(foto: Camilla Overgaard).
Af: Camilla Overgaard, formand DMF Aarhus.
Print Friendly, PDF & Email

Vi har glædet os meget til at kunne byde velkommen til det nye format af fagbladet BASUNEN, som har hjemme her på basunen.dk. Der er lagt rigtig mange tanker og timer i siden, og vi håber, at I vil få glæde af at bruge den. BASUNEN udkommer fortsat 4 gange om året, men nu som artikelsamling her på siden. Dette er debut-nummeret, og vi ser frem til at arbejde videre med at udvikle det nye format. I er altid velkomne til at skrive til redaktionen, hvis I har forslag til, hvordan vi kan lave et endnu bedre fagblad.

(foto: Lars Knudsen).

Uvisheden fylder stadig

I min sidste leder tilbage i oktober 2020 skrev jeg om uvisheden, der fulgte af coronakrisen, og om hvordan den på den ene side har virket som katalysator for nye idéer og erfaringer, mens den på den anden side har haft store personlige omkostninger for mange. Uvisheden fylder desværre stadigvæk meget i vores branche her i 2021, mens samfundet langsomt åbner igen, og vil gøre det i en rum tid endnu, men foråret er på vej og sætter i øjeblikket farver på byen med krokus og grønne knopskud på træerne. Det får ikke uvisheden til at forsvinde, men det lysner alligevel.

Det er glædeligt, at der fra politisk side er et ønske om at holde hånden under kulturlivets arrangører og institutioner, men det er mindst lige så vigtigt at holde hånden under jer, der leverer indholdet. Der skal, i forbindelse med genåbningen af samfundet, arbejdes for konkrete tiltag, som direkte kommer jer til gode, så der både kommer gang i musikken igen for de store, men også for de rigtig mange små. Den særligt udsatte position, som freelancerne befinder sig i og dermed behovet for konkrete og hurtigtvirkende tiltag, er ikke unikt for vores branche, men gør sig gældende på tværs af de kunstneriske fag. I den forbindelse har det været meget positivt at opleve, hvordan man på tværs af kulturlivets aktører i Aarhus arbejder sammen om netop dette budskab.

Vi samarbejder aktivt om at præsentere konkrete forslag til initiativer, som kommer freelancerne direkte til gode, for de lokale politikere. Jo flere vi er, der står sammen om denne dagsorden, desto større er sandsynligheden for politisk velvilje til at igangsætte initiativer, som kan skabe muligheder for jer, der har allermest brug for dem. Jeg prioriterer derfor at bidrage meget aktivt til dette samarbejde og tager altid gerne imod input og forslag fra jer.

Generalforsamling 2021

Uvisheden spiller selvfølgelig også ind i planlægningen af årets generalforsamling, da vi ikke ved, hvornår vi igen har mulighed for at samles. På baggrund af dette har vi i afdelingens bestyrelse besluttet først at lægge generalforsamlingen mandag den 10. maj i håbet om, at det på det tidspunkt vil være muligt at favne en eller anden grad af fysisk fremmøde. Det kommer dog med al sandsynlighed til at være nødvendigt at supplere det fysiske fremmøde med muligheden for at deltage i generalforsamlingen digitalt. Det er endnu svært at sige præcist, hvordan rammen omkring et sådant hybrid-format kommer til at blive, men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at skabe så gode betingelser for at deltage i demokratiet som muligt. Det er langtfra alle, der har lige stor erfaring med digital deltagelse, og derfor vil vi være klar til at hjælpe, så vi sikrer et stærkt medlemsdemokrati, også selv om vi måske ikke kan mødes.

Fællesskabet er afgørende

Der er til gengæld ingen tvivl om, at vi efterhånden har rigtig meget brug for at mødes, for netop det at mødes betyder meget for følelsen af, at man er en del af et fællesskab. Sociale netværk og fællesskaber er vigtige for vores trivsel, og det gælder vel at mærke både det fagfællesskab, vi har i Dansk Musiker Forbund, og de mange netværk og fællesskaber, hvor vi normalt mødes med vores kolleger, men også de utallige fællesskaber, vi er med til at skabe i kraft af vores virke som musikere, når mennesker mødes om musik.

Som jeg skrev til jer i en mailhilsen tidligere på året – vi har meget at savne, fordi vi har meget at give. Så indtil vi igen rigtigt kan mødes, må vi dyrke fællesskabet, hvor vi kan, og minde hinanden om, at vi ikke er alene i uvisheden, når motivationen mangler, og håbløsheden, meningsløsheden og bekymringerne om fremtiden fylder. Musikken og musikerne er afgørende for fællesskabet, og fællesskabet er afgørende for mennesker. Selv om foråret igen i år kan føles forsømt, så har foråret ikke forsømt os. Det står skrevet med krokus ved Viborgvej.

(foto: Camilla Overgaard).