Basunen

Nyt Jazzhus i Århus
en statusopgørelse

Af Jørgen Nielsen

”Vilkårene i Århus for præsentation af jazz er begrænsede. Derfor arbejder Århus Amt og Magistratens 4. Afdeling på at sikre etablering (af) et jazzspillested, evt. som regionalt spillested”

Hold da op! Når man læser i den ny handlingsplan for kulturpolitikken 2004-07 fra Magistratens 4. Afd., er det næsten som juleaften, hvor man har fået alle sine ønsker opfyldt. Men som alle, der har været tilknyttet Arbejdsformidlingen véd, så består en handlingsplan ofte mere af ord end af handling, så lad os kigge lidt på, hvad der er gået forud for dette udspil. Og hvad der evt. ligger bag.

Byen mangler et jazzhus
Der har været jazzklubber i Århus lige siden 50-erne. Publikum med interesse for at lytte og danse til forskellige slags jazzmusik har derfor aldrig manglet et sted at gå hen. Man kan nævne Tagskægget, Trinbrættet, Sven Tveskæg, Glazzhus osv. Lige nu i efteråret 2003 er situationen mindre god. Glazzhus har været lukket længe, Århus Jazzklubs lille hjemsted ”Løvens Hule” er næsten udelukkende helliget den traditionelle jazz, og levner desuden ikke plads til dans. Musikcafeen har forsøgt sig med ny jazz, men der er som om der lugter for meget af rock i de ellers udmærkede lokaler. Bent J. præsenterer masser af god jazz i den mere moderne ende, men de fleste villaejere har mere plads i deres samtalekøkken. Og har bedre udluftning! Et kedeligt faktum er, at Bent J har fået mere end halveret sin støtte for 2004, og det går bl.a. ud over den berømte fredags-jam. Og Bent Jensen selv har jo allerede passeret både efterløns- og folkepensionsalderen. Hvem siger, at han gider at blive ved, og hvem vil kunne eller gide tage over efter ham under de givne vilkår? Jazzbaren blev ”Årets Jazzspille-sted” 2003, men fremtiden er usikker. Bestyrelserne bag Århus Jazzselskab og Århus Jazzklub modtager honorarstøtte, som ifølge musikloven suppleres med samme antal statslige kroner. Disse skal fremover komme fra den nye Kunststyrelse, som er en konstruktion, der må være udtænkt i en nyuddannet management-konsulents hoved. De udskældte smagsdommere er blevet udskiftede med nogle andre, og disse er p.t. åbenbart stadig ved  at pakke flyttekasser ud på de mange kontorer i det ny magtcentrum. Store dele af kulturmiljøet ved her hen imod årets slutning stadig ikke om de er købt eller solgt i 2004.

Hvad der mangler i Århus lige nu, er et rummeligt sted med gode forhold for publikum og musikere. Et sted, som opfylder de forskellige krav, man kan stille til et jazzhus. Et sted med miljø, med status af både kulturhus, kødmarked og vandingstrug, for at sige det meget forenklet. Og et sted med den fornødne økonomiske rygdækning, der kræves for at kunne præsentere de gode navne, som falder udenfor de øvrige rytmiske spillesteders musikalske profiler.

Hurtig handling
Det må siges at være flot, at et initiativ, som for et år siden blev taget på græsrodsniveau, allerede nu er skrevet ind i kommunens handlingsplan. Sidste år var der på initiativ af Dansk Jazzforbund indkaldt til et møde for alle interesserede, og der blev nedsat en arbejdsgruppe. Motivet var ikke mindst at samle kræfterne, så man stod enige foran de bevilligende myndigheder. Alle gode kræfter må trække i samme retning, hvis det skal blive til noget.

Udgangspunktet er altså defineret på forhånd: Danmarks næststørste by bør have et permanent jazzspillested. Alt taler for det: publikumsunderlaget er der, musikerne er der, og pengene er der sandsynligvis også, et eller andet sted hos de bevilligende myndigheder, sponsorer, fonde, og selvfølgelig i lommen hos det musikglade publikum.

Arbejdsgruppen er gået frisk til sagen, og møder også velvilje i embedsapparatet. Men der er et spring herfra til byråds- og amtsrådssalen, hvor de store sparerunder kører. Sygehus-sagen husker vi alle, og man skal være mere end naiv for at tro at musiklivet ikke også må holde for. Honorarstøtten på 262.000,- til Bent J i 2003 er ikke blevet fornyet for 2004, og det er helt ekstraordinært, at Amtsmusikudvalget alligevel ud af deres samlede budget for hele amtet på 600.000 valgte at give 100.000,- til det lille ”hul i muren” i Nørre Allé. Det beviser, at man fra officielt hold er klar over, at der skal være etablerede spillesteder for jazzmusik, hvis man vil opretholde den høje kvalitet, og at man ikke bare kan hælde sine støttekroner ind et tilfældigt sted. Der skal være et jazz-miljø, og det kan man ikke bare købe. Der er det, der hedder ”spillestedsøkologi”  Det opbygges af musikere, publikum og restauratører i skøn forening henover årene.

Vision på 23 linier
Det mest konkrete resultat arbejdsgruppen indtil nu kan fremvise, og som vi citerede fra i starten, er de 23 linier, som under overskriften ”Rytmisk spillested for jazz” gemmer sig i Magistratens handlingsplan af 31-10/2003. Denne handlingsplan centrerer sig naturligt nok omkring det påtænkte produktionscenter for billed- og scenekunst på godsbanearealet, men også begrebet ”Produktionscenter for rytmisk musik” introduceres:
... der skal arbejdes på at etablere et produktionscenter for rytmisk musik. Formålet med et produktionscenter for rytmisk musik er at fastholde og udbygge det produktive rytmiske miljø i Århus. Produktionscenteret skal skabe de bedst mulige rammer for, at institutioner og virksomheder får en base. Der skal etableres et miljø, som samler de produktive organiserede kræfter samt nye initiativer inden for området. Målet er en styrkelse af såvel netværket i det århusianske musikliv som Århus’ position i landets rytmiske musikmiljø. I denne forbindelse skal der udarbejdes en handleplan for opprioritering af den rytmiske musik.

Det lyder noget teknokratisk, men meningen er sikkert god nok. Der er en tendens til, at bløde værdier som kreativitet i disse år må camoufleres som ”hårde pakker” ved hjælp af termer fra det private erhvervsliv, når de skal sælges til de besluttende politikere.

Jazzmiljøet er blevet hørt
”Kulturpolitikken for 2004-2007 lægger op til skarpe prioriteringer og vidtrækkende omlægninger. Kulturrådmanden fremhæver, at indstillingen ikke mindst har taget udgangspunkt i Kunstrådets, Statens Teaterråds og Statens Musikråds evalueringer, som har peget på udviklingspotentialerne i det Århusianske kulturliv.” Således står der også i forordet til indstillingen. Der har altså været nogle inde og kigge byens kulturliv i kortene, og jazzmiljøet, ikke mindst omkring Klüvers Big Band er blevet hørt. Der lægges f.eks op til, at et kommende spillested også kan fungere som fast øvelokale for bigbandet. Samtidig kastes bolden videre til Amtet, som nævnes som samarbejdspartner med magistratens 4. afdeling i planlægningen. Så må vi da ikke håbe, at regeringen får nedlagt amterne inden vi får vores hus!

På amtsgården kan Kulturafdelingen meddele, at inden årets udgang vil der blive holdt et møde mellem arbejdsgruppen, Torben Brandi og Bo Fibiger, formand for udvalget for børn, kultur og uddannelse i Århus Amt.

Status indtil nu må være denne: Lige nu er hensigtserklæringerne nede på papir, hvor alle kan læse dem. Dernæst kommer der forhandlinger, hvor de involverede parter bliver hørt. Så kommer den politiske del af sagen: vedtagelse eller henlæggelse. Først da ved vi om vi kommer til høre noget musik. Basunen lover at følge sagen i de kommende numre!

Læs hele handlingsplanen på
www.aarhus.dk/kommune klik på linket Århus vil satse på nye kulturproduktioncentre…og åbn
PDF-filen Kulturpolitik 2004-2007

Basunen 2003 nr. 4 - 16. årgang
Fagtidsskrift for professionelle musikere i Midtjylland

Skriv til Basunen - e-mail: aarhus@dmf.dk

 

dkhotel