Basunen

Lav dit eget Pladeselskab

Af Maz Mazanti

I rækken af foredrag/workshops i DMF-regi var turen den 21. oktober kommet til Lav Dit Eget Pladeselskab under kyndig ledelse af de herrer Søren Reiff og Mikael Højris. Overskriften kunne både tolkes som en opfordring, og som indledningen til en opskrift på netop at udgive sine plader selv. Som aftenen skred frem stod det da også klart, at de to værter anbefalede både nye og mere etablerede musikere at springe ud som selvbestaltede pladeselskabsdirektører. Samtidig blev det kraftigt pointeret, at det er en god idé at rådføre sig med DMF før man tager det endelige skridt og sender sit hjerteblod ud i eget navn.

Fordele
Men listen over fordelene ved at udgive sin egen musik er mange gange længere end fordelene ved at satse på et af de store selskaber. For det første er man sikret udgivelse, og kan på alle måder styre sin musik hvad angår både kreativitet og det mere forretningsmæssige. Man er selv herre over udgiftsposten og altså i sidste ende hvor mange solgte eksemplarer der skal til for at dække produktions- og markedsføringsomkostninger. Et stort selskabs tunge maskineri er uforholdsmæssigt dyrt i drift og udsigten til overskud på en udgivelse er derfor meget dårlig. Major-selskaberne er af samme grund yderst nøjeregnende med hvem de tør satse på, fordi der hver gang nødvendigvis skal satses stort og kommercielt.

Faldgruber
DMF’s Mikael Højris har igennem en årrække været i kontakt med næsten alt hvad der kan krybe og gå indenfor dansk musikliv når det har drejet sig om kontraktforhandling og -udformning. Han har således opbygget en kæmpe viden om branchens muligheder og ikke mindst faldgruber, som han hellere end gerne vil fortælle, rådgive og måske advare om. Hans oplæg gav svar på en masse spørgsmål og endnu flere blev stillet og besvaret undervejs. De 15 deltagere repræsenterede meget forskellig baggrund og motivation, og man sad hele tiden med følelsen af, at den viden der blev udøst var relevant for en meget stor del af regionens udøvende og skabende musikere. Mikael Højris var indeover emner som bandpleje, fælles ambitioner, ophavsrettigheder og tilsvarende vigtige punkter som musikere måske ikke forbinder direkte med udgivelse af en CD. Her kunne guitarist og komponist Søren Reiff bidrage med konkrete erfaringer og oplevelser, som manden i marken, der har været det meste af møllen igennem. Både som musiker på andres og egne udgivelser, som sessionmusiker og som tovholder på diverse tv-orkestre har han rygsækken fuld af gode råd og idéer. For Reiff har det handlet meget om at finde alternative måder at sprede sin musik på, og med Internettet har denne disciplin fået helt nye dimensioner. I det hele taget var hovedteserne i foredraget Lav Dit Eget Pladeselskab: tag sagen i egen hånd, tro på det du laver og gå efter guldet.

Søren Reiff havde taget sin guitar med, og mellem aftenens snak og debat krydrede han forløbet med et par af sine egne kompositioner. Alt i alt endnu et spændende, varieret og relevant arrangement som nærmest kræver gentagelse. Behovet for at lave sit eget pladeselskab er større end nogensinde, hvis den brede vifte af originalmusik skal nå helt ud til lytterne/køberne i de små hjem.

Michael Højris

Søren Reiff

Basunen 2003 nr. 4 - 16. årgang
Fagtidsskrift for professionelle musikere i Midtjylland

Skriv til Basunen - e-mail: aarhus@dmf.dk

 

dkhotel