Musikalsk læring
Af Lars Kiehn

Kirsten Fredens og Elsebeth Kirk, der begge er cand. mag i musik og voksenpædagogik, har nyligt udgivet en bog, "Musikalsk Læring". Bogen gennemgår en række grundlæggende forhold inden for musikundervisning på alle niveauer.

Med stort engagement beskriver forfatterne med henvisning til bl.a. Bourdieus og Gardners teorier, hvordan børn bør have og kan få mulighed for at udvikle deres musikalske potentialer såvel alment som på ekspertniveau.

Bogen præsenterer musikalsk læring i kulturelt, psykologisk, pædagogisk og æstetisk perspektiv og giver dermed et solidt fundament for musikpædagoger og - undervisere. De to forfattere diskuterer også konstruktivt såvel den private som den kommunale musikundervisning, børn tilbydes, fra  daginstitutionsalderen til de er voksne.

Hvorfor er musik så vigtig? Hvorfor gør vi så lidt ved den i uddannelserne? Hvad har indflydelse på, hvem der udvikler musikalske færdigheder? Hvordan tilegner mennesker sig musikalske kompetencer? Og hvad er det egentlig, musikken kommunikerer? Disse er nogle af de centrale spørgsmål, som tages op i bogen.

Musikalsk læring kan sagtens læses uden nodekendskab eller kendskab til musikkens teoretiske begreber i øvrigt. Det er det brede perspektiv, som bogen Musikalsk Læring prøver at operere i, der gør bogen til noget specielt nyt. Bogen bør naturligvis læses i sin fulde længde, men de enkelte dele kan også sagtens læses selvstændigt med stor udbytte, eventuelt suppleret med læsning af henvisningerne til bogens andre kapitler.

Bogen henvender sig primært til undervisere og studerende på lærer- og pædagogseminarierne, musikkonservatorierne samt universiteternes musikvidenskabelige institutter. Men som skrevet tidligere så kan alle, der beskæftiger sig med musik, eller som blot har musikken som et interessefelt, have glæde af bogens mange facetter.

Selv faldt jeg især over et afsnit i bogen, der omhandler de mange forskellige former for intelligenser, der findes.
En musiker og en kunstmaler følges ad gennem en bøgeskov en tidlig morgen i maj, men når de kommer hjem til morgenkaffen, vil de have oplevet helt forskellige ting. Højst sandsynlig har musikeren hørt fuglekvidder, havets brusen og vinden i træerne (den musikalske intelligens); kunstmaleren har sikkert bemærket bøgetræernes sarte grønne farve, havets forskellige nuancer samt belysningen i dæmringen (den rumlige intelligens); de har således hver især oplevet forskellige sider af virkeligheden på den samme spadseretur.
En flot betragtning fra bogen, der har et skær af noget universelt over sig. Både berigende og bevidsthedsudvidende, poetisk og smukt på en og samme gang.
Men et stykke musik, som udelukkende opleves gennem ørerne, kan også opleves forskelligt, afhængigt af hvordan det enkelte mennesker lytter.
Pointen eller konklusionen af ovennævnte vil jeg ikke fratage jer muligheden for selv af tolke. Dog vil jeg konstatere, at livet er en fantastisk skueplads, hvor den ene sandhed nogen gange kan være lige så rigtig som den anden.

Den 260 sider store bog, kan købes for 238 kroner hos alle landets boghandlere.

Musikalsk Læring
Kirsten Fredens
Elsebeth Kirk

Basunen 2002 nr. 1 - 15. årgang
Fagtidsskrift for professionelle musikere i Midtjylland

Skriv til Basunen - e-mail: aarhus@dmf.dk

 

Suite Art