Basunen

DIEM Studierne

DIEM website
www.musik-kons.dk

Af Maz Mazanti

I Musikhuset i Århus ligger Danmarks nationale center for elektronisk musik - også kaldet DIEM. Centret udgøres rent fysisk af to lokaler, hvoraf det ene (Studie 1) er rent studie, mens det andet rummer både kontor og det mindre Studie 2.

I 1986 besluttede Statens Musikråd at støtte oprettelsen af DIEM, og amerikaneren Wayne Siegel blev i den forbindelse ansat som studieleder. DIEM-studiet skulle bygges op fra bunden, og man ønskede en kompetent leder med stor erfaring inden for den elektroniske genre. Wayne Siegel kom til Århus i 1974 som 21-årig, hvor han fuldførte sin allerede påbegyndte amerikanske musikuddannelse. Han havde hørt om Skandinavisk musik gennem en af sine lærere på University of California, Santa Barbara, og havnede via råd fra daværende rektor Tage Nielsen på konservatoriet i Århus. På det tidspunkt arbejdede Wayne med forskellige former for elektronisk musik i noget, han selv betegner som ”et grænseland mellem beat og lydkunst”.  Han eksperimenterede med diverse lyde – ikke nødvendigvis toner - som han modulerede og omformede elektronisk. På livesiden opførte han sine værker ved hjælp af spidsfindige båndoptager-konstellationer, hvor et af de store problemer var at få musikken til at ”synce” i sidste ende. Betingelserne er siden da blevet fuldstændig anderledes på et felt, der rent teknisk har udviklet sig med lynets hast. Sideløbende med lederposten er Wayne Siegel stadig aktiv komponist og musiker.

Studiet var ved Musikhusets opførelse tænkt og indrettet som optagestudie til livekoncerter i husets sale. Det viste sig dog hurtigt, at der ikke var et reelt behov for et sådant studie, da eventuelle optagelser i høj grad blev foretaget fra mobile studier. DIEM udfyldte således et tomrum, og der blev atter brug for det dyrtindkøbte udstyr. DIEM blev oprettet som selvejende institution og har aldrig fungeret som et kommercielt studie. Institutionens formål var - og er - at ”forbedre vilkårene for produktion, undervisning, forskning og opførelse af elektronisk musik i Danmark”. Man indgik et samarbejde med Musikhuset, som varetog tids- og energikrævende administrative opgaver. Antallet af ansatte i DIEM-regi har varieret meget fra é, og op til 50 i forbindelse med afholdelsen af den 19. Internationale Computer Music Conference (ICMC’94), hvor førende komponister og forskere fra hele verden mødtes i Århus i fem dage i 1994.

Truet af lukning
Efter regeringsskiftet i 2001 og den nye finanslov oplevede DIEM en nedtur og blev i første omgang sat til lukning d. 1. januar 2003, hvorfor alle ansatte reelt blev fyret. Statens Musikråd var nødsaget til at lukke for kassen, men en lang række protester fra både ind- og udland var medvirkende til, at kulturministeren på falderebet ønskede at bevare DIEM. I forbindelse med bevillingerne til konservatorierne fik Det Jyske Musikkonservatorium en ekstra pose penge og overtog i samme åndedrag DIEM’s aktiviteter samt de administrative opgaver. Wayne Siegel blev ansat som professor, og DIEM skulle pludselig omdefinere sin rolle og nu betragte sig selv som del af en uddannelsesinstitution. Tidligere har DIEM afholdt kurser og workshops, men aldrig egentlige uddannelsesforløb. De nye omstændigheder har imidlertid åbnet op for nye og meget spændende muligheder, hvor DIEM og Det Jyske Musikkonservatorium kan indgå en gensidig ekspertiseudveksling: DIEM som eksperterne indenfor den elektroniske musik, mens konservatoriet på den anden side ve hvordan uddannelserne rent praktisk skal skrues sammen. Planerne er i øjeblikket på tegnebrætte og interesserne peger i mange retninger.

Ny uddannelse i samarbejde med konservatoriet
Meningen er, at man fra efteråret 2004 skal kunne søge ind på konservatoriet som elektronisk musiker. Uddannelsen bliver banebrydende, da den kommer til at gå på tværs af den ellers skarpe opdeling mellem rytmisk og klassisk afdeling. Som det ser ud på nuværende tidspunkt, vil man kunne søge både som ”ren” musiker, mens der også vil være mulighed for at sammensætte en uddannelse med et pædagogisk aspekt a lá RM-uddannelsen. Wayne Siegel er meget begejstret for opbrydningen mellem rytmisk og klassisk musik, da han mener, at mange spændende ting opstår netop i grænselandet. Den nye uddannelse kan således både betragtes som banebrydende og samlende – ”en brobyggeruddannelse”, som Siegel udtrykker det. Endelig har man planer om at oprette en masteruddannelse i elektronisk musik og alle tre retninger vil udfylde et stort, udækket behov inden for en genre i fremdrift. Samtidig vil strukturen blive noget løsere end de gængse uddannelser, og præcis hvilke fag og hvilken opbygning, der bliver tale om, er endnu ikke fastlagt. Optagelseskravene bliver også anderledes: Ansøgerne skal have andre kompetencer end ”konventionelle” musikere samtidigt med, at den tætte tilknytning til Det Jyske Musikkonservatorium skal bevares. Wayne Siegel lægger vægt på, at (valg-) friheden inden for uddannelsen skal underbygges, nye fag skal opfindes, og i det hele taget vil man forsøge at skræddersy de nye tiltag til udøverne i den fragmenterede, elektroniske genre. Forhåndsinteressen fra musikerne er efter sigende stor, men Wayne Siegel understreger, at ovenstående er planer, idéer og skitser. Intet ligger på nuværende tidspunkt fast. Under alle omstændigheder er der for alvor sat blus under gryden med elektronisk baserede musikuddannelser. Århus har en enestående mulighed for at manifestere sig som et nationalt og internationalt samlingspunkt for udviklingen og fremførelsen af elektronisk musik i bredeste forstand.

Åbent tilbud til kunstnere
Sideløbende med den nye position som uddannelsesinstitution vil DIEM som hidtil tilbyde gratis studietid og ekspertise til hvem, der end måtte søge. De grundlæggende kriterier er der ikke ændret på: man skal ligge inde med teknisk og kunstnerisk interessante og meget gerne nyskabende idéer. Hovedtanken er, at DIEM støtter musikere og komponister, der er på forkant med den elektroniske udvikling, og som ofte ikke har midler til at forfine deres værker. Lige siden starten har man genremæssigt været meget bredt funderet, og alle stilarter med en elektronisk vinkel har været indeover. DIEM støtter som udgangspunkt alsidigheden og Wayne Siegel mener ikke, studiet er konkurrenceforvridende i forhold til de kommercielle studier. Han betragter det mere som et skridt eller to videre fra hjemmestudiet. Man skal helst have et grundlæggende teknisk overblik, da DIEM kun kan tilbyde starthjælp som udgangspunkt p. g. a. den svage bemanding. For tiden er kun tekniker Anders Bak og Wayne Siegel ansat. I samarbejde med kunstneren vurderer DIEM, hvor lang studietid et eventuelt projekt kræver, og fremover vil puslespillet blive endnu større, når også undervisning skal lægges ind i programmet. Wayne Siegel understreger dog, at man ikke som udefrakommende skal holde sig tilbage for at sende en ansøgning, hvis man brygger på et relevant projekt. Og listen over både kendte og ukendte komponister/kunstnere, der har benyttet DIEM’s studier gennem tiden, er lang og spændende.  Desuden vil man i højere grad invitere internationale gæster til at benytte studiet, som samtidig kan afholde workshops, hvilket er ekstra interessant i uddannelsesøjemed.

Bjørn Svin og Sofus Forsberg
I skrivende stund er de to studier indtaget af henholdsvis Bjørn Svin og Sofus Forsberg. Bjørn Svin arbejder på materialet til sin nye plade og er draget fra hovedstaden til Århus for at gå i arbejdshi i et Danmarks mest veludstyrede studier. I nabolokalet, Studie 2, er Århus-baserede Sofus Forsberg også i gang med tracks til sit nye udspil. Samtidig udvikler han materialet til en kommende live/promotion-tour til Tyskland sammen med Under Byen-sangerinden Henriette Sennenvaldt. Sofus er glad for omgivelserne og inventaret i DIEM, som er inspirerende grobund for nye, musikalske eksperimenter. Han betegner selv musikken som mere udsvævende og abstrakt i forhold hans første udgivelse – i øvrigt samme fornemmelse Bjørn Svin sidder med på den anden side af væggen. Samtidig er oplevelsen af at ”møde på kontoret” hver dag med til at bevare fremdrift og arbejdsmotivation. Som udgangspunkt er Sofus bevilget 12 dage, men håber på forlængelse.

Er man interesseret i at vide mere om DIEM-studierne, kan man finde oplysninger på
www.musik-kons.dk.

Her vil der også være nyt i sagen om de nye elektroniske musikuddannelser.

Wayne Siegel

Wayne Siegel

Bjørn Svin

Bjørn Svin

Sofus Forsberg

Sofus Forsberg

Basunen 2003 nr. 4 - 16. årgang
Fagtidsskrift for professionelle musikere i Midtjylland

Skriv til Basunen - e-mail: aarhus@dmf.dk

 

dkhotel