Basunen

Musik for menneskerettigheder

Af Maz Mazanti

Et nyt og frivilligt baseret koncertkoncept er sat i søen i efteråret 2003: En arbejdsgruppe bestående af seks personer har i Amnesty International’s regi lanceret Musik For Menneskerettigheder, som er en række koncerter med originale vækstlagsorkestre fra Århus. Med musikken som middel og talerør forsøger man at sætte spot på Amnestys kamp for menneskerettighederne rundt omkring i verden og i det hele taget udbrede kendskabet til organisationens vigtige arbejde.

Arbejdsgruppens tovholder – 26-årige Hakim Jonas Ghoula – fortæller, at koblingen mellem musik og menneskerettigheder er ganske nærliggende, når man læser artiklerne 19 og 27.1 fra Amnestys menneskerettighedserklæring omhandlende retten til ytring og kreativ udfoldelse. De seks aktivister har ydermere udfærdiget et manifest for at påpege, at afviklingen af en koncert - som symbol på ytringsfrihed - i virkeligheden er en menneskeret, som ikke alle folkeslag på jorden har mulighed for. Initiativet bygger i høj grad på frivillighed, og udover arbejdsgruppen stiller de medvirkende orkestre også op uden at profitere af arrangementet. Samtidigt ønsker arrangørerne ingen formynderiske dundertaler eller løftede pegefingre, der kan tynge et velgørende arrangement langt ned under gulvbrædderne, men hvis bandene selv ønsker at introducere emnet/budskabet fra scenekanten, er det meget velkomment. Ifølge Hakim er lysten til at medvirke som musikalsk støtte og indslag stor, når Amnesty er med indeover. Som ung musiker er man interesseret i at bakke et godt og idealistisk projekt op, selvom det rækker langt ud over egen navle og bygrænse. På den måde ligger man på lige linie med store danske og internationale kunstnere som har tradition for at hjælpe fattige, syge og nødlidende i form af støttekoncerter og lignende tiltag.

Sideløbende med budskabet har orkestrene også muligheden for at få deres musik ud til et engageret publikum, og i Amnestys århusianske stab findes både journalister og fotografer, som kan hjælpe med at udfærdige PR-materiale og tage presse-billeder som tak for hjælpen. Musik For Menneskerettigheder er på den måde en slags hjælp til selvhjælp, og både de involverede orkestre og Amnesty nyder forhåbentlig godt af sammenkædningen og en gensidig synliggørelse. Eller som Hakim udtrykker det: ”Det hele hænger sammen i en ånd af samarbejde”. I det hele taget lægger han vægt på, at udbredelsen af menneskerettighedssagen er det primære – denne gang svøber man bare budskabet ind i forfriskende og fornyende originalmusik. Amnesty International skal ikke blive rige på arrangementet, men hvis nye støtter og medlemmer kommer til, er målet nået.

Koncertrækkens første arrangement afholdtes d. 26. september på KulturGyngen midt i Århus. På scenen kunne man opleve sangerinden Rikke Heie med orkester og lidt senere Vincent van Go Go, som begge spiller deres eget, originale materiale. Man bestræber sig på, at aftenens to bands genremæssigt matcher hinanden, og Musik For Menneskerettigheders debutaften bevægede sig i den soulede/funky boldgade krydret med elementer af reggae og dub. Omkring 100 tilhørere mødte op, hvilket Hakim Ghoula betragter som en succes. Entréen ligger på 50 kroner og overskuddet går naturligvis til Amnestys aktiviteter. Gyngen lagde også scene og hus til efterårets andet arrangement: den 31. oktober kunne man således opleve en aften, hvor overskriften kunne være World eller Kulturmøder. Houdna spillede en blanding af rock og arabisk musik, og konstellationens navn betyder efter sigende våbenhvile, så bandet kredser i høj grad om højaktuelle og brandvarme emner. Koncertens andet indslag var Beat Inc., som er en ultimativ totaloplevelse i afroetniske break-beats, junglejazz og worldpop. De ni medlemmer byder efter eget udsagn på en ”anarkistisk musikoplevelse på tværs af verdensdele, kulturer, stilarter og tidsaldre”, og som altid når Beat Inc. spiller op, var der både noget for ører og øjne.

Den 10. december afsluttes koncertrækken med Cynthias Brow + et endnu ikke navngivet orkester ligeledes med lyrisk rock som omdrejningspunkt. Arrangementerne må meget gerne fungere som raket for kommende koncerter og Hakim og co. har allerede haft samarbejdsfølerne ude hos nogle af Århus kulturlivs større spillere og branchefolk.

Musik For Menneskerettigheder er blevet mødt med stor interesse rundt omkring i byen, og en kombination af både de nuværende undergrundsarrangementer baseret på vækstlaget og få store koncerter med etablerede navne er et fremtidigt mål for arbejdsgruppen under Amnesty International. Initiativet må meget gerne udvikle sig og vokse, så længe det ikke bliver på bekostning af hverken budskab eller musik. Under alle omstændigheder er det meningen, at konceptet Musik For Menneskerettigheder er kommet for at blive og yde sit bidrag i den gode sags tjeneste.

Hakim Jonas Ghoula

Hakim Jonas Ghoula

Basunen 2003 nr. 4 - 16. årgang
Fagtidsskrift for professionelle musikere i Midtjylland

Skriv til Basunen - e-mail: aarhus@dmf.dk

 

dkhotel