En glædens dag

Af Lars Kiehn

Torsdag den 6. september 2007 var en ganske særlig dag. Den dag fik Århus Symfoniorkester en koncertsal, de kan disponere fuldt og helt over - både til øvning, til prøver og til deres koncerter. Til stor glæde for orkesteret og publikum.

Der er mange, der har ære af den bedrift. Ifølge orkesterets velrenommerede og anerkendte chefdirigent Ciancarlo Andretta, der nyligt har forlænget sin kontrakt med orkesteret til 2012, så skal vi takke vores politikere for den visionære kulturpolitik, som førte til opførelsen af den smukke sal. Lad os derfor straks gøre det. Hurra for dem. Jeg vil også gerne stille opmærksomheden og de positive tanker ind på orkesteret nuværende tillidsfolk samt en tidligere, der også har spillet aktivt med i realiseringen af de visionære planer.

I aviserne dagen efter den første koncert roste Chefdirigent Ciancarlo Andretta og den danske verdensstjerne violinist Nikolaj Znaider den nye koncertsals klang i meget rosende vendinger.

Trompetisten og tillidsmanden Anders Larsen fremstod også som en yderst glad og tilfreds orkestermedlem, da han i TV blev bedt om at forklare om den nye sal.

At det ikke bare er tom ros, kan jeg bevidne ved at fortælle følgende. Nylig var jeg til nogen møder i København. En af mødedeltagerne var violinist Per Lund Madsen, der i det daglige sidder i Det Kongelige Kapel. Dagen efter Nikolaj Znaiders optræden i Århus var Nikolaj Znaider engageret til at spille koncert i København med ”kapellet”. Jeg spurgte af ren og skær nysgerrighed, om den danske verdensstjerne havde ytret sig om sin oplevelse med den nye koncertsal i Musikhuset. Det var jo spændende for mig at få en bedømmelse af en person, der ikke er en del af det århusianske miljø – han er uden for det hele - men dog samtidig yderst kompetent. Per kunne bekræfte, at Nikolaj havde snakket om sin koncert i Aarhus og endda havde omtalt den nye sal i meget rosende vendinger. Han mente, at Århus Symfoniorkester har fået en første klasses sal – en af de bedste i Europa. Det er klar tale fra en solist, der har hele verdens koncertsale som sin arbejdsplads. Hans referencer er enormt mange, og mere kompetent og bedre skudsmål kan salen vel dårligt få?   

Nu er salen indrettet sådan, at en del af interiøret er justerbart. Loftet over orkestret kan hæves og sænkes, og derved gives der mulighed for lydjusteringer. Det tager tid at lære et nyt instrument at kende og udnytte det ud i alle dets mange facetter. Ligeså tager det selvfølgelig tid for orkesteret at få alle salens mange muligheder til at arbejde optimalt for musikken og musikerne. Processen bliver interessant at følge de næste år. For det må helt klart smitte positivt af på hele organisationen, at Aarhus Symfoniorkester nu har fået optimale arbejdsbetingelser. Det må virke inspirerende og befordrende for orkesterets musikere. Med andre ord tror jeg, at orkesterets udviklingsmuligheder er blevet mange gange bedre med den nye imponerende sal. Måske er det kun fantasien, der sætter grænser for fremtidens muligheder for orkesteret, med mindre der kommer en kommunal sparerunde i vejen. Ellers må en udvidelse af orkesteret være det væsentligste mål de kommende år. Med den positive udvikling orkesteret oplever nu, må den opgave blive en anelse lettere for den nye musikchef. 

Et stort tillykke med salen - held og lykke med fremtiden. Vi er mange, der glæder os til de timer, vi kommer til at få med Aarhus Symfoniorkester i de nye rammer.

Basunen 2007 nr. 3 - 20. årgang
Fagtidsskrift for professionelle musikere i Midtjylland

Udgives af Dansk Musiker Forbund - Århus Afdeling
i samarbejde med afdelingerne i Randers, Grenå og Herning
Redaktion: Grønnegade 93, 2 - 8000 Århus C
Tlf: 86 18 45 99 - email:
aarhus@dmf.dk

Webansvarlig - Bjarne Gren -
Gren|Grafisk
 

dkhotel