Nyhedsinformation fra DKL

Af Niels Chr. Hansen

ET NYT DKL-ÅR BEGYNDER!
Så er endnu et DKL-år skudt i gang - lad os arbejde på, at det vil byde på lige så gode resultater, som vi har oplevet i de forløbne år. Datoerne for DKL-møderne i sæson 2007–2008 står i mødekalenderen nedenfor. Vi fortsætter i år konceptet med seks årlige lørdagsmøder. Vi venter dog med at offentliggøre datoen for det sjette møde. Ideen er at afholde det op til Musikkens Dag 2008, eller hvis der på anden måde opstår et akut mødebehov. Altså er der tre efterårsmøder, to forårsmøder, et møde med Uddannelsesrådet samt det årlige MuR-møde med rektorerne.

GIV DE KONSERVATORIESTUDERENDE INDFLYDELSE!
Gennem de seneste år har vi oplevet, at flere og flere beslutninger flyttes væk fra lokale, kollegiale organer såsom konservatorieråd og studienævn, hvor de studerende og lærerne sidder med, og i stedes træffes af ministeriet eller i eksterne ad hoc-udvalg. Dette skal ses i forlængelse af de ændringer, der har medført, at rektor vælges af kulturministeren, og prorektor kan vælges af rektor og ikke længere nødvendigvis af lærerne. Bologna-processen, som en lang række europæiske lande har tilsluttet sig, stiller krav om studenterinddragelse, og det er dette løfte, DKL vil sørge for, bliver overholdt.
Eksempelvis sidder der ikke nogen studerende med i det såkaldte fusionsudvalg, der skal se på ’mere forpligtende samarbejder mellem musikkonservatorierne’. Det er vel meget naturligt, at de studerende får noget at skulle have sagt her! På universitetsuddannelserne har man fx en lang tradition for studenterinddragelse, men nogen gange kan det se ud, som om det halter en lille smule på Kulturministeriets område.

Vi konservatoriestuderende har heller ikke indflydelse på, hvem der bliver vores rektor – til trods for, at de universitetsstuderende sidder med i den bestyrelse, der ansætter deres rektor. I DKL tror vi på, at inddragelse af studerende avler øget engagement i ens egen uddannelse, hvilket vel kun kan ses som et plus for alle parter.
 
ALUMNEORDNING FOR TIDLIGERE STUDERENDE
På visse danske universiteter er man begyndt at danne såkaldte ”alumneforeninger” for tidligere studerende. Ligeledes har man de sidste år stillet krav om, at konservatorierne følger med i fx beskæftigelsessituationen for deres tidligere studerende. Måske kunne man overveje, om også de konservatorieuddannede - efter at de har afsluttet deres uddannelse - bør have mulighed for at danne værdifulde netværk med deres uddannelsesinstitution samt med andre ligesindede. Men hvordan skal en sådan ordning i så fald udformes, og hvorfra skal ressourcerne komme? Det er vigtigt, at man ikke tager penge fra uddannelsen i denne forbindelse. DKL vil i det kommende år sætte denne sag på dagsordenen.

TORSDAG D. 10. APRIL 2008
Torsdag d. 10. april 2008 er der igen dømt Musikkens dag på de seks musikkonservatorier - så sæt allerede nu kryds i kalenderen og engager dig i din lokale Musikkens dag-task force! Det er aldrig for tidligt at gå i gang med forberedelserne! Du kan læse om sidste års Musikkens dag-arrangementer på www.musikkensdag.dk, og hvis du har gode forslag til fremtidens Musikkens Dag, så tøv endelig ikke med at fortælle DKL om dine idéer!

STYRKET KONTAKT TIL STUDENTERRÅDENE
Et godt og effektivt landsrådsarbejde kan have stor fordel af en effektiv lokal studenterpolitisk indsats. Derfor vil DKL i det kommende år gøre en ekstra indsats for at styrke kontakten til studenterrådene ude på de enkelte konservatorier. I lighed med sidste studieår vil DKL afholde de faste møder ude på selve musikkonservatorierne. Her vil alle lokale konservatoriestuderende være hjerteligt velkomne til at komme og snuse lidt til landsrådet. De lokale studenterrådsmedlemmer vil få en særlig invitation. DKL vil nemlig gerne være et netværk, som de lokale studenterrådsformænd regner med og bruger aktivt i deres daglige arbejde. Dette vil være til gavn for såvel det lokale som det nationale arbejde for at sikre de konservatoriestuderendes et godt og indholdsrigt studium.

Læs mere om DKL og følg organisationens arbejde på hjemmesiden: www.DKLnet.dk

Basunen 2007 nr. 3 - 20. årgang
Fagtidsskrift for professionelle musikere i Midtjylland

Udgives af Dansk Musiker Forbund - Århus Afdeling
i samarbejde med afdelingerne i Randers, Grenå og Herning
Redaktion: Grønnegade 93, 2 - 8000 Århus C
Tlf: 86 18 45 99 - email:
aarhus@dmf.dk

Webansvarlig - Bjarne Gren -
Gren|Grafisk
 

dkhotel