Aarhus Symfoniorkester
får sin egen koncertsal

Af Thorkild Dalsgaard

Med indflytningen i ”Symfonisk Sal” indledes en ny æra i orkestrets historie.
Sæson 2007-08 bliver skelsættende i Aarhus Symfoniorkesters historie. For første gang siden oprettelsen i 1935 kommer orkestret til at råde over egen koncertsal som daglig arbejdsplads for musikere og teknisk personale, både til koncerter og prøver.

Dermed går den drøm i opfyldelse, som de fleste troede ville blive realiseret, da musikhuset blev indviet i 1982, præcis for 25 år siden! I de mellemliggende 25 år har orkestret ganske vist spillet koncerter i Store Sal, men prøvearbejdet, forberedelsen af koncerterne har fundet sted i helt andre omgivelser, mærkbart ikke mindst hvad akustiske forhold angår. Og desværre viste Store Sals akustik sig heller ikke at fungere optimalt til symfonisk (akustisk) musik. Den tørre, efterklangsfattige og basfattige akustik , adskillelsen mellem scene (musikerne) og sal (publikum) gjorde orkesterklangen tydelig, men fjern og lidt ”nøgen”. Og selvom brugen af elektronisk efterklangsregulering i nogen grad har imødekommet publikums (og musikkritikernes) forventninger til klangfylde og volumen, og selvom musikerne i kraft af deres professionalisme har formået at spille rigtig gode koncerter på de givne præmisser, så blev det efterhånden klart, at tingenes tilstand ville bremse Århus Symfoniorkesters mulighed for fortsat kunstnerisk udvikling. Men alt dette er – heldigvis – historie!

Symfonisk Sal.
Forbilledet for den nye symfoniske sal er den verdensberømte ”Singverein” i Wien, som udover transmissionen fra Wiener Philharmonikernes nytårskoncerterne er for at have noget nær den ideelle akustik.
Salen i Århus kommer til at rumme 1200 tilhørerpladser, lidt mindre end Musikhusets store sal (1500 pladser). Derfor vil en del af sæsonens koncerter blive gentaget for at i mødekomme den forventede publikumstilstrømning til de nye omgivelser og kunstneriske oplevelser.

Den symfoniske lyd.
Så bliver det spændende at opleve, hvad der gemmer sig bag ordene:” specielt bygget til symfonisk musik”, eller at ”lyden kommer til at spille hovedrollen”, som det hedder i orkestrets pressemeddelelse. For er der ikke en forskel på den symfoniske lyd, som den klinger i en symfoni af Mozart eller Mahler? Eller i musik af Per Nørgård for den sags skyld?  Man kan håbe, at den symfoniske lyd vil udmærke sig ved at give de forskellige musikalske udtryk mulighed for at fremstå med størst mulig klarhed og nærvær..

Sæsonprogrammet..
Som helhed giver det afvekslende og varierede sæsonprogram i alt fald rige muligheder for at afprøve og udforske alle salens akustiske facetter: Der er store korværker.  Verdis Requem,  Haydns Paukemesse, Händels ”Messias”, Bachs ”Johnnespassion”. Der er symfoniske sværvægtere – Beethoven, Brahms, Bruckner, Dvorak, Sjostakovitch, Mahler (bl.a. med den sjældent opførte og ressourcekrævende 6. symfoni, her i samarbejde med Det jyske Musikkonservatorium).  Så er der naturligvis alle de værker, hvor instrumentalsolister står/sidder foran orkestret: Violinkoncerter, klaverkoncerter og cellokoncerter. Det skal blive interessant at høre, hvordan salens akustik påvirker sammenspil mellem orkester og solist, hvordan klangen afbalanceres o.s.v.  Det samme gør sig naturligvis gældende for vokalsolisterne. Uden at gå i detaljer kan man roligt sige, at sæsonprogrammet byder på rigtig gode solister, fra unge talenter til erfarne, modne kunstnere.
Programmet rummer i øvrigt populære koncerter for det man kunne kalde et bredere publikum, af den bedste kvalitet, forstås! Og på børnekoncerter med bl.a. børnekoncert superstjernen Sigurd Barrett. Fire af de populære koncerter er endda gratis! Ved årsskiftet 2008 arrangeres hele seks nytårskoncerter. Der skulle således være absolut gode muligheder for, musikalsk set, at komme godt ind i 2008!
.
Dirigenterne.
På dirigentsiden er chefdirigent Giancarla Andretta selvsagt hovedpersonen. Han har netop forlænget sin kontrakt med Aarhus Symfoniorkester til 2009. en stor gevinst for orkestret!
Han må betragtes som en af de mest fremtrædende dirigenter på den danske musikscene, også med fingeren på pulsen med hensyn til udvikling af fremtidens dirigenter i kraft af sit dirigentprofessorat på Det kongelige Danske Musikkonservatorium. 
Der bliver flere genhør og gensyn med den tidligere chefdirigent James Loughran, med Det Kgl. Kapels chefdirigent Michael Schønwandt, med Tamas Vetö, Michel Tabachnik og en lang række andre dirigentpersonligheder. ”Har nogen set et bedre sæsonprogram?”, spurgte John Christiansen i ”Jyllands-Posten”.

Vagtskifte.
Leif Balthzersen, der fratræder som musikchef, inden den ny sæson, og inden første koncert i symfonisk sal har således formået at lægge alt tilrette på bedste vis for sin efterfølger Palle Kjeldgaard.
Palle har været chef for Ålborg Symfoniorkester i seks år. Han er uddannet violinist, og var før sin udnævnelse til musikchef ansat som violinist i dette orkester. Ja, endnu før har han faktisk også spillet i Aarhus Symfoniorkester! Kort sagt en mand, der har et godt og grundigt kendskab til symfoniorkestret som organisation og kunstnerisk organisme.

Åbningskoncert.
Portene til den symfoniske musiks ”forjættede land” åbnes i Århus Festuge 2007. Chef dirigent Giancarlo Andretta dirigerer 6. september Beethovens violinkoncert med den danske stjerneviolinist Nikolaj Znaider som solist samt Carl Nielsens 4. symfoni, ”Det uudslukkelige”, med mottoet: ”musik er liv, som dette uudslukkeligt.”

Der er lagt op til den helt store festdag for Århus som musikby, for Aarhus Symfoniorkesters musikere og øvrige ansatte – og for publikum!

Basunen 2007 nr. 2 - 20. årgang
Fagtidsskrift for professionelle musikere i Midtjylland

Udgives af Dansk Musiker Forbund - Århus Afdeling
i samarbejde med afdelingerne i Randers, Grenå og Herning
Redaktion: Grønnegade 93, 2 - 8000 Århus C
Tlf: 86 18 45 99 - email:
aarhus@dmf.dk

Webansvarlig - Bjarne Gren -
Gren|Grafisk
 

dkhotel