BASUNEN - Annoncer og priser

Kontakt os venligst hvis du er interesseret i at annoncere i Basunen. Vores annoncepriser er meget rimelige, og du når ud til det professionelle musikområde i hele Midtjylland.

Tlf: 86 18 45 99

Hent folder med oplysning om annoncestørrelser, priser m.v. [pdf]

I samarbejde mellem afdelingerne i Randers, Djursland, Viborg, Holstebro, Herning og Århus udgives et fagblad for professionelle musikere i Midtjylland.

Bladet udkommer 4 gange om året i 1600 eksemplarer og bringer nyt om musilivet i Midtjylland.

Hvis du har udgivet en CD eller har kendskabl andre interessante musikbegivenheder, så sæt BASUNEN på din presseliste.

Hvis du kunne tænke dig at levere stof til bladet, er du også meget velkommen til at kontakte os.

Deadline for artikler til Basunen
10. februar
20. maj
10. september
20. november

Email kan sendes til:
aarhus@dmf.dk

Pressemateriale sendes til
Dansk Musiker Forbund
Att: Basunen
Vestergade 19, 2
8000 Århus C

Basunen 2010 nr. 4 - 23. årgang
Fagtidsskrift for professionelle musikere i Midtjylland

Udgives af Dansk Musiker Forbund - Århus Afdeling
i samarbejde med afdelingerne i
Randers, Silkeborg, Viborg, Holstebro, Herning og Djursland
Redaktion: Vestergade 19, 2 - 8000 Århus C
Tlf: 86 18 45 99 - email:
aarhus@dmf.dk

Webansvarlig - Bjarne Gren -
Gren|Grafisk
 

dkhotel