Velkommen til DMF djursland

Af Bo Jacobsen, formand

Vores afdeling har skiftet navn og hedder pr 1.juli 07 ikke længere DMF Grenaa afdeling, men "DMF Djursland".

Forslaget var på dagsordenen på den seneste generalforsamling i marts 2007 og blev fremlagt af bestyrelsen og vedtaget i fuld enighed. Det nye navn blev efterfølgende godkendt af Forbundets Hovedbestyrelse på mødet 30-31.maj 2007.

Vores afdeling, som blev stiftet i 1912 under navnet "Grenaa Orkesterforening", har således eksisteret i snart 100 år. Så man kan vist godt uden at blive alt for højtidelig kalde det for en historisk begivenhed.

Der findes desværre ikke noget materiale fra tiden frem til omkring 1935, hvor de første mødereferater og regnskaber er bogført. Disse protokoller er håndskrevne og overleveret fra formand til formand - fra hånd til hånd. De tidligere optegnelser må være gået tabt undervejs. Men samtlige optegnelser fra 1935 og frem til, at jeg overtog formandsskabet er i min varetægt og vil blive givet videre til min efterfølger. Jeg finder det vigtigt at bevare dem,så afdelingens historie ikke går tabt for eftertiden.

At skifte navn er et ganske stort skridt, men netp dette navneskift forekommer bestyrelsen meget naturligt, da vore medlemmer kommer fra hele Djursland fra Ebeltoft, Rønde, Rougsø, Kolind, osv - og ikke kun Grenaa og nærmeste omegn. At være knyttet til bynavnet Grenaa helt ude på 'næsen' i et hjørne af afdelingens geografiske tilhørsforhold har længe virket for snævert. Nu er skiftet en realitet og vi signalerer hermed at vores område og dermed medlemstilknytning følger Nord- og Syddjurs kommuners grænser. Altså mod vest til Fausing og Hornslet - mod syd til Rodskov og Rønde. 

I forsøget på at være en tidsvarende afdeling med relevans også for nye og unge medlemmer synes det vigtigt at 'brande' os selv i tidens ånd og vi mener at det nye navn både udvider afdelingens image, skaber bedre tilhørsforhold for medlemmerne og vil være nemmere at finde på nettet for søgende.

Med disse ord altså velkommen til "DMF DJURSLAND" - og farvel til "DMF Grenaa afd".

Basunen 2007 nr. 3 - 20. årgang
Fagtidsskrift for professionelle musikere i Midtjylland

Udgives af Dansk Musiker Forbund - Århus Afdeling
i samarbejde med afdelingerne i Randers, Grenå og Herning
Redaktion: Grønnegade 93, 2 - 8000 Århus C
Tlf: 86 18 45 99 - email:
aarhus@dmf.dk

Webansvarlig - Bjarne Gren -
Gren|Grafisk
 

dkhotel