom imødekommes.

DMF har desuden lavet en Humanitær akut-pulje som en økonomisk håndsrækning og støtte fra DMF til de medlemmer, der har mistet store dele af deres årsindkomst pga. restriktionerne i forbindelse med Covid-19. Vi støtter med symbolske beløb, da vi ønsker, at puljen skal kunne virke ind i 2021, hvor vi forudser, at mange medlemmer fortsat vil være hårdt økonomisk pressede.
I foråret 2020 lavede Dansk Musiker Forbund ligeledes en ny musikfremmende pulje, hvor der kunne søges i tre forskellige kategorier: internetkoncerter, live-koncertstøtte og andre musikfremmende tiltag. Puljen henvendte sig primært til freelancemusikere, der var hårdt ramt af corona-situationen.

Oprydning af lagerrum og hverdagen på kontoret

(foto: Lars Knudsen).

(Afdelingen har haft to mindre lagerlokaler i Grønnegade, som bestyrelsen i sommeren 2020 gik i gang med at tømme. Oprydningsarbejdet bestod i at sortere og tømme ud i primært en del ældre, overskydende kontormøblement fra afdelingens tidligere, større kontorlokaler i Grønnegade 93. Dette arbejde blev afsluttet i december, og begge lagerlokaler er nu opsagt. I forbindelse med tømning af lagerlokalerne er der også i overensstemmelse med retningslinjerne i persondataforordningen igangsat en oprydning i afdelingens papirer.
Vi har siden oktober måned foretaget et større arbejde med at effektivisere arbejdsgangene omkring afdelingens bogholderi. Vi har udarbejdet en ny og mere tidssvarende kontoplan, og afdelingens regnskab er flyttet over i programmet Navision, hvilket fremadrettet kommer til at betyde, at der skal bruges mindre tid på administration.

Det vil ligeledes gøre det muligt for bestyrelsen at følge afdelingens økonomi tættere og lette processen omkring revision af regnskaberne væsentligt. Afdelingens bogholder, Ulla Arendt Schøler, valgte i juli at fratræde sin stilling, og bestyrelsen valgte i oktober Lene Grønbæk (LG Bogføringsservice) som afdelingens nye bogholder. Lene er, i modsætning til Ulla, ikke ansat i afdelingen, men arbejder i stedet eksternt. Dette samarbejde fungerer indtil videre rigtig godt og bevirker desuden en økonomisk besparelse for afdelingen.

Lene Grønbæk (foto: Inge Lynggard).

Der er også sat et arbejde i gang omkring at udvikle en overordnet kommunikationsstrategi for afdelingens forskellige platforme. Hver måned udsendes et nyhedsbrev til medlemmerne pr. mail med kurser, medlemstilbud og andet relevant stof. Derudover har afdelingen sin hjemmeside, BASUNENS side basunen.dk, Facebook, Twitter og er i 2020 også kommet på Instagram. De mange platforme kan hurtigt blive en administrativ tidsrøver, og derfor arbejder vi med at blive skarpe på, hvordan vi kan udnytte dem relevant og differentieret.
Fra oktober 2020 til januar 2021 havde vi fornøjelsen af at have Robert Snider i praktik i afdelingen. Robert har blandt andet været med i arbejdet omkring det nye BASUNEN, som bliver uddybet mere senere, har skrevet en artikel til bladet og har bidraget til arbejdet med kommunikationsstrategien. Vi takker for et godt samarbejde og ønsker Robert alt det bedste fremover.

(Afdelingen har haft to mindre lagerlokaler i Grønnegade, som bestyrelsen i sommeren 2020 gik i gang med at tømme. Oprydningsarbejdet bestod i at sortere og tømme ud i primært en del ældre, overskydende kontormøblement fra afdelingens tidligere, større kontorlokaler i Grønnegade 93. Dette arbejde blev afsluttet i december, og begge lagerlokaler er nu opsagt. I forbindelse med tømning af lagerlokalerne er der også i overensstemmelse med retningslinjerne i persondataforordningen igangsat en oprydning i afdelingens papirer.
Vi har siden oktober måned foretaget et større arbejde med at effektivisere arbejdsgangene omkring afdelingens bogholderi. Vi har udarbejdet en ny og mere tidssvarende kontoplan, og afdelingens regnskab er flyttet over i programmet Navision, hvilket fremadrettet kommer til at betyde, at der skal bruges mindre tid på administration.

Det vil ligeledes gøre det muligt for bestyrelsen at følge afdelingens økonomi tættere og lette processen omkring revision af regnskaberne væsentligt. Afdelingens bogholder, Ulla Arendt Schøler, valgte i juli at fratræde sin stilling, og bestyrelsen valgte i oktober Lene Grønbæk (LG Bogføringsservice) som afdelingens nye bogholder. Lene er, i modsætning til Ulla, ikke ansat i afdelingen, men arbejder i stedet eksternt. Dette samarbejde fungerer indtil videre rigtig godt og bevirker desuden en økonomisk besparelse for afdelingen.

Lene Grønbæk (foto: Inge Lynggard).

Der er også sat et arbejde i gang omkring at udvikle en overordnet kommunikationsstrategi for afdelingens forskellige platforme. Hver måned udsendes et nyhedsbrev til medlemmerne pr. mail med kurser, medlemstilbud og andet relevant stof. Derudover har afdelingen sin hjemmeside, BASUNENS side basunen.dk, Facebook, Twitter og er i 2020 også kommet på Instagram. De mange platforme kan hurtigt blive en administrativ tidsrøver, og derfor arbejder vi med at blive skarpe på, hvordan vi kan udnytte dem relevant og differentieret.
Fra oktober 2020 til januar 2021 havde vi fornøjelsen af at have Robert Snider i praktik i afdelingen. Robert har blandt andet været med i arbejdet omkring det nye BASUNEN, som bliver uddybet mere senere, har skrevet en artikel til bladet og har bidraget til arbejdet med kommunikationsstrategien. Vi takker for et godt samarbejde og ønsker Robert alt det bedste fremover.

(foto: Lars Knudsen).

Aktiviteter og kurser

Corona har selvfølgelig sat sit præg på afdelingens aktiviteter i løbet af 2020 og gør det fortsat her i begyndelsen af 2021, og en del af dem har måttet aflyses eller udskydes. Det gik i december ud over afdelingens traditionsrige julestue og julefrokosten for afdelingens ansatte, bestyrelse og frivillige. Vi ser meget frem til, at vi kan genoptage traditionen i december 2021. Musikerdag-arrangementet, som bliver til i samarbejde med MONO og ORA, og som de seneste år været en stor succes, har måttet udskydes fra 2020 og ind i 2021, hvor vi planlægger efter at kunne gennemføre arrangementet enten i slutningen af maj eller i efteråret. Der blev i 2020 afholdt en enkelt temaften for selskabsmusikerne den 27. januar på Det Gamle Gasværk. Det er et initiativ, som er meget velbesøgt, og som vi ser frem til at kunne genoptage i 2021, når det igen er muligt. Den 6. februar blev arrangementet ’Pas På Hørelsen’ afholdt på Aarhus Musikskole. Pas På Hørelsen er et tiltag fra DMF i samarbejde med GN Hearing, der sætter fokus på musikernes hørelse. I forbindelse med arrangementet præsenterede Agnete Hoffman-Petersen en ny undersøgelse fra Odense Universitetshospital, som blandt andet afslørede, at 46% af rytmiske musikere har tinnitus. Et tankevækkende tal, og en påmindelse om at passe godt på hørelsen.

Jesper Bjarnesen (pressefoto).

Afdelingen har igen i 2020 haft glæde af at kunne yde støtte til en række projekter til fordel for musiklivet og musikerne i byen. Heraf kan bl.a. nævnes; Blues Jams på CasaV58, Aarhus Jazzselskabs 50-års Jubilæumskoncert, koncertinitiativer under jazzfestivalen, ALT_R_JAZZ, Open Mic-arrangement på Merchant Room, workshop med Johannes Smed arrangeret af Århus Sangskriverværksted, koncert på Café Støj, DMFs Talentpris til Unge Spiller Klassisk-konkurrencen, og musikerhonorar til ’Åben Juleaften’ for folk, der ellers ville have holdt juleaften alene, arrangeret af Steffen Rasmussen.

I begyndelsen af 2021 er der taget initiativ til en række nye tiltag og samarbejder. Heraf kan bl.a. nævnes, at formanden har haft møde med repræsentanter fra Magistraten for Sundhed og Omsorg ved Aarhus Kommune med henblik på at afsøge muligheder for samarbejde. Derudover tages der initiativ til en række visionsmøder med organisationer og aktører i jazzmiljøet med henblik på i samarbejde at udforme jazzens egen genåbningsplan og på den måde forhåbentlig skabe jobmuligheder til nogle af de hårdt ramte freelancere. Camilla sidder desuden med i en taskforce til genåbning af kulturlivet, som er nedsat at Aarhus Kommune.

Corona har selvfølgelig sat sit præg på afdelingens aktiviteter i løbet af 2020 og gør det fortsat her i begyndelsen af 2021, og en del af dem har måttet aflyses eller udskydes. Det gik i december ud over afdelingens traditionsrige julestue og julefrokosten for afdelingens ansatte, bestyrelse og frivillige. Vi ser meget frem til, at vi kan genoptage traditionen i december 2021. Musikerdag-arrangementet, som bliver til i samarbejde med MONO og ORA, og som de seneste år været en stor succes, har måttet udskydes fra 2020 og ind i 2021, hvor vi planlægger efter at kunne gennemføre arrangementet enten i slutningen af maj eller i efteråret. Der blev i 2020 afholdt en enkelt temaften for selskabsmusikerne den 27. januar på Det Gamle Gasværk. Det er et initiativ, som er meget velbesøgt, og som vi ser frem til at kunne genoptage i 2021, når det igen er muligt. Den 6. februar blev arrangementet ’Pas På Hørelsen’ afholdt på Aarhus Musikskole. Pas På Hørelsen er et tiltag fra DMF i samarbejde med GN Hearing, der sætter fokus på musikernes hørelse. I forbindelse med arrangementet præsenterede Agnete Hoffman-Petersen en ny undersøgelse fra Odense Universitetshospital, som blandt andet afslørede, at 46% af rytmiske musikere har tinnitus. Et tankevækkende tal, og en påmindelse om at passe godt på hørelsen.

Afdelingen har igen i 2020 haft glæde af at kunne yde støtte til en række projekter til fordel for musiklivet og musikerne i byen. Heraf kan bl.a. nævnes; Blues Jams på CasaV58, Aarhus Jazzselskabs 50-års Jubilæumskoncert, koncertinitiativer under jazzfestivalen, ALT_R_JAZZ, Open Mic-arrangement på Merchant Room, workshop med Johannes Smed arrangeret af Århus Sangskriverværksted, koncert på Café Støj, DMFs Talentpris til Unge Spiller Klassisk-konkurrencen, og musikerhonorar til ’Åben Juleaften’ for folk, der ellers ville have holdt juleaften alene, arrangeret af Steffen Rasmussen.

I begyndelsen af 2021 er der taget initiativ til en række nye tiltag og samarbejder. Heraf kan bl.a. nævnes, at formanden har haft møde med repræsentanter fra Magistraten for Sundhed og Omsorg ved Aarhus Kommune med henblik på at afsøge muligheder for samarbejde. Derudover tages der initiativ til en række visionsmøder med organisationer og aktører i jazzmiljøet med henblik på i samarbejde at udforme jazzens egen genåbningsplan og på den måde forhåbentlig skabe jobmuligheder til nogle af de hårdt ramte freelancere. Camilla sidder desuden med i en taskforce til genåbning af kulturlivet, som er nedsat at Aarhus Kommune.

Jesper Bjarnesen (pressefoto).

Spotlight Sessions-sangskriveraftener på Merchant Room

Spotlight Live Sessions blev startet op i 2019 af afdelingens tidl. formand Lars Kiehn og Benjamin Zanjani fra spillestedet Train med formålet at lave en open mic-scene i Frederiksgade hos the Merchant Room, hvor solister og bands kunne prøve deres materiale af foran et publikum. Projektet nåede at køre nogle fine aftener, men måtte også ud i aflysninger i 2020, hvor der kun nåede at blive afviklet én koncertaften for byens nye sangskrivende musikere.

Spotlight Live Sessions blev startet op i 2019 af afdelingens tidl. formand Lars Kiehn og Benjamin Zanjani fra spillestedet Train med formålet at lave en open mic-scene i Frederiksgade hos the Merchant Room, hvor solister og bands kunne prøve deres materiale af foran et publikum. Projektet nåede at køre nogle fine aftener, men måtte også ud i aflysninger i 2020, hvor der kun nåede at blive afviklet én koncertaften for byens nye sangskrivende musikere.

DMF M8

På trods af Corona lykkedes det alligevel i 2020 at få afholdt Musikskolernes bandevent, DMF M8, som kulminerede i en fantastisk finaledag den 20. september 2020 i Kedelhuset, Silkeborg. Her dystede 8 virkeligt dygtige unge bands om hovedpræmien på kr. 20.000, som silkeborgensiske Mirror to the Moon endte med efterfølgende at kunne sætte ind på bandkontoen. DMF M8 er et regionalt samarbejde mellem DMF-lokalafdelingerne i Randers, Holstebro, Viborg, Silkeborg, Djursland og Aarhus, og 16 jyske musikskoler. Efter at have kørt i nogle år er denne musikkonkurrence efterhånden blevet en rigtig god platform, hvor vi i lokalafdelingerne møder og interagerer med de unge musikere, vores medlemmer og undervisere ude på musikskolerne.

På trods af Corona lykkedes det alligevel i 2020 at få afholdt Musikskolernes bandevent, DMF M8, som kulminerede i en fantastisk finaledag den 20. september 2020 i Kedelhuset, Silkeborg. Her dystede 8 virkeligt dygtige unge bands om hovedpræmien på kr. 20.000, som silkeborgensiske Mirror to the Moon endte med efterfølgende at kunne sætte ind på bandkontoen. DMF M8 er et regionalt samarbejde mellem DMF-lokalafdelingerne i Randers, Holstebro, Viborg, Silkeborg, Djursland og Aarhus, og 16 jyske musikskoler. Efter at have kørt i nogle år er denne musikkonkurrence efterhånden blevet en rigtig god platform, hvor vi i lokalafdelingerne møder og interagerer med de unge musikere, vores medlemmer og undervisere ude på musikskolerne.

Kurser

Afdelingen har i det forgangne år kunnet tilbyde medlemmerne følgende kurser og workshops:
Kommerciel sangskrivnings- og produktionsworkshop, Tag hånd om din trivsel, Lav PR for din udgivelse, Rytmisk korarrangement, Skatteworkshop, Onlinekoncerter – Hvordan?, Nodeskrivning med Sibelius, Final Cut Pro X, Skrive-workshop, Rytmisk korarrangement 2021, Ableton – introduktion, DaVinci Resolve, Videoproduktion i Final Cut Pro X, Videoproduktion på din smartphone.

Århus Sangskriverværksted

(foto: Svend Seegert).

ÅSV – Århus Sangskriverværksted har, siden de startede foreningen for mere end 20 år siden, ’boet’ hos os i afdelingen. De låner vores mødelokaler en gang om måneden og afholder deres værkstedsaftener, hvor der bliver skrevet, præsenteret og arbejdet med sangskrivning i fællesskab. Vi er fortsat glade for at have dem i huset, om end deres aktiviteter i den seneste tid ikke er foregået her i afdelingen, men i stedet via onlinemøder. ÅSV har ved flere lejligheder også udtrykt deres glæde ved samarbejdet med DMF, f.eks. modtog Aarhus-afdelingen i 2014 ÅSV-bestyrelsens årlige ærespris, og i starten af 2021 fik vores tidligere formand Lars Kiehn også personligt tildelt denne fine pris.

Drive-in-koncerter på Tangkrogen

I 2020 skabte Front Of House som reaktion på corona-situationen Danmarks største drive-in venue, P-Scenen, på Tangkrogen i Aarhus. Her kunne publikum opleve live-koncerter fra deres biler, og der var stor opmærksomhed omkring projektet både nationalt og internationalt. DMF var en del af projektet og ydede i den forbindelse støtte i form af musikerhonorarer. Det er fantastisk, at der med initiativer som dette bliver fundet nye veje i en tid, hvor begrænsningerne er mange.

Afdelingen har i det forgangne år kunnet tilbyde medlemmerne følgende kurser og workshops:
Kommerciel sangskrivnings- og produktionsworkshop, Tag hånd om din trivsel, Lav PR for din udgivelse, Rytmisk korarrangement, Skatteworkshop, Onlinekoncerter – Hvordan?, Nodeskrivning med Sibelius, Final Cut Pro X, Skrive-workshop, Rytmisk korarrangement 2021, Ableton – introduktion, DaVinci Resolve, Videoproduktion i Final Cut Pro X, Videoproduktion på din smartphone.

Århus Sangskriverværksted

ÅSV – Århus Sangskriverværksted har, siden de startede foreningen for mere end 20 år siden, ’boet’ hos os i afdelingen. De låner vores mødelokaler en gang om måneden og afholder deres værkstedsaftener, hvor der bliver skrevet, præsenteret og arbejdet med sangskrivning i fællesskab. Vi er fortsat glade for at have dem i huset, om end deres aktiviteter i den seneste tid ikke er foregået her i afdelingen, men i stedet via onlinemøder. ÅSV har ved flere lejligheder også udtrykt deres glæde ved samarbejdet med DMF, f.eks. modtog Aarhus-afdelingen i 2014 ÅSV-bestyrelsens årlige ærespris, og i starten af 2021 fik vores tidligere formand Lars Kiehn også personligt tildelt denne fine pris.

(foto: Svend Seegert).

Drive-in-koncerter på Tangkrogen

I 2020 skabte Front Of House som reaktion på corona-situationen Danmarks største drive-in venue, P-Scenen, på Tangkrogen i Aarhus. Her kunne publikum opleve live-koncerter fra deres biler, og der var stor opmærksomhed omkring projektet både nationalt og internationalt. DMF var en del af projektet og ydede i den forbindelse støtte i form af musikerhonorarer. Det er fantastisk, at der med initiativer som dette bliver fundet nye veje i en tid, hvor begrænsningerne er mange.

Jazzfestival

Afdelingens aktive rolle i Aarhus Jazzfestival blev som meget andet i 2020 også begrænset en del af corona-situationen. I de sidste par år har afdelingen i samarbejde med CasaV58 præsenteret nogle rigtig velbesøgte koncerter med gode navne under den årlige festival, men i 2020 blev projektet fragmenteret og i stedet lagt ud i efteråret under overskriften ’Efterårs-jazz’. Fire aftener var annonceret, to af dem lykkedes det at afholde: Eliel Lazo Project og Blue Lotus (Mikkel Nordsø, Tine Rehling og Ole Theil), mens Tango Nuevo måtte aflyses, og koncerten med Loveless Blue Jazz Quintet er blevet udsat.

Afdelingens aktive rolle i Aarhus Jazzfestival blev som meget andet i 2020 også begrænset en del af corona-situationen. I de sidste par år har afdelingen i samarbejde med CasaV58 præsenteret nogle rigtig velbesøgte koncerter med gode navne under den årlige festival, men i 2020 blev projektet fragmenteret og i stedet lagt ud i efteråret under overskriften ’Efterårs-jazz’. Fire aftener var annonceret, to af dem lykkedes det at afholde: Eliel Lazo Project og Blue Lotus (Mikkel Nordsø, Tine Rehling og Ole Theil), mens Tango Nuevo måtte aflyses, og koncerten med Loveless Blue Jazz Quintet er blevet udsat.

Kunst & Kultur i Balance

Kunst & Kultur i Balance er et initiativ, som er sat i verden af Snyk – den danske genreorganisation for ny, eksperimenterende musik, lydkunst og klassisk musik – for at skabe en reel kulturændring på tværs af kunst- og kulturbranchen. Projektet er udviklet i samarbejde med Dansk Komponistforening, JazzDanmark, Roskilde Festival, ROSA og Tempi.

Kunst & Kultur i Balances første initiativ er et uddannelsesforløb, der tager afsæt i adfærds- og kulturændringer. Forløbet er gratis og afholdes online via Zoom med start i december 2020. Hele Dansk Musiker Forbunds formandsskab, Søs Nyengaard, Thomas Sandberg og Henrik Jansberg, deltager i forløbet og her fra Aarhus-afdelingen deltager Camilla Overgaard.

Alle moduler har fokus på vores hverdagshandlinger og tankemønstre – den måde, hvorpå vi hver eneste dag tager beslutninger, faciliterer møder, idé-genererer, rekrutterer, uddeler ansvar, laver forfremmelser, vores omgangstone, hvordan man reagerer og handler, når magtmisbrug og sexisme finder sted m.m. Derudover dykker vi ned i temaer som magtpositioner, gatekeeper-funktioner og hierarkier.

Hvert modul giver foruden et evidensbaseret vidensgrundlag for det pågældende tema, en række praktiske greb, som vi kan afprøve og benytte i hverdagen, og som kan bidrage til udvikling af en inkluderende kultur, hvor alle har ligeværd og lige muligheder – og hvor diversiteten af kompetencer og talent anvendes til fulde.

Aarhus Orkesterforenings Stiftelse

Bestyrelsen i Stiftelsen påbegyndte i 2019 et stort arbejde med at undersøge muligheden for at etablere 4 nye lejligheder på de uudnyttede tagetager i de 3 sammenhængende ejendomme i Langelandsgade. Alle planer er nu godkendt, og byggeriet skal til at gå i gang. Det er et stort projekt, men fantastisk at der på sigt bliver mulighed for at udbyde yderligere 4 lejligheder til DMF-medlemmerne. Ansøgning om at komme på venteliste kan sendes til Stiftelsens formand Lars Kiehn (larskiehnsax@gmail.com) eller til bestyrelsesmedlem i Stiftelsen Kirsten Mehlsen (kirstensaurus@me.com).

Aarhus Symfoniorkester

Den første januar 2020 tiltrådte Aarhus Symfoniorkesters nye chefteam bestående af musikchef Jesper Nordin og souschef Thorkild Andreasen og satte sig i spidsen for den kunstneriske og økonomiske udvikling af Aarhus Symfoniorkester. Corona-situationen har selvfølgelig også haft indflydelse på orkestrets arbejde i 2020, men orkestrets musikere var dog ude at spille på plejehjem og bosteder under den første nedlukning til stor glæde for beboerne. Før sommerferien kunne orkestret igen gennemføre koncerter i Musikhusets Symfoniske sal med et begrænset antal publikummer – herunder en stor galla-koncert i august – indtil den næste nedlukning ramte i december. Orkestret har nu igangsat projektet ’Giv Lyd’, som er et projekt, der primært er tiltænkt enlige, ensomme og andre, som coronarestriktioner o.lign. har berøvet social kontakt og meningsfulde oplevelser. Aarhus Symfoniorkester tilbyder gennem projektet private videokoncerter med 1-2 musikere fra orkestret gratis, og der er allerede fuldt booket. Det vidner om, hvordan musikken og musikerne kan være med til at skabe håb i en tid, der rummer store udfordringer for mange.

Teater- og musicalområdet

Som alle andre områder har teater- og musicalvirksomhed selvfølgelig også været ramt af aflysninger og nedlukninger i 2020. Året bød desværre også på store økonomiske udfordringer for Fredericia Teater, som i marts 2020 måtte indgive konkursbegæring. Teatrets økonomiske udfordringer blev udløst af et svigtende billetsalg på to forestillinger i løbet af 2019, som førte til et tocifret millionunderskud og senere en konkursbegæring i begyndelsen af marts 2020. Der har efterfølgende været en lang kamp med Lønmodtagernes Garantifond, som ikke har villet imødekomme Dansk Musiker Forbunds krav om at kompensere de engagerede medlemmers tabte indtægt, og derfor har DMF nu en sag på vej mod Lønmodtagernes Garantifond.

I begyndelsen af 2021 meldte Fredericia Kommune dog ud, at byen får et nyt musicalteater. Teatret får navnet Fredericia Musicalteater, og der er afsat 11 millioner årligt til det i kommunens budget. Det er en glædelig nyhed, at der igen vil blive produceret og opsat musicals på højt niveau i Fredericia. I begyndelsen af 2021 blev det desuden besluttet af et markant flertal i Folketinget, at Fredericia Musicalteater de næste 4 år vil modtage et statsligt udviklingstilskud på 8,7 millioner kroner årligt.
2020 bød desværre også på en konkursbegæring fra Vilhelmsborg Festspil. Festspillet har siden 1991 produceret en årlig udendørs forestilling om sommeren i parken ved Vilhelmsborg Gods ved Aarhus og har engageret mange musikere gennem årene.

Overenskomstforhandlinger på teaterområdet finder sted hvert tredje år og da den seneste forhandling på området fandt sted i 2019, ser vi nu frem mod overenskomstforhandlinger i 2021. I den forbindelse bliver medlemmer af DMF, som arbejder på området, inviteret til at deltage i en række møder omkring udformning af krav i forbindelse med forhandlingerne. Engagement i disse møder fra medlemmernes side er meget værdifuldt for at kvalificere kravene.

Musikskoleområdet

Undervisere og elever på musikskolerne har i løbet af 2020 måttet flytte størstedelen af deres undervisning online. Det har enten foregået ved, at undervisningen har været gennemført på Zoom eller andre platforme, eller ved at underviserne har lavet små videoer til eleverne. Det har selvsagt krævet en hel del tilvænning og har medført en ekstra arbejdsbyrde for de fleste, og det bliver dejligt, når undervisningen igen kan gennemføres fysisk. I 2021 skal der forhandles ny overenskomst på musikskoleområdet. Ligesom det er tilfældet på teaterområdet, bliver medlemmer af DMF også her inviteret til at deltage i en række møder omkring udformning af krav i forbindelse med forhandlingerne.

Freelanceområdet

Freelanceområdet har været hårdt ramt af aflyste og udsatte koncerter samt udeblivende bookinger i 2020 og er det fortsat her i begyndelsen af 2021. Det er gået hårdt ud over musikerne, som har måttet leve med en stor usikkerhed. Det manglende kendskab til musikernes virke har betydet, at hjælpepakkerne i mange tilfælde ikke har dækket godt nok. Dansk Musiker Forbund har arbejdet på højtryk for at informere og oplyse politikerne om musikernes virke og sammensatte økonomi, hvilket har resulteret i forbedringer af hjælpepakkerne.
Det har kunnet lade sig gøre at gennemføre koncerter med publikum i et stærkt begrænset omfang udendørs, i koncertsalene og på spillestederne i 2020, men mange af livets fester som bryllupperne, konfirmationerne og de runde fødselsdage, hvor DMFs medlemmer også er med til at levere musikken, har været aflyst eller er blevet udskudt. Livestreamede koncerter og andre digitalte initativer har bidraget til at holde musikken i gang, men vi ser nok alle frem mod den tid, hvor vi igen kan indtage scenerne og sprede glæde til livets fester.

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen blev afholdt 28. september i Århus Firma Sports lokaler med omkring 100 fremmødte medlemmer. Her valgte generalforsamlingen bestyrelsesmedlem Camilla Overgaard som ny formand for afdelingen. Herudover blev Flemming Både og Kim Mikkelsen genvalgt til bestyrelsen for 2 år og Thomas Thomsen blev, efter ønske fra generalforsamlingen, valgt ind på den bestyrelsespost, som blev vakant efter valget af Camilla til formandsposten, for den resterende del af valgperioden, som løber frem til generalforsamlingen 2021. Erik Bekker Hansen blev desuden valgt som bestyrelsessuppleant. Generalforsamlingen valgte derudover ni delegerede til at repræsentere afdelingen ved kongressen i november.

Generalforsamlingen blev afholdt 28. september i Århus Firma Sports lokaler med omkring 100 fremmødte medlemmer. Her valgte generalforsamlingen bestyrelsesmedlem Camilla Overgaard som ny formand for afdelingen. Herudover blev Flemming Både og Kim Mikkelsen genvalgt til bestyrelsen for 2 år og Thomas Thomsen blev, efter ønske fra generalforsamlingen, valgt ind på den bestyrelsespost, som blev vakant efter valget af Camilla til formandsposten, for den resterende del af valgperioden, som løber frem til generalforsamlingen 2021. Erik Bekker Hansen blev desuden valgt som bestyrelsessuppleant. Generalforsamlingen valgte derudover ni delegerede til at repræsentere afdelingen ved kongressen i november.

Tak til Lars Kiehn

(foto: Jørn Gade).

Valget af ny formand for afdelingen betød, at Lars Kiehn forlod posten efter 24½ år. Gennem de mange år på posten har Lars med sin kærlighed til musikken, sin imødekommenhed og sin oprigtige interesse for afdelingens medlemmer og deres vilkår sat et varigt aftryk både på Aarhus-afdelingen og hos mange mennesker. På vegne af bestyrelsen, en stor tak til Lars Kiehn for hans mangeårige engagement i afdelingen og dens medlemmer og for hans bidrag til DMFs arbejde for musikerne og musiklivet i Danmark.

Valget af ny formand for afdelingen betød, at Lars Kiehn forlod posten efter 24½ år. Gennem de mange år på posten har Lars med sin kærlighed til musikken, sin imødekommenhed og sin oprigtige interesse for afdelingens medlemmer og deres vilkår sat et varigt aftryk både på Aarhus-afdelingen og hos mange mennesker. På vegne af bestyrelsen, en stor tak til Lars Kiehn for hans mangeårige engagement i afdelingen og dens medlemmer og for hans bidrag til DMFs arbejde for musikerne og musiklivet i Danmark.

(foto: Jørn Gade).

Kongres 2020

2020 var kongresår, og kongressen fandt sted den 18. og 19. november på Radisson Blu i København. Anders Laursen takkede af efter 28 år som formand for Dansk Musiker Forbund, som blev takket både med taler og sang (med lukket mund og mundbind). Der er også sendt en erkendtlighed til Anders på vegne af Aarhus-afdelingen. Kongressen valgte nyt formandsskab bestående af Søs Nyengaard (formand), Thomas Sandberg (næstformand) og Henrik Jansberg (2. næstformand) samt ny hovedbestyrelse. Her fra afdelingen blev formand Camilla Overgaard og bestyrelsessuppleant Erik Bekker Hansen valgt ind i hovedbestyrelsen for 4 år.

Det nye formandsskab, Henrik Jansberg, Søs Nyengaard og Thomas Sandberg (foto: Rikke Tjørring).

Hovedbestyrelsen havde ved denne kongres stillet forslag om at afholde årsmøder hvert år i stedet for kongres hvert fjerde år. En stor ændring, men også en ændring som på sigt kan skabe en større smidighed i Dansk Musiker Forbunds arbejde og en tættere kontakt til afdelingerne. Kongressen vedtog forslaget, og der vil således blive holdt årsmøde for første gang i september 2021. Dette betyder, at der fremover hvert år skal vælges delegerede til årsmødet på afdelingens generalforsamling. Årsmødet erstatter desuden det årlige repræsentantskabsmøde, som ikke længere vil finde sted. Ungdomsmedlemmerne til hovedbestyrelsen, som tidligere blev valgt på repræsentantskabsmødet, skal derfor fremover vælges på årsmødet. Det betyder, at lokalafdelingerne skal sørge for at prioritere, at der er unge under 35 år blandt de delegerede til årsmødet. Selve valget af hovedbestyrelsen vil fremadrettet ske rullende, således at halvdelen af hovedbestyrelsen vælges hvert andet år i stedet for, at hele hovedbestyrelsen vælges hvert fjerde år, som det tidligere var tilfældet. For at igangsætte dette blev en del af hovedbestyrelsesmedlemmerne ved kongressen således valgt for to år.
Aarhus-afdelingens tidligere formand Lars Kiehn blev ved kongressen udnævnt til æresmedlem af Dansk Musiker Forbund – en meget fortjent anerkendelse af hans mangeårige arbejde både i Aarhus-afdelingen, i hovedbestyrelsen, i forretningsudvalget og adskillige andre udvalg. Lars blev desuden valgt som kritisk revisor for hovedforbundet.

2020 var kongresår, og kongressen fandt sted den 18. og 19. november på Radisson Blu i København. Anders Laursen takkede af efter 28 år som formand for Dansk Musiker Forbund, som blev takket både med taler og sang (med lukket mund og mundbind). Der er også sendt en erkendtlighed til Anders på vegne af Aarhus-afdelingen. Kongressen valgte nyt formandsskab bestående af Søs Nyengaard (formand), Thomas Sandberg (næstformand) og Henrik Jansberg (2. næstformand) samt ny hovedbestyrelse. Her fra afdelingen blev formand Camilla Overgaard og bestyrelsessuppleant Erik Bekker Hansen valgt ind i hovedbestyrelsen for 4 år.

Hovedbestyrelsen havde ved denne kongres stillet forslag om at afholde årsmøder hvert år i stedet for kongres hvert fjerde år. En stor ændring, men også en ændring som på sigt kan skabe en større smidighed i Dansk Musiker Forbunds arbejde og en tættere kontakt til afdelingerne. Kongressen vedtog forslaget, og der vil således blive holdt årsmøde for første gang i september 2021. Dette betyder, at der fremover hvert år skal vælges delegerede til årsmødet på afdelingens generalforsamling. Årsmødet erstatter desuden det årlige repræsentantskabsmøde, som ikke længere vil finde sted. Ungdomsmedlemmerne til hovedbestyrelsen, som tidligere blev valgt på repræsentantskabsmødet, skal derfor fremover vælges på årsmødet. Det betyder, at lokalafdelingerne skal sørge for at prioritere, at der er unge under 35 år blandt de delegerede til årsmødet. Selve valget af hovedbestyrelsen vil fremadrettet ske rullende, således at halvdelen af hovedbestyrelsen vælges hvert andet år i stedet for, at hele hovedbestyrelsen vælges hvert fjerde år, som det tidligere var tilfældet. For at igangsætte dette blev en del af hovedbestyrelsesmedlemmerne ved kongressen således valgt for to år.
Aarhus-afdelingens tidligere formand Lars Kiehn blev ved kongressen udnævnt til æresmedlem af Dansk Musiker Forbund – en meget fortjent anerkendelse af hans mangeårige arbejde både i Aarhus-afdelingen, i hovedbestyrelsen, i forretningsudvalget og adskillige andre udvalg. Lars blev desuden valgt som kritisk revisor for hovedforbundet.

Det nye formandsskab, Henrik Jansberg, Søs Nyengaard og Thomas Sandberg (foto: Rikke Tjørring).

Repræsentantskabsmøde

Grundet Covid-19-situationen blev der ikke et repræsentantskabsmøde i 2020. Fremover erstattes repræsentantskabsmødet, som tidligere nævnt, af årsmødet, og den faglige dialog, der tidligere fandt sted ved disse møder, må nu tænkes ind i årsmødeformatet.

Forbundsmøder

Formand Camilla Overgaard sidder, udover som medlem af hovedbestyrelsen, i hovedforbundets forretningsudvalg (FU) og i medlemsaktivitetsudvalget, mens hovedbestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant i afdelingen, Erik Bekker Hansen, sidder i medlemsaktivitetsudvalget og bevillingsudvalget. Både hovedbestyrelse og udvalg holder møder online, indtil situationen igen er til at mødes fysisk, men digitale møder vil fremadrettet blive mere anvendte i udvalgsarbejdet.

Sammenlægning af Dansk Korforbund og Dansk Musiker Forbund

Den 1. marts 2020 blev Dansk Korforbund og Dansk Musiker Forbund sammenlagt, og Dansk Korforbunds medlemmer er nu medlemmer i Dansk Musiker Forbund. Sammenlægningen har betydet, at forhandlingsretten på en lang række områder er overgået til Dansk Musiker Forbund, og at Aarhus-afdelingen i marts fik omkring 30 nye medlemmer. Det er vi meget glade for og ønsker dem alle hjerteligt velkommen.

Den Jyske Opera

Covid-19 har selvfølgelig også påvirket Den Jyske Operas produktioner, hvor tre store forestillinger samt alle normale koncertaktiviteter for operakoret blev aflyst. Personalet har således været hjemsendt ad flere omgange i løbet af året, og efter nedlukningen har korsangerne kun været samlet ganske få dage som fuldt kor. Det lykkedes dog at gennemføre nogle få af årets produktioner: En fuld turné landet rundt med Rigoletto, en række plejehjemskoncerter i Aarhus samt operaen I Går Og I Morgen, som spillede på havnen i Aarhus i august 2020, hvor der virkelig blev tænkt kreativt. I går og i morgen var udviklet specielt til at håndtere coronatidens mange restriktioner med afstand og adskillelse. Det vidner om den store kreativitet, der mange steder bliver udvist for at imødegå de udfordringer, som corona-situationen medfører.

Berlin-lejligheden

DMF-Aarhus’ medlemmer har også i 2020 haft glæde af lejligheden i Berlin. Grundet corona-situationen har der dog været en del aflysninger som følge af de gældende restriktioner. Lejligheden har dermed ikke været lejet ud i alle de 12 uger, den har været udbudt til medlemmerne. Vi ser frem til igen at kunne sende medlemmer afsted, når forholdene er til det.

PA-anlæg og cykeludlån

Afdelingens flotte Christiania-cykel (foto: Lars Knudsen).

Tilbuddet om at låne afdelingens PA-system og budcykel er fortsat noget, som mange medlemmer benytter sig af. Her under Corona-pandemien har vi oplevet, at medlemmerne har kunnet bruge tilbuddet til selv at igangsætte muligheder for alternative måder til alligevel at komme ud at spille. Anlægget lyder stadig rigtig godt, og cyklen kører upåklageligt, da medlemmerne er søde til at passe på tingene. Så alt i alt et populært tilbud, som mange medlemmer har rigtig god glæde af.

Tilbuddet om at låne afdelingens PA-system og budcykel er fortsat noget, som mange medlemmer benytter sig af. Her under Corona-pandemien har vi oplevet, at medlemmerne har kunnet bruge tilbuddet til selv at igangsætte muligheder for alternative måder til alligevel at komme ud at spille. Anlægget lyder stadig rigtig godt, og cyklen kører upåklageligt, da medlemmerne er søde til at passe på tingene. Så alt i alt et populært tilbud, som mange medlemmer har rigtig god glæde af.

Afdelingens flotte Christiania-cykel (foto: Lars Knudsen).

BASUNEN går digitalt

Bestyrelsen besluttede i begyndelsen af 2020, at fagbladet BASUNEN, som udgives af Aarhus-afdelingen i samarbejde med DMF-afdelingerne i Randers, Silkeborg, Holstebro, Viborg og Djursland, ikke længere skulle udkomme som fysisk blad. Det skyldtes, at trykning og forsendelse af et fysisk blad var meget bekosteligt, og bestyrelsen vurderede, at der ikke længere var luft til dette i afdelingens økonomi. BASUNEN nr. 1 og nr. 2 fra 2020 blev dermed de sidste fysiske numre.

Det første nummer af BASUNEN blev udgivet tilbage i februar 1988, som et trykt fagblad for medlemmerne af DMF-Aarhus. I de første 13 år af bladets levetid var det med egen offsetmaskine og tryksværte ud over det hele på DMF-kontoret i Aarhus. Hver udgivelse var en større praktisk opsætnings- og produktionsproces, der startede med blyant, lineal og Letraset, og som foruden det hjemmegjorte offsettryk også indbefattede transport af alle siderne på en sækkevogn igennem de aarhusianske gader ned til bogbinderen. I 2000 fik bladet et løft opad fra sort/hvid til et nyt format med farvetryk, opsætning og layout på computer samt tryk på god papirkvalitet.

I de følgende 20 år frem til og med 2020 blev BASUNEN fortsat trykt fysisk, udgivet og omdelt fire gange årligt til alle medlemmer af DMF-Aarhus. I denne periode steg oplaget desuden, da musikerne i lokalafdelingerne i Midtjylland også kom på modtagerlisten. BASUNEN fik allerede i 1996 sin egen hjemmeside www.basunen.dk. I vores online arkiv ligger i alt 71 tidligere udgivelser, fra 2004 og frem til 2020. De blev sat op og kan læses i det bladrevenlige ISSUU-format.

BASUNEN er skrevet og produceret af afdelingens ansatte med hjælp fra en håndfuld frivillige skribenter, som er med i redaktionen omkring bladudgivelsen. De er en stor hjælp i arbejdet med at lave fagligt indhold og materiale til hver ny udgivelse. Det er vi utroligt taknemmelige og glade for, og vi glæder os til at fortsætte samarbejde i det nye format. Derudover har bladet gennem de sidste 20 år været sat op af Bjarne Gren, som har gjort et kæmpestort stykke arbejde i den forbindelse og derudover har kørt både BASUNENs og afdelingens hjemmesider. Fremadrettet vil BASUNEN ikke længere blive sat op i et bladrevenligt format, og der skal herfra lyde en kæmpestor tak til Bjarne for at have løftet denne opgave gennem så mange år. Camilla har på bestyrelsens og afdelingens vegne været ude og aflevere en erkendtlighed som anerkendelse af hans arbejde.

Omkring april 2021 udkommer første nummer af BASUNEN i det nye format på basunen.dk. Nok har bladet skiftet ham et par gange undervejs fra dagene med sort tryksværte på hænderne og frem til nu, men den redaktionelle linje er fortsat med blikket rettet imod kvalitativt fagligt, underholdende og oplysende journalistisk indhold. Der er lagt et stort stykke arbejde bag det nye format på bladet, og vi glæder os meget til at byde velkommen på basunen.dk.

(logo: DMF Aarhus).

Aarhus Jazz Orchestra

Aarhus Jazz Orchestra kunne i samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium søndag den 8. marts 2020 for 8. år i træk lukke dørene op til ’Store Big Band Dag’. Store Big Band Dag er et tilbud til amatørbigbands i Region Midtjylland, der har til hensigt at styrke det regionale bigband-netværk og sætte skub i talentudviklingen. Seks bigbands samledes på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus for at spille et værk af eget valg samt et stort fællesværk, der til dagens formål var arrangeret for alle seks deltagende bigbands. I spidsen for dagen var den kun 25-årige bigband-dirigent, trommeslager og arrangør John Riddell, der er ansat ved Aarhus Jazz Orchestra. Orkesteret skulle også igen i 2020 have spillet sine populære skolekoncerter, men disse måtte desværre aflyses grundet udviklingen i corona-situationen og den deraf følgende nedlukning af samfundet.

I maj lykkedes det dog alligevel orkestret at bringe musikken ud på skolerne i form af ’Skolegårdsjazz’, hvor syv af orkestrets musikere spillede udendørs på fem aarhusianske skoler. Orkesteret har også haft fem blæsere ude at spille vindueskoncerter på en række plejehjem sammen med den danske sanger Kim Brandt, og i slutningen af juni spillede tre blæsere og en kontrabassist en række pop-up-koncerter rundt omkring i Aarhus’ parker og skove.
December bød på også på et farvel til orkesterchef gennem mere end tolv år Dorthe Andersen, som fra januar 2021 har søgt nye udfordringer som vicekulturskoleleder på Den Kreative Skole i Silkeborg.

Anders Øbæk, som siden 2018 har været kunstnerisk ansvarlig producent hos Aarhus Jazz Orchestra, og som har fungeret som konstitueret orkesterchef siden udgangen af 2020, er nu valgt til at tiltræde stillingen som ny orkesterchef. Stort tillykke til Anders og en stor tak til Dorthe for mange års godt samarbejde.

Aarhus Jazz Orchestra (pressefoto).

Ungdomsudvalget

Afdelingens ungdomsudvalg har i 2020 bestået af Jes Byg Meinertz, Jakob Sommerlund Moestrup og Laurits Thing Holm. Møder i udvalget har været afholdt efter behov, og der har ikke været den helt store aktivitet i året, der er gået. Det skal selvfølgelig også ses i sammenhæng med, at corona-situationen har vanskeliggjort en del tiltag. Det vil i 2021 være en prioritet at få sat mere gang i udvalget, da vi synes, at det er et vigtigt aktiv for afdelingen.

Regionssamarbejdet

Der har været et enkelt møde i regionssamarbejdet i 2020 på Pavillonen i Grenaa. Her var den forestående kongres samt DMF M8 på dagsordenen. Regionssamarbejdet består af DMFs lokalafdelinger i Øst- og Midtjylland og er et forum, hvor formænd og interesserede bestyrelsesmedlemmer kan sparre med hinanden samt drøfte politiske tiltag og medlemsaktiviteter. I 2021 er det indtil videre planen, at der afholdes to fysiske møder, som suppleres med online-møder med målet om øget kontakt.

Tillidsmandsuddannelse

Grundet corona-situationen og de gældende restriktioner blev der ikke afholdt tillidsmandskurser i 2020. De forventes genoptaget i 2021.